Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790207-47965S2

Date of Document: 2000-04-26

در حاشيه نخستين جلسه دادگاه متهمان ترور حجاريان * تعدادي از متهمان دادگاه راس ساعت نه و هفت دقيقه از جمله سعيد عسگر، به زيرزمين نمازخانه دادگاه انقلاب برده شدند. * تقاضاي عكاسان خبرنگار براي حضور در صحنه دادگاه و ثبت لحظه هاي خبري با جواب منفي مديركل روابط عمومي دادگستري استان تهران مواجه شد و مدير روابط عمومي دادگستري بين شوخي و جدي گفت: اگر بخواهيد صحنه هاي خاص را ثبت كنيد ممكن است حكم جلب شما هم صادر شود، شما كه مي دانيد صحنه هاي خاص را فقط تلويزيون نشان مي دهد! * خانم جلائي پور و آقايان خسروي، حكيمي پور، عليزاده طباطبايي، دوزدوزاني، عطريان فر، لطفي و دروديان اعضاي شوراي شهر تهران از ابتداي جلسه تا پايان در دادگاه حضور داشتند. * در واپسين لحظه هاي مانده به شروع دادگاه شايد بي اغراق نيمي از جمعيت حاضر در دادگاه ايستاده و سرگرم مكالمه هاي بي سيم دار با ديگر همكاران بودند. * متهمان ساعت 10 و هفت دقيقه بر جايگاه اتهام نشستند و بر خلاف عكس هاي پيشين كه از آنها در مطبوعات چاپ شد، همه آنها به استثناء مقدمي محاسن داشتند و موي سر آنها كوتاه نشده بود، پورچالويي متهم رديف چهارم پرونده به محض نشستن سربرگرداند و به رديف خبرنگاران نگاهي افكند و سپس با ليوان يك بار مصرف آب نوشيد. * سعيد عسگر كه با مرتضي مجيدي در رديف سمت راست دادگاه نشسته بود، چندين برگ دست نوشته به همراه داشت و هنگام قرارگرفتن به پشت تريبون از آن استفاده مي كرد. * وقتي در گزارش كيفرخواست از مقدمي سخن گفته مي شد و اينكه او نقش اصلي را در انتخاب سوژه بر عهده داشته است، مقدمي سرش را به نشانه تعجب و شگفتي تكان مي داد. * سعيد عسگر پس از آنكه گزارش چگونگي ترور حجاريان را براي دادگاه ارائه كرد گفت: به فروشگاه قدس رفتيم و پس از آنجا هم با مهدي روغني به سينما رفتيم، البته برنامه ما همين بود زيرا گفته بوديم پس از اينكه حجاريان را بزنيم حالا يك سينما هم برويم كه لاشه بليت آن نزد روغني است. * وقتي قاضي از سعيد عسگر پرسيد كه چند تا فشنگ در داخل اسلحه بود سعيد عسگر شگفت زده گفت: مگر سلاح را باز كرده ام تا بدانم چند فشنگ در آن جاي مي گيرد. * سعيدعسگر وقتي به نقش مقدمي در طرح ترور اشاره مي كرد در مقابل اين پرسش قاضي واقع شد كه آيا پيش از اين با مقدمي ديداري، هماهنگي و يا كاري كرده بوديد كه عسگر در پاسخ گفت تا روز ترور من مقدمي را نديده بودم. * خونسردي سعيد عسگر عجيب و غريب جلوه كرد و براي خبرنگاران جاي شگفتي داشت كه اينگونه راحت سخن مي گويد و گاهي هم لبخند مي زند البته خود او هم در سخنانش گفت: من آدم خونسردي هستم و بچه ها همه مي دانند كه اگر مي خواستم حجاريان را بكشم مي توانستم تمام گلوله هاي اسلحه را به وي شليك كنم. * حين گزارش شاهدان حادثه، چهره نگاران و وكيل قاسم شفيعي، اغلب متهمان با يكديگر آرام حرف مي زدند و به نظر مي رسيد در اين ميان مقدمي الفتي با ديگر متهمان ندارد و انزوا و سكوت را اختيار كرده است. * درآخرين لحظه و زماني كه دادگاه به پايان رسيد در رديف هاي چهارم و پنجم افرادي نشسته بودند كه برخي از متهمان را با صداي كوچك آنها صدا مي زدند، در اين ميان علي پورچالويي بيش از ديگر متهمان برايش دست تكان داده و عرض ارادت شد. * شبكه اول سيما در بخش خبري ساعت 14 ديروز خود به نقل از سعيد عسگر ضارب حجاريان در اين بحث كه براي اقدامات خود از چه كسي مجوز مي گرفتيد جمله اي گفت مبني بر اينكه ما سوءالات خود را از حكيمي پور مي پرسيديم. گوينده سيما در پايان خبر بدون پوزش خواستن از بينندگان خبر را تصحيح كرد و گفت: سعيد عسگر چنين جمله اي را نگفته بلكه اعلام داشته است: مقدمي گفت نامه را از حكيمي پور گرفته است. وقوع چنين اشتباهاتي در عرصه كار خبري با توجه به شتاب و سرعت كار چندان دور از انتظار نيست، اما بسياري از مطبوعات براي اشتباهاتي به مراتب كوچكتر و كم اهميت تر از آنچه ديروز در سيما به وقوع پيوست تعطيل شده اند.