Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790207-47968S1

Date of Document: 2000-04-26

درنا، پرنده زيباي هزاره ها پژوهشي نو در زندگي درناها در ايران و جهان درناها پرندگاني زيبا، باوقار و بسيار دوست داشتني هستند كه در اكثر نقاط جهان پراكندگي دارند. نوع زندگي، رفتار و ويژگيهاي جالب آنها از ديرباز مورد توجه انسانها بوده است. درناها جزو اولين پرندگاني بودند كه در روي زمين به وجود آمدند و قدمت آنها به گذشته هاي بسيار دور مي رسد. رقص زيباي درناها هم شهرت جهاني دارد. از خانواده درناها گونه 3در ايران يافت مي شود كه درناي سيبري درناي معمولي و درناي كوچك (درناي طناز ) ناميده مي شوند. درناي سيبري و درناي معمولي همه ساله در فصل پاييز به ايران مهاجرت مي كنند و تا اواخر زمستان در كشور ما به سر مي برند و با گرم شدن ايران هوا، را ترك كرده و اكثر آنها به مناطق جوجه آوري و تابستان گذراني خود در مناطق سيبري و شمال روسيه بازمي گردند. تعداد كمي درناي معمولي نيز در دو منطقه در شمال غربي كشور جوجه آوري مي كنند. برخلاف دوگونه قبلي، درناي طناز توقف زيادي در ايران ندارد. اين پرنده در ميان گونه هاي مختلف درناها زيبايي خاصي دارد و به همين علت نام درناي طناز به آن داده شده است. رنگ بدن اين درنا خاكستري مايل به آبي مي باشد. يك دسته پرهاي بلند و آويزان نيز در پايين گردن وجود دارد و يك دسته پرسفيد كاكل مانند نيز در دو طرف صورت پرنده مشاهده مي گردد كه از كنار چشم ها شروع شده و تا پس سر ادامه مي يابد. درناي طناز كوچكترين گونه درنا در جهان مي باشد و طول بدن آن به حدود يك متر مي رسد. پراكنش جهاني اين درنا در قسمتهاي وسيعي از سودان، هندوستان، اوكراين، قفقاز، مغولستان، تركيه، قسمتهاي شمالي چين و... مي باشد. اين درناها هر سال در مسير مهاجرت خود از ايران عبور مي كنند و درواقع مهاجر عبوري هستند. در مهاجرت هاي پاييزي توقف هاي كوتاهي در ايران دارند و به سرعت كشور ما را ترك مي كنند ولي در آغاز فصل بهار كه هنگام بازگشت به مناطق جوجه آوري است درناي طناز توقف هاي نسبتا طولاني در ايران دارد. طبق اظهار كارشناسان و محيطبانان محيط زيست آذربايجان غربي، همه ساله در اوايل فروردين تا اواخر آن، دسته هاي كوچك و بزرگ اين درناها در مناطق مسطح و مرطوب شهرهاي سلماس، خوي، اروميه و حاشيه درياچه سد ارس در آذربايجان غربي مشاهده مهاجرت مي گردند اين درناها از نواحي جنوبي استان آغاز شده و به ترتيب در اطراف اروميه، سلماس، خوي و بالاخره در روزهاي پاياني اقامت خود در ايران در حاشيه درياچه سد ارس مشاهده مي گردند و پس از آن، ايران را به قصد مناطق جوجه آوري ترك مي كنند. اين درناها كه از ايران عبور مي كنند فصل سرما را در كشور سودان اقامت نموده و به مجرد گرم شدن هوا به طرف مناطق جوجه آوري خود در اوكراين مهاجرت مي نمايند. اين درناها در مسير مهاجرت خود حدود يكماه در آذربايجان غربي توقف مي نمايند. درواقع درناهاي طناز ميهمانان نوروزي كشور ما مي باشند و بديهي است كه بايد در مدت كوتاه اقامتشان از آنها به نحو شايسته اي حفاظت كنيم. خوشبختانه با تلاش مامورين محيط زيست آذربايجان غربي اين درناها در وضعيت مناسبي به سر مي برند و خطر چنداني آنها را تهديد ولي نمي كند گاهي شكارچيان متخلف و غيرمجاز در فرصتهاي مناسب و به دور از چشم مامورين سازمان حفاظت محيط زيست به شكار تعدادي از آنها مبادرت مي نمايند. در فروردين ماه امسال ( ) 1379 فرصتي پيش آمد تا بتوانم در معيت مامورين حفاظت محيط زيست از زيستگاههاي اين پرنده در شهرستان سلماس بازديد نمايم. شهرستان سلماس كه در 90 كيلومتري شمال اروميه واقع شده است داراي زيستگاههاي مناسبي جهت زندگي پرندگان مهاجر مي باشد. منطقه اي در سواحل درياچه اروميه كه حدود كيلومتر 40 از شهر سلماس فاصله دارد يكي از توقفگاههاي مهم درناي طناز مي باشد. در تاريخ 11 فروردين ماه در بازديد دوباره از اين منطقه درنايي مشاهده ننمودم ولي در تاريخ 15 فروردين در حدود 250 عدد درناي طناز در اين منطقه ديده شدند. طبق اظهار آقاي ايران نژاد رئيس اداره محيط زيست سلماس كه از افراد بسيار علاقه مند به حفاظت اين پرنده مي باشند اين درناها در تاريخ 13 فروردين به منطقه وارد شده بودند. درناها در سطح جهاني حمايت شده هستند و شكار آنها در تمام فصول سال ممنوع است تا عموم مردم اهميت زياد اين پرندگان زيبا را دريابند تا همه ما و فرزندانمان بتوانيم سالهاي سال شاهد تماشاي اين ميهمانان نوروزي باشيم. اميرمهدي ابراهيمي