Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790210-47993S2

Date of Document: 2000-04-29

.. جاي خالي گل و گياه بر ايوان خانه هاي تهران اين هم راهي براي گسترش فضاي سبز است به تازگي در روزنامه همشهري به اجراي طرح چمن كاري بر بام خانه هاي منطقه 14 اشاره شد و انگيزه اي دست داد تا بار ديگر يادآور نماي سبز شويم. پيش از اين مطلبي در روزنامه همشهري (چهارشنبه 27 مرداد 7 1378 صفحه ) به چاپ رسيد با عنوان: جاي گلدانها پاي پنجره و لبه ايوان خانه هايمان خالي است. در آنجا طرح هايي ارائه شده بود كه چگونه مي توان با نصب چند دستك و يك صفحه باريك (مانند سنگ پلاك ) بر روي آن پاي پنجره يا لبه ايوان ها را براي قرارگيري گلدان آماده ساخت و با قرار دادن حفاظ وديگر نكات ايمني اتصالات، پيامدهاي خطرآفرين آن را به حداقل كاهش داد. تجسم نماي ساختمان هاي شهر چنانكه پاي پنجره ها و لبه ايوانهاي آن را رديف گلدان هاي سرسبز پوشانده بسيار دلپذير خواهد بود. بويژه آن كه برخي گياهان رونده و يا آويز مي توانند سطح بيشتري از نما را با سبزي بپوشانند. اين در حالي است كه در شهري مانند تهران، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز و... خانه ها و ساختمان هاي ديگر كه از زيبايي گياهان در نما بهره گرفته اند بسيار ناچيز هستند. زماني كه نماي ساختماني از زيبايي گياهان بهره مند شود، نياز به صرف هزينه و مصالح ديگر براي نماكاري را نيز كاهش مي دهد و چهره يكنواخت تري به نماي ساختمان ها مي بخشد. همانطور كه شهرداري منطقه 14 بام ها را جزيي از فضاي سبز شهري در نظر گرفته و هزينه و اجراي آن را به عهده مي گيرد، شهرداري مناطق شايد بتوانند هزينه و اجراي نصب جاگلداني پاي پنجره و يا لبه ايوان ها و حتي ارائه گياه مناسب و نگهداري آن را دست كم براي متقاضيان، توسط يك گروه كارشناس به طور كامل يا با ارائه يارانه عهده دار شوند. ارائه قانوني كه طي آن خانه هاي نوساز را موظف نمايد جاگلداني مناسبي پاي پنجره و لبه ايوان هاي خود بسازند شايد راهكار ديگري در اين راستا باشد. يك شهروند