Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790206-47957S1

Date of Document: 2000-04-25

بيانيه مهم جبهه دوم خرداد بستن روزنامه ها طراحي ستادهاي بحران ساز در مقابله با دولت است گروه سياسي: گروه هاي هفده گانه جبهه دوم خردادديشب با صدور بيانيه اي خطاب به ملت آگاه و متدين ايران اعلام كردند: توقيف شبانه دوازده روزنامه و نشريه كه برخلاف رويه متعارف و با تمسك به مواردي نامانوس از قوانين گذشته و خارج از ضوابط قانون مطبوعات انجام گرفت هدف از تبليغات فشرده و زمينه سازي هاي تصنعي را در هفته ها و روزهاي اخير آشكارتر مي كند. اين اقدام بي سابقه و سئوال برانگيز كه در مقياس ملي و جهاني نيز جز در روند تلاش هاي تحريك آميز و خشن كمتر موارد مشابهي داشته است، تضعيف مديريت قوه قضائيه و استقلال آن و اركان نظام جمهوري اسلامي را هدف قرار داده است. بستن ناگهاني 12 روزنامه و نشريه را بايد در سلسله اي از اقدام هاي زنجيره اي ديد كه از سوي ي ستادها بحران سازي طراحي شده و به عنوان بخشي از استراتژي فعال مخالفان دولت با صراحت اعلام مي شود. تمركز تبليغاتي بر كنفرانس برلين، فضاسازي هاي مستمر مديريت صداوسيما و تنزل آن از سطح رسانه اي ملي به ابزاري جناحي، سازمان دادن شعارسازي ها و شعارنويسي هاي سرتاسري و تلاش براي تحريك احساسات مذهبي مردم و تشكيل اجتماعات و اعمال تعطيلي ها و تحصن هاي جهت دار و افراطي سياسي و اكنون توقيف جمعي روزنامه 12 و نشريه همه و همه حكايت از جهت گيري بحران سازي ها و تشنج آفريني ها به سوي جبهه دوم خرداد و نيروهاي متدين طرفدار اصلاحات و فرزندان پاكباخته انقلاب و امام دارد. اكنون به خوبي روشن شده است كه باندها و محافلي كه زماني از دست دادن پايگاه هاي قدرت خويش را در دوم خرداد 76 به عنوان تهديدي براي دين و امنيت ملي ترسيم مي كردند، در اين ايام هم كوشيده اند تمامي امكانات خود را براي اثبات آن به كار گيرند. كنفرانس برلين، برخورد با شركت كنندگان آن و حتي برخي گروه هاي سياسي و مطبوعات به عنوان بهانه هايي براي مقابله با روند اصلاحات مبتني بر آرمان ها و موازين انقلاب اسلامي، استقرار نهادهاي قانوني و اعمال حاكميت و نظارت مردم به كار گرفته شده است. در ذهنيت حادثه آفرينان معتقد به برنامه هاي هويت، چراغ و كارناوال عصر عاشورا با تشنج آفريني و خشونت گرايي و افراطي گري و طراحي سناريوهايي نظير فاجعه حمله به كوي دانشگاه و پس از آن و يا حتي تبليغ ناكارآمدي دولت و نظام جمهوري اسلامي و ترغيب افراد به انجام اقدام هاي خودسرانه و غيرقانوني با سوءاستفاده از احساسات و شعارهاي مذهبي امري مجاز و مقبول شمرده مي شود. آنان كه براي دستمالي، قيصريه را آتش مي زنند، امروز حاضر شده اند براي تامين منافع كوتاه مدت جناحي و تحصيل سليقه و برداشت انحصارگرانه خويش از حيثيت دين، انقلاب و نظام نيز خرج كنند، غافل از آن كه اين روش ها در طول انتخابات دوم خرداد و پس از آن كارآيي خود را از دست داده است. جامعه اسلامي و انقلابي ما امروز با برخورداري از عزم، آگاهي و شعور عميق و بي نظير خويش انتخاب خود را كرده است. انتخاب او