Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790208-47981S10

Date of Document: 2000-04-27

شهرداري ها در فرانسه دوچرخه امانت مي دهند به منظور كاهش آلودگي هوا، طرحي موسوم به امانت دوچرخه در فرانسه درحال گسترش است. به موجب اين طرح كه از خرداد ماه سال 1378 در شهر رن اجرا شده شهروندان است، اين شهر ضمن مراجعه به چندين توقفگاه ويژه و با در اختيار داشتن كارت هاي خاص، يك دستگاه دوچرخه را به منظور انجام امور روزانه براي مدت دو ساعت به امانت مي گيرند و سپس آن را به توقفگاه يادشده باز براي مي گردانند اين منظور، شهرداري هاي محلي مقدار قابل توجهي دوچرخه را تهيه كرده اند و معتقدند كه هزينه كل آنها از هزينه آلودگي هوا و تلاشهايي كه بايد براي رفع آن در آينده به كار گرفته شود كمتر است. به نوشته روزنامه لوپاريزين اين اقدام شهرداري شهر رن كه هدف آن كاهش استفاده از خودروهاي شخصي و كاستن از آلودگي هوا در سطح شهر عنوان شده قرار است به زودي در پاريس و حومه آن نيز به مورداجرا گذاشته شود. در شهرهاي فرانسه براي تشويق مردم به مشاركت در كاهش آلودگي هوا ضمن عرضه انواع دوچرخه، فرهنگ استفاده از كفشهاي چرخدار ( اسكيت يا رول )نيز ترويج مي شود. به كاربردن اين دو وسيله ورزشي و غيرآلاينده براي رفت وآمد در خيابانهاتوسط افراد در تمامي سنين و بويژه در ميان جوانان، نوجوانان و دانش آموزان علاوه بر كاهش آلودگي هوا، روحيه توام با نشاط و شادابي را نيز در ميان آنان پديد آورده است.