Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790205-47937S7

Date of Document: 2000-04-24

لطيف صفري مدير، مسئول روزنامه توقيف شده نشاط روانه زندان شد * لطيف صفري برخلاف شايعات مبني بر پنهان شدن ديروز به، همراه وكيلش در دادگاه حاضر و روانه زندان شد گروه اجتماعي: لطيف صفري مديرمسئول روزنامه لغو امتياز شده نشاط ديروز در اجراي حكم صادره ازسوي شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران روانه زندان شد. اتهامات صفري اهانت به مقدسات ومباني اسلام، اهانت به فرماندهان نيروي انتظامي، تحريك مردم و دانشجويان به اغتشاش واعتصاب و همچنين اهانت به نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي عنوان شده بود. صفري شهريور ماه سال گذشته به دنبال 73 مورد شكايت ازوي در دادگاه 1410شعبه عمومي تهران محاكمه و به 30 ماه حبس تعزيري محكوم شد كه اين حكم ازسوي شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان تهران تاييد وبراي اجرا به اجراي احكام مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت اعاده شده بود. مديرمسئول روزنامه نشاط به رغم برخي شايعات كه از سوي يك روزنامه عصر دامن زده شد مبني بر اينكه از نظرها پنهان شده است، ديروز به همراه رياحي وكيل مدافع خود در دادگاه حاضر شد و راي صادره را كه به تاييد شعبه 27 دادگاه تجديدنظر رسيده بود، دريافت و پس از آن با نامه دفتر اجراي احكام مجتمع قضايي ويژه به همراه دو تن از ماموران به زندان منتقل شد. يادآوري مي شود اكبر گنجي روزنامه نگاري كه به افشاگري پيرامون قتلهاي زنجيره اي دو مي پرداخت، روز پيش روانه زندان شد. وي در حاليكه به زندان مي رفت، اعلام كرد: دست از پيگيري پرونده قتلهاي زنجيره اي نخواهد كشيد و مسئوليت حفظ جانش در زندان به عهده مسئولين دستگاه قضايي است پسر از پدر مي گويد اميرحسين صفري فرزند لطيف صفري مديرمسئول روزنامه لغو نشاط امتيازشده روز يكشنبه پس از انتقال پدرش به زندان اوين، گفت: به منظوراعتراض به راي صادره ازسوي دادگاه مطبوعات، پدرم تقاضاي اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور كرده است. وي كه با خبرنگار قضايي خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت وگو مي كرد افزود: پدرم ازسوي قاضي مرتضوي رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران به اتهام توهين به مقدسات و تحريك مردم به اغتشاش و توهين به نيروي انتظامي ونمايندگان مردم درمجلس به 30 ماه زندان محكوم شده بود. صفري اظهارداشت: اين حكم در شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد بررسي قرار گرفت و درآبان ماه سال گذشته با كاهش آن به مدت 27 ماه موافقت شد. وي گفت: به دنبال اعلام راي ازسوي دادگاه تجديدنظر، پدرم تقاضاي اعمال ماده 31 ازدادستاني كل كشور كرد كه مورد موافقت آن دادستاني نيزقرار گرفت ودونفراز دادياران حكم به نقض راي دادند ولي درآخرين لحظات به لحاظ مخالفت دادستان كل (آيت الله مقتدايي ) پرونده به دادگستري اعاده شد. وي افزود: چهارشنبه گذشته احضاريه اي ازسوي شعبه اجراي احكام مجتمع قضايي كاركنان دولت به دست پدرم رسيد كه امروز خودش را به اين شعبه معرفي و درنهايت روانه زندان اوين شد. پيش از زندان لطيف صفري مدير مسئول روزنامه لغو امتيازشده نشاط قبل از عزيمت به زندان نامه اي به مطبوعات نوشت و در دفاع از مشي روزنامه نگاري خود گفت: واقعيت اين است كه اقليتي بي باور به جمهوريت نظام با استفاده ابزاري از مقدسات سعي در سدكردن و انحراف روند اصلاحات دارند، آنها چنان بر بخش هايي از دستگاه قضايي اشراف پيدا كرده اند كه به آساني براي رقبا و مخالفان خود پرونده سازي مي كنند، نمونه اي از رفتار نابخردانه اينها را كه در نهايت به تعطيلي روزنامه نشاط منجر شد با 12 سند و مدرك در تاريخ چهاردهم مهر سال گذشته با آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه طي نامه /78 266شماره درميان گذاشته ام. وي از مردم خواست هوشيار باشند زيرا پيشرفت روند اصلاحات اميدواركننده است، هر چند عده اي تداوم حيات خود را در انحراف افكار عمومي و قلب حقيقت بدانند. وي با ذكر اينكه زندان خوشايند هيچ كس نيست گفت: من تحمل زندان غيرقانوني و ناحق را با تاسي از ائمه هدي هزينه اي براي عريان شدن چهره قانون شكنان زورگو و بي اعتبار در افكار عمومي مي دانم. مدير مسئول روزنامه نشاط همچنين يادآور شده است متاسفانه در نظام مردم سالار زندان اوين مي رود با حضور اشخاص حق مدار اعتبار قبل ازانقلاب خود را بازيابد زيرا اين زندان براي انسان هاي حق انديش كه همدل و همراه و هم باور مردم اند به وسعت ايران است. صفري در پايان گفته است در حالي كه فاجعه آفرينان كوي دانشگاه هنوز هيچ حكمي براي مجازات نگرفته اند مرا به خاطر درج خبر حوادث كوي دانشگاه - كه يك سال و نيم از حبس من به همين مورد مربوط است - به زندان مي برند.