Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48004S1

Date of Document: 2000-04-30

در نهمين جلسه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه مطرح شد نظري: هنگام ورود نيروي انتظامي به كوي دانشگاه حضورداشتم نظري: دستور آقاي لاري (وزير كشور ) اين بود كه افراد را در خيابان متفرق و كسي از نيروي انتظامي وارد كوي نشود وكيل نظري: رهامي وكيل دانشجويان گفته است به تعدادي از دانشجويان بازداشت شده آمپول بيهوشي زده شد در حالي كه هيچ دليلي براي استفاده از آمپول بيهوشي با اين گراني وجود ندارد گروه حوادث: نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات مهاجمان به كوي دانشگاه ساعت 9 صبح روز شنبه در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران به رياست قاضي طباطبايي آغاز به كار كرد. جلسه قبلي اين دادگاه روز دوشنبه 5 ارديبهشت برگزار شده بود. در جلسه قبلي دادگاه، سردارنظري، متهم رديف اول اين پرونده اعلام كرد كه وي دستور ورود به كوي دانشگاه را نداده است و بازرسي نيروي انتظامي ( ناجا ) سربازان را تحت فشار گذاشته تا عليه وي شهادت بدهند و اين يك بازي سياسي بوده است. در ابتداي نهمين جلسه دادگاه مهاجمان كوي دانشگاه، قاضي طباطبايي از سردار نظري متهم رديف اول اين پرونده خواست كه در مورد دومين اتهام خودمبني بر لغو دستور وزير كشور در حادثه كوي دانشگاه توضيح دهد. نظري گفت: براساس قوانين جاري كشور ورود به كوي در آن شب و با آن شرايط غيرقانوني خاص، نبوده است. متهم با تاكيد مجدد بر اينكه دفاع از اين مواد قانوني به معني دستورورود به كوي نيست و تمايل وي را نشان نمي دهد، گفت: من در موضوعيت دفاعم، ورود را براساس مستندات، غيرقانوني نمي دانم. قاضي طباطبايي از متهم پرسيد: تا زماني كه سردار انصاري و يا سلسله مراتب تا وزير كشور، به صحنه نيامده بودند بحث آمريت شخص شما مطرح بوداما از زماني كه پيام وزير كشور توسط سردار انصاري و مسوولان سياسي به شمارسيد، وضعيت چگونه؟ بود طباطبايي همچنين گفت: آيا شما با كنار هم گذاشتن مواد قانوني مي خواهيد ورود را مجاز؟ بشماريد نظري گفت: من اينها را مي گويم كه نشان دهم طبق صراحت قانون، پليس اجازه دخالت داشته است اما من دستور ورود نداده ام. سردار نظري در ادامه دفاعيات خود با اشاره به اينكه ورود صبح روزجمعه به كوي دانشگاه با انگيزه رهاسازي سه تن از سربازان گروگان گرفته شده بود، افزود: من هيچ دستوري را براي آزادسازي گروگانها صادر نكرده ام. وي خاطرنشان كرد: افراد گروگانگير دوربين داشته اند و با اهداف سياسي تصوير مي گرفتند و بايد مشخص شود كه فيلم آنان كجاست. دراين لحظه، قاضي دادگاه ضمن دعوت آقاي نظري به آرامش گفت: آيا شماوضعيت را به استانداري اطلاع داده؟ بوديد نظري پاسخ داد: بله، با اسنادي كه دارم، لغو دستور وزير را نكردم و بايدمشخص شود كه وزير كشور چه وقت، كجا و چه دستوري؟ داده است وي تصريح كرد: وزير كشور هيچ دستور شفاهي و يا كتبي نداده است. وي با ذكر ويژگي هاي يك دستور نظامي گفت: دستور نبايد مانع ابتكارفرمانده زيردست در امور جزيي شود. نظري افزود: در دستور نبايد از جملات منفي و مشروط استفاده كرد. نظري گفت: آقاي انصاري گفته است كه سردار نظري از دستور وزير كشورتمرد نكرده است بلكه زمينه اجراي دستور براي وي فراهم نشده است. قاضي گفت: شما مكلف بوديد با استانداري و وزارت كشور هماهنگ بخصوص شويد، اينكه شرايط در يك وضع غيرعادي بود. وي افزود: در يك وضعيت بحراني، آيا وزير كشور تصميم مي گيرد يافرمانده ناجا و يا فرمانده يك موقعيت ؟ جغرافيايي نظري پاسخ داد: مسئله خيلي روشن است و قوانين ارتباطها را مشخص كرده است. وي تاكيد كرد: بايد براي من اتهام لغو دستور آقاي انصاري باشد نه دستور وزير كشور، ضمن اينكه لغو دستور وزير كشور را نكرده ام. قاضي گفت: مقامات سياسي به شما گفته بودند كه براساس دستور وزيركشور وارد كوي نشويد. وي افزود: در شرايط بحراني تصميم گيري به عهده وزير كشور است و آقاي انصاري نيز پيام آور وزير كشور بوده است. نظري در پاسخ گفت: ما فرمان وزير كشور را اطاعت كرده ايم و عين دستور را اجرا نموده ايم. وي تاكيد كرد: اگر شكايتي هم باشد، وزير كشور بايد از كسي شكايت كند كه به وي دستور داده است. