Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48000S2

Date of Document: 2000-04-30

توقيف موقت هفته نامه جبهه گروه اجتماعي: دستور توقيف موقت هفته نامه جبهه به مدير مسئولي احمد كاظم زاده روز شنبه از سوي شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران صادر شد. نشريه جبهه كه مجوز روزنامه دارد بصورت هفتگي منتشر مي شد. به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان تهران حكم توقيف موقت اين نشريه به استناد ماده 13 قانون اقدام هاي تاميني مصوب سال 1339 و 5اصل 156 بند قانون اساسي جمهوري اسلامي و نيزباتوجه به اصرار روزنامه ياد شده درتخلف از مقررات ماده شش قانون از مطبوعات، سوي دادگاه صادر شده است.