Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790210-47995S6

Date of Document: 2000-04-29

انجمنهاي حفظ ميراث فرهنگي در آذربايجان غربي تشكيل شد گروه شهرستانها: با هدف جلب مشاركتهاي عمومي و براي حفظ و نگهداري آثار تاريخي، انجمن هاي ميراث فرهنگي در استان آذربايجان غربي تشكيل شد. مسئول انجمنهاي ميراث فرهنگي استان در اروميه به خبرنگار همشهري گفت: براي آشنايي مردم با قوانين و مقررات ناشناخته ميراث فرهنگي، انجمنهاي حفظ ميراث فرهنگي در سطح شهرستانهاي اشنويه، پيرانشهر، شاهين دژ، مياندوآب و سلماس تشكيل شده و اعضاي اين انجمن ها كه از ميان معتمدان و علاقه مندان به ميراث فرهنگي انتخاب شده اند، در زمينه هاي حفاظت از تپه هاي تاريخي، تهيه صورت جامعي از تپه هاي باستاني، ارائه راه حل عملي براي جلوگيري از خريدوفروش اشياءتاريخي و معرفي كاوشگران غيرمجاز به مراجع ذيربط با ميراث فرهنگي همكاري خواهند كرد.