Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790210-47996S1

Date of Document: 2000-04-29

با صدور بيانيه اي پيرامون مرحله دوم انتخابات مجلس گروههاي جبهه دوم خرداد مردم را به هوشياري و آرامش دعوت كردند گروه سياسي: در پي تعطيلي غيرمترقبه بيش از 16 نشريه طي روزهاي گذشته و سخنان تحريك آميز، و حتي گاه توهين آميز افراد و گروه هايي كه به كرات و به انحاء مختلف در گذشته قصد رويارويي با روحيه قانونمدار و اصلاح طلب مردم و رئيس جمهوري را داشته اند گروههاي مختلف جبهه دوم خرداد و تشكل هاي دانشجويي همسو با اهداف و ديدگاههاي مردم در پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري طي مصاحبه ها و بيانيه هاي مختلفي كه در اين شماره درج شده است از كليه آحاد ملت به ويژه جوانان و دانشجويان خواسته اند تا مراقب آشوبطلبان و كساني كه بقاي خود را در جامعه اي متشنج جستجو مي كنند، باشند. اين گروهها بر اين تحليل اند كه بحران سازان مترصد بهانه اي هستند تا با تحريك جوانان نه تنها انتخابات شكوهمند 29 خرداد را به زير سئوال ببرند بلكه دستاوردهاي مهم جنبش اصلاح طلبانه عاشقان نظام جمهوري اسلامي ايران را متوقف سازند. در اين بيانيه ها اظهار شده جبهه دوم خرداد از طريق بيانيه هاي رسمي، خواستها و مواضع خود را به مردم ارائه خواهد كرد. بيانيه جبهه دوم خرداد جبهه دوم خرداد در پي بيانيه تحليلي مورخ 5 ارديبهشت و اطلاعيه شماره 1 خود در بيانيه اي پيرامون برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس، مردم را به هوشياري و آرامش دعوت كرده است. در اين بيانيه آمده است: - 1 توقيف روزنامه هاي مشاركت و صبح امروز كه در پي زمينه سازي ها و اعمال فشارهاي برخي محافل صورت گرفت، به روشني نشان مي دهد، اعمال نظرهاي جناحي، سياسي و مقابله با روند اصلاحات مورد نظر جبهه دوم خرداد، جهت و آهنگ خاصي يافته است. اين جبهه مراتب تاسف و اعتراض شديد خود را نسبت به اين اقدام غيرقانوني و نامتعارف دادگاه مطبوعات اعلام مي دارد. - 2 شواهد فراواني آشكارتر ساخته است كه جريان مشكوكي قصد بحران سازي و به آشوب كشيدن جامعه و تحريك بخشهاي مختلف جامعه و وادار كردن آنان به عكس العمل هاي تند دارد، تا همچون روزهاي بعد از حمله به كوي دانشگاه امكان بهره برداري هاي بعدي را به دست آورد. باند مافيايي قدرت كه از بيم كاهش نفوذ حاضر است مصالح اسلام، انقلاب، نظام و كشور را به راحتي زير پا بگذارد و مشروعيت مردمي و موقعيت بين المللي نظام را يكسره بر باد دهد بر آن است كه براي از ميان بردن دستاوردهاي دوم خرداد و 29 بهمن و ايجاد اختلال در روند حاكميت مردم و اقتدار نظام جمهوري اسلامي با مانع تراشي، مسئله سازي، آشوب و تشنج از استقرار نهادهاي قانوني و پرداختن به مسائل اساسي مردم جلوگيري كند و بر طبل مخالفت با برنامه هاي رئيس جمهور و ناتواني دولت هرچه بيشتر بكوبد. اكنون مردم شريف و بزرگوار كشور، جوانان و دانشجويان عزيز بايد بيش از پيش هوشيار و حساس باشند و نگذارند كه تحريكات و بحران سازي هاي گوناگون زمينه بروز وتوفيق يابد. تنش و تشنج با هر بهانه، منشا و صورتي محكوم و مورد نظر دشمنان انقلاب و باندهاي مافيايي قدرت است. امروز بيش از هر زمان كشور نيازمند آرامش و ثبات است. تاكيدات مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور را بايد در اين زمينه مورد توجه قرار داد و هر دعوت و اقدام بحران ساز و تنش آفريني را در سطح جامعه خنثي كرد. - 3 تجربه موفق انقلاب اسلامي و يادگار گرانقدر حضرت امام خميني ( ره ) را كه اعمال حاكميت و نظارت مردم در قالب نظامي ديني است بايد به عنوان ميراث گرانقدر اين ملت پاس داشت و نگذاشت چهره توانمند، مقتدر و مردمي اين نظام با تلاش هاي بي فرجام محافل تنگ نظر و قدرت طلب مشوه شود. انقلاب، نظام و رهبري از آن همه ملتي است كه با راي باشكوه خويش همواره حماسه آفريده اند. مرحله دوم انتخابات و تشكيل مجلس ششم نقاط برجسته عزم ملت شريف و بزرگوار است كه نبايد با هيچ بهانه اي عظمت و اهميت آنها را از ياد برد. بار ديگر عموم آحاد ملت، خصوصا دانشجويان و جوانان عزيز را به هوشياري، حفظ آرامش و مقابله با تحريكات و سخنان تنش آفرين فرامي خوانيم و اطمينان مي دهيم كه با تبيين مواضع و خواستهاي اصولي جبهه دوم خرداد و با حضور فعال و گسترده در صحنه، حفظ آرامش در تمامي عرصه ها اين خواست و تلاش باندهاي مافيايي قدرت و دشمنان نظام نيز ناموفق خواهد ماند. جبهه دوم خرداد عليرغم محدوديت هاي پيش آمده در اطلاع رساني از طريق بيانيه هاي رسمي، خواستها و مواضع خود را از طريق مطبوعات به اطلاع عموم خواهد رساند. با هوشياري و آرامش، پيش بسوي تشكيل مجلس ششم.