Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790207-47961S1

Date of Document: 2000-04-26

بيانيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد تعطيلي 13 نشريه گروه اجتماعي: معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با صدور بيانيه اي تعطيلي نشريات را باعث ناامني فضاي رسانه اي كشور ارزيابي كرد. متن اين بيانيه به شرح زير است: به اطلاع ملت عزيز ايران مي رساند كه در 48 ساعت گذشته دادگستري استان تهران 13 نشريه از جمله 9 روزنامه كثيرالانتشار كشور را توقيف موقت نموده است. چنين اقدام بي سابقه دادگستري تهران فضاي مطبوعاتي و رسانه اي كشور را ناامن و آينده آزادي بيان و قلم را در پرده اي از ابهام قرار داده است. معاونت امور مطبوعاتي كه وظيفه آن اجراي دقيق قوانين و حفظ حريم آزادي مطبوعات به عنوان يكي از بزرگترين دست آوردهاي انقلاب اسلامي و يكي از گرانبهاترين يادگارهاي امام راحل است در اجراي وظايف قانوني خود نكات زير را متذكر مي گردد: - 1 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مطبوعات سفارشات بنيانگذار جمهوري اسلامي و تصريحات و تاكيدات رهبر معظم انقلاب آزادي بيان و قلم را از حقوق مسلم و خدشه ناپذير ملت ايران مي داند. - 2 در اجراي برنامه هاي توسعه سياسي - فرهنگي جناب آقاي رئيس جمهوري در سه سال گذشته مطبوعات مهمترين سهم را ايفا نموده است و اگر قرار باشد كه در نظام جمهوري اسلامي كه منادي استقلال و آزادي و ا عتلاي فكر است برنامه هاي توسعه سياسي - فرهنگي ادامه يابد مطبوعات مي بايست پيشگامي خود را حفظ نمايند. - 3 در تمامي نظام هاي مردم سالاري كه با راي و اراده مردم زمام امور كشورها را به دست گرفته اند و قهرا در نظام دين مدار جمهوري اسلامي ايران مطبوعات ركن چهارم نظام تلقي مي گردند و امروز در خانواده بزرگ مطبوعات جمهوري اسلامي و د ر مشاغل متعددي كه به حرفه روزنامه نگاري و چاپ و انتشار و توزيع جرايد مربوط مي شود چندين هزار نيروي جوان در خدمت جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كنند. - 4 طي سه سال گذشته مطبوعات با انتشار چندصد ميليون نسخه روزنامه و مجله و درج هزاران مقاله و گزارش توانسته اند در امر اطلاع رساني آزاد بيشترين سهم را ايفا نمايند. به گونه اي كه دست آوردهاي جمهوري اسلامي در اين خصوص علاوه بر نقش ارزنده در سياست داخلي موءلفه اي شده است موءثر در تقويت سياست خارجي نظام ما. - 5 جريان آزاد و سالم اطلاع رساني در هر كشوري زماني به خوبي ميسر است كه مسئولان آن خود در كار ارائه اخبار پيشقدم شوند. متاسفانه به علت اشكالات اساسي در شيوه اطلاع رساني مسئولان در كشور ما نه تنها كار خبررساني امري بسيار دشوار شده است بلكه به خاطر همين نقص ملي زمينه گمانه زني اجباري فراهم شده است كه مي تواند به جاي اطلاع رساني سالم زيانبار باشد. - 6 بدنه روزنامه نگاري و مطبوعاتي ايران را جوانان علاقمند، متعهد، مسئوليت شناس و انقلابي تشكيل مي دهند و مديران مسئول و سردبيران كشور نوعا از شخصيت هاي انقلابي اند كه سوابق درخشان انقلابي - اجرايي دارند و اگر آنان به روزنامه نگاري روي آورده اند نوعا از باب احساس مسئوليت و خدمت به نظام مقدس ما از طريق كار پرافتخار قلم زني مي باشد. - 7 اگر بپذيريم كه مطبوعات ما ركن چهارم نظام است هم بايد خود خانواده مطبوعات در پالايش دروني و بهسازي فضاي مطبوعات مستمرا تلاش كنند و هم مسئولين در قواي سه گانه نظام مي بايست شان اين ركن ركين را رعايت نمايند. به همين علت است كه معاونت مطبوعاتي ضمن اعلام برائت از هر فرد يا جريان ناسالمي كه بخواهد در مطبوعات نفوذ كند، از قواي سه گانه كشور انتظار دارد كه در برخورد با مطبوعات كشور هم حرمت اهل قلم را رعايت نمايند و هم از توسل به هر شيوه اي كه آزادي مطبوعات كشور را تهديد يا محدود نمايد پرهيز كنند. انتظار به حق مديران مسئول، سردبيران، خبرنگاران، عكاسان و ديگر دست اندركاران مطبوعات كشور از مسئولين محترم قوه قضائيه اين است كه در تصميم گيري هاي خود حساسيت فضاي سياسي كشور و موقعيت بين المللي انقلاب اسلامي را ملحوظ نمايند. چگونه مي توان پذيرفت در زماني كه نظام مقدس ما در يكي از پراقتدارترين دوره هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سر مي برد و موقعيت بين المللي ما بيش از هر زمان گذشته از مقبوليت جهاني برخوردار است و به دنبال پيروزي درخشان ملت در انتخابات 29 بهمن سال گذشته چشم جهانيان به كشور ما دوخته شده است و در سالي كه به نام مولاي متقيان زيور يافته و سال امنيت ملي و وحدت ملي ناميده شده است چنين حجمي از نشريات كثيرالانتشار را توقيف موقت كرد. - 8 تاكيد مسئولان محترم سه قوه همواره اين بوده است كه نبايد براي اجراي قانون مرتكب خلاف قانون شد. انتظار بجاي تمامي دست اندركاران مطبوعات از قوه قضائيه اين است كه هر چه زودتر به حصر مطبوعات پايان دهد و رسيدگي به تخلفات و جرائم مطبوعاتي را به محاكم علني دادگستري با حضور هيات منصفه بسپارد. - 9 وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و دست اندركاران معاونت مطبوعاتي ضمن تقدير از تلاشهاي ارزنده اصحاب مطبوعات متعهد كشور كه براي نهادينه كردن آزاد اطلاع رساني سالم بدون وقفه در تلاش بوده اند از هر دو جناح فكري مطبوعات كشور مصرانه تقاضا دارد اكنون كه رهبر معظم انقلاب با صراحت و مشفقانه انتظارات خود را از مطبوعات ابراز داشته اند با پرهيز از ايراد اتهام به يكديگر مجدانه تلاش كنند فضايي سالم بر مطبوعات كشور حاكم شود تا اين انتظارات با اجراي دقيق قوانين محقق گردد. - 10 جوسازي ها و متهم كردن ها به هيچ وجه به معناي اين نيست كه تخلفات، شايعه پراكني ها و گمانه زني هاي نادرست تنها به يك دسته از مطبوعات خاص تعلق دارد. در صورت لزوم اداره كل مطبوعات داخلي به عنوان ناظري بي طرف در گرايشات سياسي رايج در جرايد كشور حاصل بررسي هاي كارشناسانه خود را به قضاوت افكار عمومي خواهد گذاشت تا معلوم شود واقعيات موجود در مطبوعات به صورتي نيست كه در بولتن هاي جعلي و غيرمسئولانه منعكس مي گردد. بولتنهايي كه تهيه كنندگان آن تلاش مي كنند هم، دست آوردهاي مطبوعات كشور را زير سئوال ببرند و هم، سعي خود را مصروف ايراد اتهام به يك جناح فكري ديگر مي نمايند.