Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790210-47996S4

Date of Document: 2000-04-29

در خطبه هاي نمازجمعه تهران مطرح شد: ديدگاههاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره رويدادهاي اخير كشور گروه سياسي: نماز جمعه تهران، به امامت اكبرهاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و امام جمعه موقت تهران در دانشگاه تهران اقامه شد. امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز اظهارداشت: در هفته هاي اخير، شاهد طرح مسائل بسيار مهمي از زبان رهبر انقلاب بوديم كه در سالهاي اخير بي سابقه است. اين امر، وظيفه اي سنگين را بر عهده خطباي جمعه مي گذارد تا بيانات ايشان را بيشتر به مردم توضيح دهند. خطيب جمعه تهران اضافه كرد: در دو سه مورد، مشاجرات بي جهت مطبوعات وجناح ها مثل بحث در خشونت، يا تقدم توسعه سياسي و اقتصادي كه باعث شده مسائل اصولي كشور فراموش و مسئولان كشور به كارهاي غيرلازم مشغول شوند، ازنگرانيهاي رهبر انقلاب بوده است. هاشمي رفسنجاني گفت: تعبيرات نسبتا تند رهبر انقلاب كه حاكي از احساس خطر ناشي از تبديل برخي مطبوعات به پايگاه دشمن و نفوذ چندچهره ها به مطبوعات و اجراي ماموريت براي استكبار است، تازه است. امام جمعه موقت تهران افزود: ايشان استراتژي حركت ما را تعيين كردند ومخاطبشان هم آمريكا و خارجي ها بود، رهبر انقلاب گفتند اگر شرايط حركت امام حسن و امام حسين رامقايسه كنيد و بخواهيد بدانيد شرايط امروز كشور چگونه است، مطمئن باشيد سياست نظام، سياست امام حسن نيست. سياست ما امام حسيني است وي، محور اصلي بيانات رهبر انقلاب را حفاظت از انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: محتواي اسلامي انقلاب، آن چيزي است كه اين روزها در معرض تهاجم است. اگرانقلابي باشد كه آسيبي به منافع استكبار نزند، آنها تاييد هم مي كنند و حتي اسمش را هم اصلاح مي گذارند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به حضور خود در دوره چهل ساله نهضت اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: من مي دانم كه جامعه به كجا دارد حركت مي كند، دشمنان چه مي خواهند و ما چه بايد بخواهيم. وي شرايط كنوني كشور را تاحدودي شبيه سالهاي 1358 تا نيمه سال 1360 دانست و به ذكر اين شباهتهاو نيز شباهتهاي ديدگاه هاي امام ( ره ) و رهبرانقلاب پرداخت و گفت: امام هم، دوره اي صبر كردند و بعد حرف زدند و هدايت كردند. رهبر انقلاب نيز در شرايط كنوني، چنين كاري كردند. هاشمي رفسنجاني به نخستين خطبه حضرت علي ( ع )پس از رسيدن به خلافت اشاره كرد كه در آن امام فرموده بود شرايط شما برگشته به شرايطي كه پيامبراكرم ( ص )كارشان را شروع كردند، ما اكنون آزمايش سختي داريم. امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: نمي دانم واقعا رهبر انقلاب با چنين ديدي، سال كنوني را سال اميرالمومنين معرفي كردند يا نه. وي خاطر نشان كرد: پس از پيروزي انقلاب، استكبار و بويژه آمريكا كمربستند كه انقلاب را از محتواي اسلامي آن خارج كنند، تلاش كردند اين انقلاب، انقلابي سياسي باشد. اين تلاش در آن دوره شكست خورد، هرچند ما هم هزينه سنگيني براي آن پرداختيم. