Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790208-47981S4

Date of Document: 2000-04-27

در سومين نشست معاونان خدمات شهري كلان شهرها عنوان شد: وظايف شهرداري ها در برنامه سوم افزايش مي يابد گروه شهري: سومين نشست معاونان خدمات شهري كلان شهرهاي ايران صبح ديروز با هدف تبادل تجربيات مديران شهري و تحقق افزايش كيفيت خدمات شهري از سوي شهرداري هاي بزرگ در تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در اين نشست كه در محل هتل دهكده شيان واقع در پارك جنگلي لويزان برگزار شد، مهندس محمد حقاني معاون خدمات شهري شهرداري تهران درسخناني به گسترش فعاليت شهرداري ها در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: در طول برنامه سوم كشور نيز وظايف بيشتري در اداره شهرها به شهرداري ها سپرده مي شود و در نتيجه فعاليت در بخش خدمات شهري رونق خواهد گرفت. وي سپس با تاكيد بر ضرورت استفاده از تخصص در مديريت خدمات شهري، تعريف ضوابط و اعمال استانداردهاي جديد در اين حوزه گفت: تشكيل دفتر مشترك مطالعات و برنامه ريزي خدمات شهري از سوي وزارت كشور و شهرداري هاي شهرها براي تدوين ضوابط در اين بخش ضروري است چراكه دامنه فعاليت و وظايف، شهرداري ها متنوع شده و رو به گسترش است. وي افزود: امروزه سطح انتظار مردم از شهرداري ها ارتقاء يافته و شهروندان خواهان آن هستند تا شهرداري محيط مناسب براي زندگي توام با سلامت را در شهرها فراهم كند. وي گفت: اكنون اداره شهرهاي بزرگ همچون شهر تهران با 700 كيلومتر مربع وسعت 10 ميليون نفر جمعيت و توليد روزانه بيش از 6 هزار تن زباله به برنامه ريزي علمي نياز دارد. وي سپس به مطالعات و طرح هاي متنوع سازمان بازيافت و تبديل مواد در زمينه بازيافت زباله اشاره و ابراز اميدواري كرد كه زمينه اجراي اين طرح ها فراهم شود. وي همچنين توسعه فضاي سبز، تدوين قوانين و مقررات متناسب با نيازهاي روز، پرهيز شهروندان از مخدوش كردن چهره شهر و رونق شبكه اطلاع رساني را ضروري خواند و گفت: تشكل هاي مردمي فعال در زمينه محيط زيست (ان جي او ) بايد با هدف گسترش آموزش عمومي تقويت شوند. دراين مراسم همچنين داود تاجران مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد در سخناني گفت: بايد تلاش كرد تا بازيافت زباله در شهرها بطور كامل اجرا شود تا ميزان دفن پسمانده ها به حداقل كاهش يابد. در اين صورت از روند آلوده شدن سه عنصر حياتي آب، خاك هوا و دفن زباله كاسته خواهد شد. وي نيز اهميت تاسيس دفتر مشترك مطالعات و برنامه ريزي خدمات شهري شهرداري ها را با هدف جلوگيري از طرح ها و مطالعات موازي مورد تاكيد قرار داد. اين نشست امروز نيز ادامه خواهد يافت.