Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790205-47945S16

Date of Document: 2000-04-24

رئيس جمهوري: اميدوارم هر چه سريعتر پايان رسيدگي به انتخابات اعلام شود * رهبر انقلاب طرفدار اصلاح و موافق آزادي، تنوع و تكثراند * هيچ چيز دراين موقعيت خطرناكتر از ناآرامي يا وانمود كردن به اينكه ناآرامي وجود دارد نيست * اجازه ندهيم جهت گيري هاي اساسي كشور به تعارفات و گفت وگو خلاصه شود جلسه مشترك هيات دولت و استانداران عصر يكشنبه به رياست سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد. به گزارش ايرنا رئيس جمهوري در اين جلسه با ابراز خرسندي از تشكيل جلسه مشترك هيات دولت و استانداران از تلاش هاي استانداران به عنوان نمايندگان پرتلاش دولت در مناطق مختلف براي رفع نيازهاي جامعه تقدير كرد. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه توقعات و نيازها بيش از امكانات گفت است: اين، امر به دولت، دستگاهها و بطور خاص استانداران فشار فراواني واردمي كند. رئيس جمهوري همچنين بر لزوم ايجاد تناسب ميان اختيارات و امكانات استانداران با وظايف و توقعاتي كه از آنها وجود دارد، تاكيد كرد. رئيس قوه مجريه برگزاري يك انتخابات بطور متوسط در هر سال را كاري بسيار سنگين توصيف كرد و بار عمده آن را بردوش استانداران، فرمانداران وبخشداران همچنين هيات هاي نظارت و اجرايي، ستاد انتخابات، وزارت كشور وشوراي نگهبان دانست. آقاي خاتمي گفت: انتخابات تجلي گاه حضور مردم و مظهر مردمي بودن نظام و برگزاري مناسب آن، پايه اقتدار نظام جمهوري اسلامي است. رئيس جمهوري افزود: ما مايل بوديم انتخابات مجلس ششم كه باشكوه و عظمت برگزار شد، هرچه سريع تر نتيجه اش مشخص شود و خستگي از تن همه عزيزاني كه براي برگزاري آن زحمت كشيده اند، بيرون برود و اميدوارم با همت، تلاش و حسن تفاهمي كه وجود دارد هرچه سريع تر پايان مراحل رسيدگي به انتخابات مجلس ششم اعلام شود و مجلس شوراي اسلامي ششم با اقتدار، شوق و اشتياق آغازبه كار كند، كه البته چنين هم خواهد شد. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه سال 79 را با دوشعار وحدت ملي وامنيت ملي كه مقام معظم رهبري در ابتداي سال مطرح كردند، آغازنموده ايم، گفت: راه و چاره ثبات در جامعه، بهبود اوضاع و حركت در جهت اهداف انقلاب و تامين مصالح ملي، توجه دقيق به اين دو رهنمود مقام معظم رهبري به عنوان استراتژي مهم جامعه است. رئيس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه دولت در ايجاد وحدت وامنيت و پديد آمدن زمينه وحدت و امنيت در كشور نقش مهم و اساسي ايفامي كند گفت: دولت به تنهايي نمي تواند امنيت و وحدت را تامين كند ولي ازما مسئولان نظام توقع است كه راهكارهاي عملي اين دو رهنمود مهم را بيابيم و اجازه ندهيم جهت گيريهاي اساسي كشور به تعارفات و گفتگو خلاصه شود. رئيس جمهوري گفت: اگر خارج از حيطه نظام، از جمله بخش هاي غيردولتي و بخش هاي ديگر حكومت، بايد كارهايي صورت گيرد، پيشنهادهايي مشخص و عملي ارائه و بيان شود كه تحقق وحدت ملي و امنيت ملي مستلزم چنين شرايط وكارهايي است. آقاي خاتمي به بيانات و مواضع مقام معظم رهبري در سخنراني هاي روزتاسوعا و ديدار با جوانان اشاره كرد و گفت: در مورد مسايل و مفاهيمي كه منشا سوءتفاهم مي شود، بايد توافق صورت گيرد. رئيس قوه مجريه گفت: مجازات و اعمال قانون و حقوق كه مستلزم هزينه ومحدوديت است از خشونت كه اعمال زور و روشهاي غيرمنطقي خارج از قانون جداست است.