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: آن ها دوباره برنامه ريزي كردند. چند سال است كه دوباره شروع كرده اند. آنها انقلابهاي زيادي در دنيا ديده اند اما با انقلاب اسلامي مواجه نبودند. از ايران رو دست خوردند. فكر نمي كردند كه باپيشتازي روحانيت، انقلاب شروع و پيروز شود. خطيب جمعه تهران اضافه كرد: همان موقع، كنفرانس گوادولوپ شروع شد. آنجا تصميمات خطرناكي براي خالي كردن محتواي انقلاب اسلامي اتخاذ و روشهايي كارشناسانه براي آن تعيين كردند. ابزارشان هم در داخل، ليبرالها، كمونيستهاو منافقين بودند. وي گفت: يكي ازبرنامه هايشان اين بودكه شبكه داخلي رابا شبكه امپرياليزم خبري منطبق كنند. آن موقع هم مثل قارچ، نشريه اي از زمين مي روييد به اضافه اينكه نيروهاي مسلح ضد انقلاب هم خيلي بود. بسياري ازمخازن اسلحه را گروهك هاغارت كرده بودند و نيروهاي مسلحشان به جان مردم مي افتادند. امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: تعبيرشان اين بود كه نيروهاي بسيج كننده و پل ارتباطي توده مردم و حكومت را ازبين ببرند، پس به سراغ شهيدبهشتي، باهنر، رجايي و شهيدان محراب رفتند. وي افزود: در زمينه تبليغاتي، به طور شبكه اي عمل مي كردند، يا راديو بي. بي. سي و اسراييل القا و آنها در داخل ترويج مي كردند و يا برعكس. امام جمعه موقت تهران اضافه كرد: حالا نمي توانند به صراحت از اسلام وولايت فقيه و اسلام حرف بزنند، ولي مخفي هم نمي كنند. اگر آنچه كه اين مدت اخير عليه مقدسات ما نوشته شده، جمع شود، كتاب قطوري خواهد شد. مي بينيدكه دوباره، همان بحثها مطرح وي است مساله سوم را نهادهاي انقلابي دانست و گفت: ما تلخ ترين بحثهارا با ليبرالها، منافقين و كمونيستها بر سر نهادهاي انقلابي داشتيم. آنهاموافق شكل گيري سپاه، كميته، جهاد و دادگاه انقلاب نبودند. الان هم چقدر ازرسانه هاي خارجي و ابزار داخليشان را مي بينيد كه اين بحثها را مطرح مي كنند. هاشمي رفسنجاني گفت: آن زمان، تقابل تخصص و تعهد را مطرح مي كردند وامروز هم آزادي را مقابل اسلام و ايمان قرار مي دهند. آزادي را ناسازگاربا اسلام و اسلام را مقابل اصلاح طلبي قلمداد مي كنند. وي افزود: شايد مي شد از حرفهايي كه رهبري با اشاره در دو سال اخيرمي گفتند، مسائل را فهميد، اما خيلي ها نخواستند بفهمند، چشمشان را بستندتا رهبر انقلاب، مسائل را به صراحت بيان كردند. كاش نصايح مجمل رادرك مي كردند. خداكند لااقل از صراحت ايشان واستراتژي حسيني بفهمند كه پايان كاركجرويها به كجا مي رسد. هاشمي رفسنجاني با طرح اين سئوال كه چه بايد كرد گفت: معتقديم نيروهاي انقلابي بايد باهم همكاري كنند. نقطه مثبتي كه آن زمان بود و اكنون قدري ضعيف شده، آن است كه آن موقع نيروهاي وفادار به انقلاب و مذهب، درمقابل ليبرالها و منافقين، متحد بودند. وي اضافه كرد: اكنون برخي نيروهاي سابقه دار انقلاب، عقد اخوت بيشتري با خارجي هادارند و آنچه راديو بي. بي. سي و اسراييل مي گويند، بيان مي كنند. از طرف ديگر هم افراطكاريهايي را مي بينيم كه درست نيست. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از شگردهاي امروزي را زيرسئوال بردن كارايي اسلام به عنوان نظام حاكم دانست و گفت: اين هم در صدر انقلاببود. ولي آن زمان به عنوان پيش بيني مي گفتندوامروز به عنوان تجربه. وي، از دوره هاي مبارزه، دفاع مقدس و سازندگي به عنوان دوره هاي افتخار آميز ياد كرد و افزود: چند قلم بدست نادان يامغرض، همه اين افتخارات را زيرسئوال مي برند. اين بهترين خدمت به كساني است كه سلطه بر ايران را مي خواهند. هاشمي رفسنجاني به تاكيد رهبر انقلاب بر توجه به معيشت مردم اشاره كرد و گفت: اگر تفرقه باشد، هيجان باشد، آرامش نباشد، دولت چطور؟ مي تواندبسازد قوه قضائيه چطور مي تواند جلو فسادها را؟ بگيرد اين شرايط براي همه ضرر وي دارد اضافه كرد: اگر فشار روي صدا و سيما بياوريم، اگر اعتماد مردم به رسانه ملي كم شود، در روزهاي حساس، چگونه مردم راتوجيه؟ كنيم به بي راديوبي. سي و اسراييل اعتماد؟ كنيم امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: كساني كه صبر رهبري را به پايان رساندند، خيلي خامي كردند. وي در پاپان خطبه اول، خواستار بستن راه نفوذ دشمن شد و گفت: بايدبا هم همكاري كنيم. البته رقابت سياسي اشكالي ندارد، نقد مانع ندارد، اماآنچه اكنون هست، نقد نيست، هتاكي است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه دوم، به تشريح مناسبتهاي هفته پرداخت و ياد شهيدان قرني، شيرودي، شاه آبادي و مطهري را كه اين روزهاسالروز شهادتشان است، گرامي داشت. وي همچنين با بزرگداشت روز كارگر، گفت: بزرگترين و وسيع ترين نيروي انساني كشور، كارگران هستند. امام جمعه موقت تهران با اشاره به واقعه طبس، يكي ديگر از مناسبتهاي هفته، آن را به جهاتي شبيه كنفرانس برلين دانست و گفت: حركت در كنفرانس برلين مثل واقعه طبس است و در هر دو جا، امداد غيبي را مي بينيم. وي، رسوايي طراحان اين دو واقعه را عبرتي براي ديگران دانست و افزود: در طبس، گفتند شرايط آن زمان براي فرود در تهران، آزاد كردن گروگانهاي آمريكايي و احيانابه گروگان گرفتن چند ايراني مناسب است. اما خدا، آن بلارا سرشان آورد. خطيب جمعه تهران اضافه كرد: برلين هم، چنين چيزي بود. طراحي هاي زيادي كرده بودند، مدتي كار كرده بودند، حرفهايي بايد زده مي شد، افرادي را به نمايندگي از جناح هاو اقشار مختلف، اعم از نويسنده، شاعر، حزبچي، روزنامه چي حقوقدان و ليبرال ( جمعا 17 نفر ) را دعوت كرده بودند تا به قول خود، همه شئون انقلاب را محاكمه كنند. هاشمي رفسنجاني خاطر نشان كرد: از سوي ديگر، صحنه اي درست كرده بودندكه باز و كبوتر درست كنند ودر اين ميان، بازها بخواهند اصل انقلاب برچيده شود. وي اين كنفرانس را اسباب شرمندگي خواند و گفت: خيلي ها هم كه رفتندشايد فريب خوردند. تحقيقات بايد اين مساله را روشن كند. البته نمي خواهندبگذارند حقيقت روشن شود و مساله پخش نيم ساعت فيلم را مطرح مي كنند. امام جمعه موقت تهران احتمال داد كه اين طرح، آمريكايي باشد و افزود: آلماني ها بارها رودست خوردند، خود را جلو انداختند و بعد با خفت قبول كردند، مثل جريان ميكونوس. خدا با ملائكه خود از انقلابش حمايت مي كند. هاشمي رفسنجاني با اشاره به بحثهايي كه درباره رقص مطرح مي شود، گفت: حالا اين حرفها را مي زنند كه يك خانم برهنه دارد آنجا مي رقصد. چرااين را آورديد و نشان؟ داديد اين ديگر، حرف است. وي اضافه كرد: شما هر شب درفيلمها از اين خانم ها مي بينيد. كسي غصه اين چيزهارا نمي خورد، لااقل شما نمي خوريد. حال اگر ديگران غصه مي خورند، آنها روي اين يكي ( رقص ) حرفي ندارند. اينها حاضرند لخت ترش هم ديده شودكه حقايق روشن شود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از نيروهاي سياسي، امنيتي و قضايي خواست تا درباره اين مساله تحقيق كنند تا هدف آلماني ها از برپايي چنين جلسه اي روشن شود. وي سپس به فشار آمريكا روي مسائل داخلي ايران مانند مطبوعات اشاره كردو افزود: من هم دلم نمي خواهد يك نشريه بسته شود، ولي اين شرايط را خودآمريكايي ها فراهم آوردند و قوه قضاييه رامجبور به انجام وظيفه كردند. امام جمعه موقت تهران با اشاره به بيانات رهبرانقلاب در مورد پايگاه دشمن گفت: بگذاريم حقايق روشن شود. اين موج هم بگذرد و بعد، همه بتواننداز مطبوعات آزاد وحق گو و پيشرفته و ملتزم به قانون استفاده كنند.