پاسداري از ميراث گرانقدري است كه در قانون اساسي و حقوق و آزادي هاي مصرح در آن تجلي يافته است. اين خواسته و حق ملت را بايد به رسميت شناخت و به آن پاسخ داد. تلاش براي دست برداشتن از آن و يا تحريف آن به هرگونه كه باشد سودي در پي نخواهد داشت. مطبوعات از جمله نهادهايي هستند كه مي توانند و مي بايد از حق حاكميت و نظارت قانوني مردم دفاع كنندمطبوعات در مطلوبترين شكل خود تجلي اراده مردم هستند نه بيش از آن. پس اراده مردم مسلمان و آگاه ايران را بايد به رسميت شناخت و بر آن اساس حتي به اصلاح نظام مطبوعاتي و ارتقاي آن انديشيد. آزادي مطبوعات از جمله دستاوردهاي گرانقدر نظام جمهوري اسلامي است كه در طول دفاع مقدس نيز از آن به حق پاسداري شده است. نظامي كه با رهبري حضرت امام خميني ( ره ) حتي در شرايط جنگ تحميلي حاضر نشد روزنامه اي را كه با خط مشي خاص خود به روحيه رزمندگان جبهه ها در آن ايام آسيبهاي جدي مي رساند، متوقف كند و تنها از توزيع آن در خطوط مقدم جبهه جلوگيري به عمل آمد، قطعا امروز هم از چنان ظرفيتي برخوردار است كه با اتكا به روش هاي اصلاحي و قانوني بر ضعف ها و تخلف هاي مطبوعاتي غلبه كند. برخورد شتابزده و سئوال برانگيز با مطبوعات و اهل قلم حيثيت و اعتبار يك نظام مردم سالار را كه در حال خلق الگوي دمكراسي دين مدار در دنياي كنوني است هدف مي گيرد و از اعتبار اين نظام و رهبري آن كه بر آزادي و تنوع و تكثر مطبوعات تاكيد داشته اند خرج مي كند. اصلاح فضاي مطبوعاتي و پاسخگو كردن آن به تناسب مباني اعتقادي، موازين قانوني و اخلاق اسلامي ضرورتي انكارناپذير است كه بيش و پيش از همه بايد اولا بر همه شئون رسانه اي از جمله صدا و سيما و همه تريبون هاي رسمي و غيررسمي شمول يابد و ثانيا مطبوعات مدعي طرفداري از دين و ارزش هاي انقلابي را هم كه امروز سرشار از تهمت و توطئه شده اند، دربرگيرد. دغدغه هاي رهبري، توصيه هاي علما و صاحبنظران و انتظارات قشرهاي متدين و انقلابي را بايد جدي گرفت و عملي كرد، نه آنكه در پشت آنها پنهان شد و با تحريك احساسات و جعل واقعيات و تحريف اطلاعات براي تحميل منافع محفلي و جناحي و انتقام گيري هاي حقيرانه دست به هر بحران سازي زد. جمهوري اسلامي ايران دشمنان شناخته شده اي دارد و آنان كه عزت و اقتدار دولت خاتمي و نظام جمهوري اسلامي را در ارائه نظام ديني، آزاد و مردم سالار برنمي تابند، به هر بهانه اي در پي ايجاد بي ثباتي و بحران هستند. منافع ملي و مصالح نظام را بايد درك كردو در آن چارچوب به ارزيابي وقايع پرداخت. ما مردم عزيز و انقلابي كشور را به شناخت زمينه ها و ابعاد اين اقدام هاي بحران زا و تنش آفرين دعوت مي كنيم و انتظار داريم عموم ملت آگاه و متدين ايران با آرامش و هوشياري در جهت دفاع از اعتبار و منزلت نظام و حفظ دستاوردهاي مردم سالارانه از هيچ گونه تلاشي بازنايستند. باندهاي مافيايي قدرت قصدي جز مايوس كردن مردم، نااميدي به آينده و فرسوده كردن روند اصلاحات و ايجاد بدبيني نسبت به دولت و سرانجام كاهش مشاركت عمومي و افزايش انفعال عمومي بايد ندارند با آرامش از كنار بحران آفريني ها گذشت و مثل 29 