Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790205-47936S3

Date of Document: 2000-04-24

رو در رو كدام؟ مردم نشريات مخالف برنامه اصلاحات رياست جمهوري كه از سخنان قاطعانه و روشنگرانه روز شنبه ايشان به خشم آمده اند، مثل هميشه خود را در مقام نمايندگي عموم مردم قرار داده و از زبان مردم انتقادهاي بي سابقه اي را متوجه رئيس جمهوري ساخته اند. نشريات مذكور، چنان از مردم سخن مي گويند كه اگر فردي از كره مريخ به زمين آيد مي پندارد كه نامزد مورد حمايت اين نشريات در انتخابات رياست جمهوري خرداد 76 بيش از درصد 90 آراء مردم را به خود اختصاص داده است در انتخابات شوراها، جناح آنان اكثريت قاطع را از آن خود كرده و در انتخابات 29بهمن 78 پارلماني نيز همه كرسي هاي نمايندگي را درو كرده اند! اين نشريات محترم ظاهرا نياز به تذكر همه روزه دارند تا از ياد نبرند كه حدود 70 درصد مردم ايران به آقاي خاتمي راي داده اند و حامي برنامه هاي ايشان هستند. در انتخابات شوراها، اكثريت مردم به نفع نامزدهاي طرفداربرنامه هاي اصلاحي رئيس جمهوري راي خود را به صندوق ها ريختند و در 29 بهمن هم اكثريت قاطع مردم هواداران رئيس جمهوري را به مجلس فرستادند. حال اگر اين موارد از نظر شما تمايل اصلي مردم را آشكار نمي كند، مي توانيد هزار انتخابات ديگر هم برگزار كنيد تا نتيجه آن را ببيند! پس دست كم تا آن موقع، از زبان مردم سخن نگوئيد تا با اين پرسش تكراري مواجه نشويد كه از زبان كدام مردم سخن؟ مي گوئيد احمد زيدآبادي