Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790207-47970S12

Date of Document: 2000-04-26

اطلاعيه شماره يك جبهه دوم خرداد درباره انتخابات جبهه دوم خرداد در واكنش به اطلاعيه روابط عمومي شوراي نگهبان اطلاعيه اي صادر كرد. در اين اطلاعيه آمده است: جبهه دوم خرداد در پي بيانيه /2/79 6تحليلي مجددا ضرورت حفظ آرامش و پرهيز از هرگونه تنش و تشنج را در كشور يادآور مي شود. برخي باندها و محافل عزم آن دارند كه با زمينه سازي هاي تحريك آميز، جامعه را به سوي بحران هاي گسترده سوق دهند. عزت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي كه با مشاركت عظيم و گسترده مردم و در پاي صندوق هاي راي تجلي بيشتري يافته است، سرمايه بزرگ و اساسي انقلاب و ملت آگاه و رشيد است و با هيچ بهانه اي نمي توان در برابر اين اراده و آگاهي عظيم اسلامي و ملي ايستاد. مردم شريف و هوشيار ما به خوبي آموخته اند كه بلوغ و رشد خويش را در آرامش و ايستادگي و پي گيري قانونمندانه خواسته هاي به حق خويش نشان دهند. انتشار اطلاعيه شماره روابط 11 عمومي شوراي محترم نگهبان درباره انتخابات تهران كه حكايت از زمزمه ها و زمينه سازي هايي براي ايجاد ابهام و ابطال نتايج چشمگير، معني دار و در عين حال روشن و انكارناپذير اين شهر داشت، اقدامي در خور توجه عموم مردم در شرايط حساس كنوني است. اقدامي كه مباني و معيارهاي اعلام شده توسط شوراي نگهبان را براي چگونگي بررسي شكايات انتخابات به فراموشي مي سپارد و به جاي روشنگري، ابهام تازه اي را ايجاد اين مي كند اقدام تامل برانگيز روابط عمومي شوراي نگهبان، به يقين در جهت تلاش هايي براي بحران آفريني تفسير مي شود، اگر چه دبير محترم شوراي نگهبان در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي موضوع ابطال نتايج انتخابات تهران را تكذيب كرد. جبهه دوم خرداد عموم مردم، به ويژه دانشجويان و جوانان عزيز را به حفظ خونسردي و خويشتن داري و آرامش در برابر اين تحريكات و تحركات فرا مي خواند و هشدار مي دهد كه هدف نخست بحران سازان ايجاد تنش و ناآرامي در جامعه است. اين جبهه در مقابل اقدام هاي آشوبطلبانه كه موجبات وهن انقلاب، نظام و رهبري را فراهم مي كند با قدرت و هوشياري خواهد ايستاد. جبهه دوم خرداد در اطلاعيه هاي بعدي تصميمات وخط مشي خود براي حفظ حقوق و آراء مردم در انتخابات را اعلام خواهد كرد، از اين رو با تاكيد بر حفظ هوشياري و آگاهي عمومي، دفاع از ثبات و آرامش كشور را در همه جا مهم ترين ابزار خنثي كردن توطئه هاي باندهاي قدرت و دشمنان كشور مي داند. جبهه دوم خرداد مصرانه از شوراي محترم نگهبان مي خواهد كه هر چه سريع تر نظر نهايي خود را در خصوص انتخابات تهران اعلام نمايد و افكار عمومي را از نگراني و بلاتكليفي خارج كند. جبهه دوم خرداد: مجمع روحانيون مبارز - مجمع حزبالله مجلس شوراي اسلامي - مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي - مجمع نمايندگان خط امام مجلس شوراي اسلامي - مجمع نيروهاي خط امام - مجمع اسلامي بانوان - حزب اسلامي كار - حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي - خانه كارگر جمهوري اسلامي - سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران - حزب كارگزاران سازندگي ايران - اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت ) - انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران - انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها - انجمن اسلامي معلمان ايران - انجمن اسلامي مهندسان ايران - انجمن اسلامي مديران و كارشناسان صنعتي و اقتصادي - حزب همبستگي ايران اسلامي.