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ گفت: دستور وزير، زماني ابلاغ مي شود كه دانشجويان در خيابان بودند و به برخي از يگان هاي نيروي انتظامي كه تحت امر من نبودند، حمله كردند و مشخص مي شود كه زمينه اجراي دستور در چنين وضعيتي فراهم نيست. نظري در ادامه گفت: دستور آقاي لاري اين بود كه افراد را در خيابان متفرق و كسي از نيروي انتظامي وارد كوي نشود. وي افزود: بنده دستور ورود به كوي را صادر نكرده ام و امروز به خاطرانجام وظيفه محاكمه مي شوم كه نتيجه آن را نيز مي پذيرم. نظري اظهارداشت: ورود به كوي /4 30ساعت دقيقه بامداد بود در حالي كه دستور /6 30ساعت دقيقه صبح ابلاغ شد و زمان كافي براي اجراي دستور وجودنداشت. وي با اشاره به اينكه عده اي نقابدار از بالاي پشت بام سنگ پرتابمي كردند، گفت: در اين وضعيت امكان اجراي دستور وزير كشور درخصوص پاكسازي خيابان وجود نداشت. وي تاكيد كرد: اگر نمي توانستيم خيابان را پاكسازي كنيم و نظاره گرمي شديم، باز هم محاكمه مي شديم. دراين لحظه، قاضي گفت: بحث پاكسازي جداست و الان مساله اصلي، ورودبه كوي است. قاضي از سردار نظري سئوال كرد: آيا نيروهاي انتظامي در منظر و حضورشما به كوي وارد؟ شدند نظري پاسخ داد: در هنگام ورود نيروي انتظامي به كوي، حضور داشتم اما به دليل تاريكي هوا و فاصله اي كه با آنان داشتم، ورود آنان به كوي در منظر من نبوده است. وي افزود: وقتي به من اطلاع داده شد كه برخي افراد وارد كوي به شده اند، آنان دستور دادم كه سريعا خارج شوند. نظري تاكيد كرد: اگر پرسنل من مرتكب خلاف شدند، آيا فرمانده بايدمحاكمه؟ شود دراين لحظه مشاور دادگاه گفت: آقاي رضايي بابادي معاون سياسي استانداري تهران گفته است كه پس از ابلاغ دستور وزير كشور، مرحله دوم وسوم ورود به كوي انجام شد. نظري پاسخ داد: بابادي بايد اين حرف خود را ثابت كند وگرنه بايد تحت عنوان مفتري تحت تعقيب قرار بگيرد. سردار نظري در ادامه با اشاره به اظهارات يكي از سربازان در پاسخ به سردار انصاري كه گفته نظري داخل است گفت: اگر يك نوار، فيلم و يافردي وجود داشته باشد كه بگويد، من را داخل كوي ديده است، من تمام اتهامات را مي پذيرم. هوشنگ اقبال معاون دادستان در اين لحظه گفت: بنابر اظهارات سردارانصاري كه در پرونده داريم /4 20ساعت دقيقه بامداد دستور وزير كشور مبني بر عدم ورود و استفاده نكردن از گاز اشك آور و اسلحه به شما ابلاغ شده است. قاضي طباطبايي درادامه خطاب به متهم گفت: اگر اظهارات صريح ايشان را منكريد و معتقديد كه تنافي و تخالف با اظهارات شما دارد و بايد رفع ابهام شود، از سردار انصاري خواهيم خواست كه در دادگاه حاضر شود. شما طي ضربالعجل خود سخناني تهييج كننده داشتيد و دستور پاكسازي خيابان را دراين باره داديد، توضيح دهيد. نظري گفت: من دستور تصريحي مبني بر پاكسازي صادر كردم، نه دستورتاكتيكي. ابويي گفت: رهامي گفته است كه به تعدادي از بازداشت شدگان آمپول بيهوشي زده شده در حاليكه هيچ دليل عقلي براي استفاده از آمپول بيهوشي وجودندارد چراكه اولا اساسا نيازي به اين كار نيست و ثانيا آمپول بيهوشي به اين گراني كه در اتاقهاي عمل نيز كمياب است در دست سربازان ما چه؟ مي كند در اين لحظه اقبال معاون دادستان نظامي خواست به سخنان وكيل مدافع سردار نظري اعتراض كند كه قاضي دادگاه گفت: اداره جلسه دادگاه با قاضي است و ابويي مي تواند در مورد سخنان آقاي رهامي سخن بگويد. ابويي گفت: اگر قرار است مسايل خارج از كيفرخواست در دادگاه مطرح چرا نشود، آقاي رهامي بسياري از مسايل خارج از كيفرخواست را در دادگاه مطرح كردند. وي به نشان دادن داس و چكش از سوي رهامي در جلسات قبلي دادگاه اعتراض كرد و افزود: منظور ايشان از نشان دادن اين آلات در دادگاه چه؟ بوده است قاضي در پاسخ گفت: آقاي رهامي حق دارد وسايلي را كه فكر مي كند آلات جرم است به دادگاه تحويل دهد و اين دادگاه است كه در اين خصوص تصميم گيري مي كند. در اين لحظه حجت الاسلام طباطبايي قاضي دادگاه ختم جلسه دادگاه را اعلام و ادامه رسيدگي به اتهامات مهاجمان كوي دانشگاه را به روز ارديبهشت 19دوشنبه ماه موكول كرد.