Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790208-47981S8

Date of Document: 2000-04-27

عليزاده طباطبايي عضو شوراي اسلامي شهر تهران: جدول جديد خريد تراكم تجاري، مناسب نيست عليزاده طباطبايي عضو شوراي اسلامي شهر تهران، پس از پايان ملاقات حضوري مردم شرق تهران با اعضاي كميته شرق شوراي شهر، گفت: مشكلات و درخواست هاي مطرح شده مردم در اين جلسه، تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد شد و حداكثر ظرف دو هفته به آنها پاسخ داده مي شود. عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به مسائل مطرح شده از طرف مردم در اين ملاقات حضوري گفت: بخشي از مشكلات طرح شده مردم، در اين ملاقات حضوري، مربوط به شهرداري نبود. همچون عده اي از فارغ التحصيلان دانشگاههاي كشور كه براي كار مراجعه كرده بودند، البته مشكل آنان به اداره هاي ذيربط ارجاع شد. وي افزود: بخشي از مشكلات جنبه عمومي داشت. به طور مثال در منطقه كيان شهر، طوماري با چند هزار امضاء تهيه شده بود كه مربوط به زمين هاي نيروي دريايي، در آن منطقه مي شد. تصميمات نادرستي درباره ساخت مسكن در اوايل انقلاب اتخاذ شد كه حال بايد شهرداري پاسخگوي آن باشد. وي افزود: همچنين عده اي از شهروندان كه بيشتر آنان از طبقه مستضعف هستند، ملك مسكوني نيمه تمامي در اختيار دارند كه شهرداري به آنان پايان كار نمي دهد. با شهرداران مناطق گفت وگوهايي شده كه پايان كار منازلي كه تا مرحله نهايي اتمام كار، فاصله چنداني ندارند، ارائه شود. تا صاحبان آنها بتوانند از وام بانكي براي تكميل منزل خود استفاده كنند. عضو شوراي شهر با اشاره به جدول خريد تراكم تجاري گفت: عده اي از مراجعان كساني بودند كه بخشي از منزل خود را به واحد تجاري مبدل كرده اند. جدول جديد خريد تراكم تجاري، رقم هاي مناسبي نيست. در اين رابطه از شهرداران مناطق درخواست شد تا پيشنهاد اصلاحي مناسبي را براي جدول خريد تراكم تجاري در مناطق فقيرنشين شهر كه با توان مردم هماهنگي داشته باشد، ارائه دهند.