Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48007S2

Date of Document: 2000-04-30

به همت شهرداري تهران: مراكز موقت نگه داري افراد بي خانمان در تهران راه اندازي مي شود گروه شهري: به منظور رسيدگي وضعيت بخشي از آسيبمندان اجتماعي شهر تهران، مراكز موقت نگه داري افراد بي خانمان در مناطق بيست گانه اين شهر راه اندازي خواهد شد. به گزارش روابط عمومي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با توجه به مصوبه خردادماه سال گذشته شوراي عالي اداري در باره ساماندهي افراد آسيبديده، شهرداري تهران نسبت به نگه داري و طبقه بندي افراد بي سرپرست پس از جمع آوري از معابر، ميادين و بوستان هاي شهري تا هنگام تحويل اين افراد به مراجع ذي ربط در مكان هايي تحت عنوان مراكز قرنطينه با گنجايش پذيرش 100 تا 200 نفر اقدام خواهد كرد. مهدي ارگاني - معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در جلسه شوراي معاونين امور اجتماعي و فرهنگي مناطق بيست گانه شهر تهران با اشاره به خطر رشد و توسعه روزافزون آسيبهاي اجتماعي در اين شهر، ضرورت بهره مندي از توانمندي هاي اجتماعي و فرهنگي و بهره گيري از همكاري و همراهي شهروندان در خصوص كاهش اين گونه آسيبها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اميدواريم با بيش بيني تدابير و تمهيدات مورد نياز از جمله مراكز موقت نگه داري افراد بي خانمان امكاناتي را به منظور جمع آوري اين افراد تا زمان تحويل به دستگاه هاي مسئول ايجاد نماييم، ارگاني شرايط اجتماعي و جمعيتي از جمله اعتقادات ديني و هويت فرهنگي را از موانع مهم در سر راه ايجاد و گسترش آسيبهاي اجتماعي دانست و براي نمونه از شهر ري به عنوان يكي از قطبهاي اجتماعي و فرهنگي شهر تهران و يكي از اصيل ترين، قديمي ترين و مذهبي ترين مناطق اين شهر محسوب مي شود ياد كرد و تصريح نمود: شهرستان ري با توجه به تمركز عواملي چون مردم فرهيخته و متدين، آثار و جاذبه هاي توريستي و از همه مهم تر وجود پربركت بارگاه حضرت عبدالعظيم (ع ) از ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي ممتازي برخوردار است.