بهمن حرف قدرتمند خود را در پاي صندوق هاي راي مرحله دوم انتخابات زد. قانون مبناي رفتار و گوياترين ابزار بيان خواسته ها و اعمال حقوق مردم است. بايد هوشيار بود كه هر اقدام تشنج آفرينانه اي مورد خواست انحصارطلبان و زمينه ساز اقدام هاي زنجيره اي باند مافياي قدرت خواهد بود، ازاين رو اقدام بحران ساز و تنش آفرين پيشاپيش از سوي جبهه دوم خرداد محكوم است و اين جبهه هشدار مي دهد كه ممكن است محافل و باندهاي قدرت براي پيشبردن اعمال زنجيره اي خود بر اقدام هاي تحريك آميز و تشنج زايي نيز مبادرت كنند كه جز با هوشياري و صبر نبايد از كنار آن گذشت. منطق برخورد ملت بزرگوار ما و جبهه دوم خرداد، قانون گرايي، تلاش براي حفظ و استقرار آرامش و مقابله با ياس با زبان راي است. يادآور مي شويم از آنجا كه متدين ترين و ارزشي ترين بخش جبهه دوم خرداد و فرزند فاضل امام يعني رئيس جمهور و دولت او و مجلس منتخب، هدف برخوردهاي باند مافياي قدرت هستند لذا بايد نيروهاي موءمن و متدين كشور و نهادهاي اسلامي و انقلابي بيش از پيش در برابر اين قبيل بحران سازي هاي تصنعي ايستادگي كنند. مخالفان صادق دوم خرداد بدون شك صف خود را از باند مافياي قدرت كه براي دستيابي به منافع عاجل خود از رعايت هر مصلحتي براي نظام و انقلاب و حتي همفكران خود چشم پوشي مي كند جدا خواهند كرد، زيرا دامنه اين بحران آفريني ها مي تواند به سرعت به دامان همه دلسوختگان نظام و انقلاب سرايت كند. از شوراي محترم نگهبان مي خواهيم با اعلام نتايج نهايي مرحله اول و زمان برگزاري انتخابات مرحله دوم مقدمات تشكيل مجلس ششم و استقرار نهادهاي قانوني كشور را فراهم كند و دولت محترم با قوت و قدرت شعارها و برنامه هاي اساسي اعلام شده خود را با قاطعيت دنبال كند. بايد مطمئن بود كه حركت اصلاح طلبي به ياري خداوند و به اتكاي مردم شريف ايران با قانونگرايي و مسالمت به پيش خواهد رفت و براي تحقق كا مل قانون اساسي و حاكميت ارزش هاي ديني و انقلابي و مردم سالارانه و حمايت از همه اركان قانوني نظام هر گونه بحران سازي و تلاش نافرجامي را با آگاهي و اراده عمومي پشت سر خواهد گذاشت. آرامش و ثبات نياز امروز جامعه ما و زمينه ساز حل مشكلات اساسي مردم و ضامن اقتدار نظام و كارايي دولت است. در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نكنيم. جبهه دوم خرداد: مجمع روحانيون مبارز - مجمع حزبالله مجلس شوراي اسلامي - مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي - مجمع نمايندگان خط امام مجلس شوراي اسلامي - مجمع نيروهاي خط امام - مجمع اسلامي بانوان - حزب اسلامي كار - حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي - خانه كارگر جمهوري اسلامي - سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران - حزب كارگزاران سازندگي ايران - اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت ) انجمن، اسلامي جامعه پزشكي ايران - انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها - انجمن اسلامي معلمان ايران - انجمن اسلامي مهندسان ايران - انجمن اسلامي مديران و كارشناسان صنعتي و اقتصادي.