Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790205-47939S1

Date of Document: 2000-04-24

امروز برگزار مي شود هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان حمله به كوي دانشگاه گروه حوادث: هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان حمله به كوي دانشگاه تهران امروز در شعبه هفتم دادگاه نظامي يك تهران برگزار مي شود. به گزارش خبرنگار ما هشتمين جلسه دادگاه در حالي آغاز مي شود كه نزديك به شش جلسه آن به دفاعيات متهم رديف يك اين پرونده اختصاص يافته و او بر اين باور است كه هنوز زمان زيادي را نياز دارد تا بتواند دفاعيات خود را در دادگاه كامل كند. فرهاد نظري متهم رديف نخست پرونده طي دو جلسه اخير دادگاه كه در سال جاري برگزار شد بارها از سوي حجت الاسلام طباطبايي قاضي پرونده به وي تذكر داده شد كه دفاعيات خود را حول محور كوي دانشگاه متمركز كند و از حاشيه روي بپرهيزد اما گويا او راه خود را مي رود و كاري هم به تذكرات قاضي پرونده ندارد، فرهاد نظري در جلسه قبلي دادگاه كنفرانس برلين را بهانه قرار داد و اسم از كساني بر زبان آورد و نقش آنها را در حادثه كوي دانشگاه مطرح كرد كه از سر تصادف اغلب آنها در كنفرانس برلين شركت كرده بودند. دانشجويان شاكي حاضر در جلسه دادگاه به وكيل خود گفته اند اگر متهم رديف اول بيش از اين بخواهد حاشيه برود و كسي هم جلودار او نباشد دادگاه را به نشانه اعتراض ترك خواهند كرد، هشتمين جلسه دادگاه آزموني است تا قاضي با قاطعيت جلو صحبت هاي خارج از موضوع متهمان را بگيرد و جريان دادگاه را به سويي هدايت كند تا از آن عدالت و انصاف كه لازمه كار قضاوت است منتج شود.