Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790206-47956S1

Date of Document: 2000-04-25

به دليل كمبود بارندگي و پديده خشكسالي اجراي 230 طرح آبرساني در فارس با مشكل روبه روست گروه شهرستانها: رئيس جهاد سازندگي فارس گفت: پديده خشكسالي در استان فارس موجب شده است كه در 230 طرح آبرساني به مردم مشكلاتي ايجاد شود و در مناطقي كه هرگز تصور نمي شد با كمبود آب مواجه شوند، هم اكنون كار آبرساني با مشكل روبه رو است. به گزارش خبرنگار همشهري در شيراز، عبدالكريم رضوي افزود: به سبب خشكسالي قيمت علوفه براي دام از 60 تومان به 130 تومان در استان فارس رسيده و به دليل مشكل نقدينگي، دامداران مجبور به فروش دام هاي خود با بهاي پايين شده اند. وي يادآور شد: جهاد سازندگي فارس به منظور جلوگيري از زيان دامداران اقدام به خريد دام از آنان به قيمت مناسب در مناطق فيروزآباد، شيراز، كازرون، فسا و لار كرده كه در همين راستا اين سازمان تقاضاي در اختيار داشتن، اعتباري برابر با 50 ميليارد ريال براي جبران خسارت وارده به دامداران را كرده است. رضوي با اشاره به شواهد بروز خشكسالي دراستان فارس همچون كاهش ميزان بارندگي، پايين رفتن سطح دبي رودخانه هاي منطقه و سد درودزن و همچنين كاهش 70 درصد علوفه مراتع كه /1 4برابر ميليون تن به ارزش 600 ميليارد ريال است، همچنين اعلام كرد: پيش بيني مي شود بر اثر خشكسالي امسال 35 هزار كلوني زنبورداران خسارت كلي ببيند كه رقمي بالغ /1 7بر ميليارد ريال را دربرمي گيرد. وي ميزان خسارت به بخش دام فارس را 1450 ميليارد ريال برآورد كرد.