، رئيس جمهوري افزود: مقام رهبري در سخنراني اخيرخود در كنار بيان دغدغه ها و نگراني هايشان درباره فضاي مطبوعاتي كشور تصريح كردند: مباداكار خلاف قانون و رويه اي صورت گيرد. وي افزود: تبيين پاره اي از اين مفاهيم براي ما مغتنم بود از سوي ديگر ايشان دغدغه و نگراني هايشان را درباره فضاي مطبوعاتي كشور بيان كردند و در عين حال قاطعانه تاكيد فرمودند كه كاري خلاف قانون و منطق صورت نگيرد. آقاي خاتمي افزود: به صراحت بگويم رهبرانقلاب اسلامي طرفدار اصلاح وموافق آزادي، تنوع و تكثر هستند. رئيس جمهوري گفت: صبغه فرهنگي شخصيت مقام رهبري موقعيت مغتنمي است براي اصحاب فكر، فرهنگ، قلم و بيان تا باتفاهم بيشتر بتوانند از آن بهره گيرند و با رهبرشان ارتباط دوسويه برقرار كنند. رئيس قوه مجريه، آزادي، تنوع، تكثر، حق بيان، حق نظارت جامعه بر دولت و حكومت را از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي دانست و گفت: آزادي، تبادل نظر و نقد، بحث و گفت وگو و تنوع و تكثربايد باشد و مواجهه با مطبوعات و ديگران بايد از طريق قانون و ضوابط مبنا باشد و كار خلاف قانون صورت نگيرد. رئيس قوه مجريه با اشاره به اينكه مقام رهبري سياستها و جهت گيريهاي كلي و اساسي نظام را تبيين مي كنند، تصريح كرد هركس كه پايبند به قانون است بايد رفتار و مسئوليت خود را در راستاي اين سياستها و جهت گيريها قراردهد. رئيس جمهوري گفت: خوشبختانه در روند شكل گيري و تصويب برنامه سوم باهمت و دقت ابتداسياستهاي كلي مصوب رهبري مبنا و سنگ بنا قرار گرفت و مبناي برنامه بر آن استوار شد. آقاي خاتمي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه جامعه نياز به ثبات و آرامش و طمانينه دارد، تصريح كرد هيچ چيز دراين موقعيت خطرناكتر ازناآرامي يا وانمود كردن به اينكه ناآرامي وجود دارد نيست، متاسفانه درجامعه ما گاه طوري وانمود مي شود كه امور ناآرام است. رئيس جمهوري گفت: در پاره اي از نوشته ها و گفته ها آدم احساس مي كندكه اوضاع آشفته است در حاليكه جامعه ما اينطور نيست، اين جامعه، جامعه خوبي چه از جهت دينداري و شعورسياسي و چه در جهت پيوند ميان دولت و ملت است. رئيس جمهوري تصريح كرد دولت و دستگاهها نيازمند به آرامش و طمانينه اندو باتوجه به سامان نظام و محوريتي كه رهبري دارند آرامش خاطر و خيال رهبري خود منشاء آرامش و ثبات دركل نظام مي شود، وقتي كه محور آرام و مستقر بودهمه امور آرامش و ثبات دارند، بنابراين از اين جهت هم آرامش خاطر رهبري براي ما مهم است و ماهم بايد تلاش كنيم كه اين دغدغه ها را بشناسيم ونگذاريم كه بوجود بيايد و اگر بوجود آمد درصدد رفع آن برآئيم. آقاي خاتمي در ادامه اظهار داشت: در درجه اول مخاطب من وسائل ارتباط جمعي، مطبوعات، گويندگان و نويسندگان هستند. همان نويسندگان و گويندگاني كه با وجود ابراز گلايه رهبري از اوضاع موجود، ايشان باز تاكيد كردند كه اكثريت قاطع اينها، انسانهايي خوب و