Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790205-47937S2

Date of Document: 2000-04-24

شيوه روابط خانوادگي در قرن بيستم علاوه بر آنكه برقراري يك رابطه خوب نياز به كار بسياري دارد لازم است تا اين رابطه در مقاطعي ساكن و ثابت باقي بماند. لازم نيست هميشه و در همه حال براي برقراري ارتباط تلاش كنيم. تلاش براي برقراري ارتباط و سكون آن به طور مساوي اهميت دارند. زنان مستقيما درك مي كنند كه براي داشتن يك رابطه خوب بايد تلاش بسياري انجام شود. به عبارت ديگر مردان با اين ايده به دنيا آمده اند كه ارتباط را بايد در هنگام كار و شغل برقرار كرد و زماني كه به خانه مي آيند سكون و تعطيلي روابط شروع مي شود. يك مرد هزاران سال است كه از مكان و ماواي خود خارج و صبورانه به دنبال شكارش منتظر مي ماند و با انرژي به دنبال صيد خود مي دود. كيفيتهايي كه يك مرد را شكارچي خوب بار منتظر مي آورد، ماندن، تماشاكردن و حفظ انرژي است. زن درك نمي كند كه اين روش استراحت كردن مرد است. وقتي يك زن مشاهده مي كند كه مردش در جلوي تلويزيون مي نشيند، كنترل تلويزيون را در دستش مي گيرد، او به طور اشتباه فرض مي كند كه مرد واقعا به او و روابطش با او توجه نمي كند. درواقع ما امروز به تعريف جديدي براي ايجاد روابط نياز از داريم لحاظ تاريخي، روش حمايتي مرد از خانواده و همسرش دورشدن از خانواده و درنتيجه تامين مايحتاج زندگي مي باشد. امروز اين روش موءثر نيست. مردان هنوز هم براي شكار جهت تامين مايحتاج زندگي بيرون مي روند ولي وقتي برمي گردند بايد كار بيشتري را انجام دهند. زماني ممكن بود تنها تامين نيازهاي مادي براي حمايت همسران كافي باشد ولي امروزه اين روش ارتباطي با توسعه امكانات زندگي و ايجاد فن آوريها كاربردي ندارد. آنچه راز زندگي امروز بشري است اين است. زنان حالا قادرند نيازهاي مادي خود را تامين كنند ولي آنچه خانواده و همسران نياز دارند حمايت احساسي يكديگر است. بسياري از مردان تمام تلاش خود را براي اجراي فرآيند تعديل در ارتباطات انجام مي دهند. عصر امروز عصر ارتباطات صحيح با يكديگر است. ديگر روشهاي قديمي ارتباط زوجين منسوخ شده است. زن و شوهر امروزي بايد تمام تلاش خود را در جهت ارضاي نيازهاي احساسي يكديگر انجام دهند. درواقع ارضاي نيازهاي احساسي آرزوي هر زن و مرد قرن بيستم است. ما ياد گرفته ايم و هنوز هم مي توانيم ياد بگيريم كه ايجاد يك ارتباط خوب به چه عواملي نياز دارد. مشكل در روابط امروزي پول نيست اگرچه بعضي، اوقات ما فكر مي كنيم اين گونه است; مشكل نبود ارتباطات است. روابط امروزي يعني پرورش نيازهاي احساسي يكديگر. نيازهاي احساسي امروز يك زن با 50 سال قبل بسيار فرق كرده است. نسل ما با چند نسل قبل تفاوتهاي بسياري حالا دارد جهان يك مكان ديگر است. در مجموع انتظارات تغيير كرده است. براي يك مرد عشق واقعي زماني مصداق مي يابد كه همسرش سعي نكند او را تغيير دهد. وقتي مردي با زني روبه رو مي شود، بعد از مدتي صحبت به او اجازه مي دهد كه در قلبش رسوخ كند. او اين زن را همانطور كه هست دوست مي دارد. يك مرد دوست دارد همين مطلب در مورد خودش رعايت شود ولي بيشتر زنان آن را زن نمي دانند امروزي به دنبال مردي است كه به او توجه و محبت كند و احساسات او را درك كند. در جهان امروزي زوجين بايد ياد بگيرند به تفاوتهاي يكديگر احترام بگذارند و كمي بيشتر به يكديگر نزديك شوند. در لحظاتي كه زندگيتان دچار مشكل جدي مي شود موهايتان را مي كنيد، دائما به اين فكر مي كنيد كه كجاي كار شما اشتباه بوده است، مي گوييد ما براي يكديگر ساخته نشده ايم و.. زماني است كه بايد اين مطلب را به ياد آوريد كه ممكن است شريك شما از سياره ديگري باشد يعني او به عنوان يك مرد داراي خصوصيات مختص به خودش است و من هم به عنوان يك زن... اگر شما به رسوم و رفتارهاي سياره ديگر احترام بگذاريد دراين صورت همه چيز قابل حل مي شود. امروزه شما بايد تفاوتهاي اخلاقي خود را بپذيريد و خصوصيات مردان و زنان را ياد بگيريد. مردان و زنان در هنگام بروز مشكلات خانوادگي فراموش مي كنند كه اين تفاوتها وجود دارد. ما بايد بدانيم كه هيچ كدام از ما يك شبه تغيير نمي كنيم. وقتي فردي اشتباهاتي مرتكب مي شود نياز به فرصت ديگري دارد. خصوصا وقتي صحبت از تفاوتهاي زوجين مي شود بايد بدانيد كه مجبور نيستيد هر چيزي كه شريك زندگي شما مي گويد موبه مو اجرا كنيد. امروزه ارتباط جديد خانوادگي بر همين اساس است. اگر همسر شما دچار مشكلي است لازم است لااقل به صحبتهاي او گوش همين كنيد روش براي زنان كافي است. آنان به كسي نياز دارند تا به درددلش گوش بعد كند از گوش دادن به مشكلات او مطمئن باشيد كه احساس بهتري پيدا مي كند. روش امروزه ارتباطات گوش دادن به صحبت ها، درك موقعيتهاي يكديگر، توجه و احترام به يكديگر و كنار گذاشتن خرافات است. نوشته: دكتر جان گري ترجمه: ميرمحي الدين گلباز