خواستار خيرخواه، عزت و عظمت اين كشور و انقلاب و پيشرفت امور هستند و من هم همين اعتقاد را دارم. رئيس جمهوري افزود: اختلاف سليقه ها ممكن است باشد، در درجه اول من با همه وجود از صاحبان قلم و بيان و وسائل ارتباط جمعي، صدا و سيما و سايرتريبون ها مي خواهم تا بكوشند با توجه به اين همه زيبايي و عظمتي كه وجوددارد و با توجه به اين همه اشتراك هائي كه ما داريم فضا را، فضايي آرام وامن فضاي كنيم آرام و امن به هيج وجه به معناي فضايي كه در آن نقد وگفت وگو و بحث نباشد نيست، به معناي فضايي كه آزادي در آن وجود نداشته باشد نيست، ما جامعه زنده و پويا مي خواهيم. ايشان افزودند: اما ايجاد فضاي آشفته و ايجاد فضايي كه احساس شود كه همه چيز خراب است، اينها نقد نيست. و در درجه اول نخبگان جامعه مانويسندگان گويندگان جامعه، ما، اصحاب قلم و بيان ما، اين فضا را فراهم آورند و درنتيجه دغدغه رهبري را واقعا از بين ببرند و در درجه بعدما خودمان به عنوان دولت، مسئولان تشكيلات فرهنگي و تشكيلات دولتي بايداهتمام كنيم با طرح و برنامه درست و راهكاري هاي مهم، به سوي سالم تر شدن فضا حركت كنيم. رئيس جمهوري گفت: در عين حالي كه بايد در همه جا رعايت قانون وموازين را بكنيم و از حدود قانوني و موازين خارج نشويم، بايد فضا را باكمك خيرخواهان جامعه مطبوعاتي و رسانه اي مان به سويي هدايت كنيم كه فضايي فضا، آرام و سالم باشد واصول و موازين و مصالح در آن محفوظ بماند. آقاي خاتمي اظهار داشت: واقعا بعيد مي دانم كه كسي بخواهد موازين، اصول، اصل انقلاب، افتخارات بزرگ ما، جنگ و فداكاري ما را زير سئوال ببرد. بايد اصول را نگاه داريم و در عين حال اگر اشكالاتي مي بينيم بيان كنيم اختلاف نظرها و نقد مسايل گوناگون را مطرح كنيم. آقاي خاتمي افزود: به عنوان دولت موظفيم كه اين دغدغه ها را جدي بگيريم و در صدد راه حل برآئيم و اين كار امكان پذيري است. ايشان گفتند: به هر حال اميدواريم كه بتوانيم در سالي كه سال اميرالمومنين نام گذاري شده است با تاسي به شخصيت والاي او كه از همه جهت هابراي ما الگو و سرمشق است سالي سرشار از پيشرفت، همدلي و داراي وحدت و امنيت داشته باشيم. در ادامه جلسه مشترك هيات دولت و استانداران تخصيص اعتبارات عمراني استان ها به صورت صددرصد در سال 79 و تدوين آيين نامه هاي مربوط به تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و تعيين عناوين استاني در اعتبارات عمراني با مشاركت وزارت كشور و استانداري ها به تصويب رسيد. همچنين تنفيذ تعهدات دستگاه هاي استاني بر اساس درخواست دستگاه وتاييد سازمان برنامه و بودجه به اعتبارات ابلاغي مصوب در اسفند ماه گذشته در سال جاري و تفكيك اعتبارات اشتغالزايي براي بخش هاي مختلف بوسيله كميته هاي برنامه ريزي استان ها از ديگر مصوبات اين جلسه بود. در اين جلسه همچنين مقرر شد موضوع مبادلات مرزي در كميسيون خاصي بررسي شود. در جلسه مشترك هيات دولت و استانداران همچنين لايحه قانوني جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي كه در ستاد مبارزه با حوادث غيرمترقبه وزارت كشور قيد شده مطرح شد و به تصويب رسيد. براساس اين لايحه همچون سال گذشته از خسارت ديدگان خشكسالي حمايت خواهد شد.