Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790204-47933S3

Date of Document: 2000-04-23

رئيس جمهوري: گفتند با آمدن خاتمي دين و امنيت از بين مي رودآيا بحران سازي هاي امروز ادامه آن حركت نيست * در وضعيت جديد دلبستگي مردم و به ويژه جوانان به نظام، رهبري و دولت كه پايه هاي امنيت هستند بيشتر شده است * به هيچ وجه با كار صدا و سيما كه مسئله را به اين نحو مطرح كند كه موجب تحريك احساسات شود موافق نبودم * اصحاب قلم و بيان در سير به سوي طمانينه و آرامش و پرهيز از جنگهاي رسانه اي و تريبوني نقش مهمي دارند و نبايد كاري شود تا رهبري ملت، موءمنان، خيرخواهان و جوانان نگران شوند * مشروح سخنان رئيس جمهوري امشب بعد از اخبار از شبكه سراسري سيما پخش مي شود گروه سياسي: آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري تصريح كرد: اصلاح، پاسداري از ارزشهاي ديني و انقلابي و دستاوردهاي بزرگ انقلاب است و دفاع از ارزشها و دين به معناي نشناختن حقوق و آزادي هاي مردم نيست. رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه اصلاح به معناي نفي پايه هاي اساسي جامعه نيست، تصريح كرد: اصلاح واقعي با توجه به لحاظهاي اعتقادي واجتماعي جامعه و الزامات تاريخي اصلاحي است كه در آن پاسداري از ارزشهاي ديني و انقلابي وجود داشته باشد. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه اصلاح گري در ذات دين نهفته است و نهضت امام حسين (ع ) نيز يك نهضت اصلاحي است، تصريح كرد: القاي اينكه اصلاح گري به معناي توبه از اصل انقلاب و جدايي از ملت است، سوق دادن جامعه به هرج و مرج و بدبيني است و اين زمينه سازي براي استيلاي استبداد است. رئيس جمهوري مهمترين دستاورد انقلاب را عزت و خودباوري دانست و گفت: اصلاح واقعي بايد در مبنا و چارچوب بزرگترين دستاورد انقلاب يعني قانون اساسي صورت گيرد و در آن دين، رهبري، حقوق و آزادي هاي اساسي ملت جايگاه خود را دارد. آقاي خاتمي كه ديروز در جمع وزير، مسئولان، كاركنان و اساتيد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري سخن مي گفت، اظهار داشت: اين انقلاب كه از مردم وبا مردم است خواستار قدرتي مبتني بر خواست مردم است و حق نظارت مردمي رابر نهاد قدرت به رسميت شناخته است. رئيس جمهوري تاكيد كرد: مردم نه در قول، بلكه بايد در عمل به حساببيايند. آقاي خاتمي با طرح اين پرسش كه چرا ذهن جامعه مومن تحريك مي شود كه دين از بين رفت، گفت: چرا زمينه سازي مي شود تا جامعه به نام دفاع ازارزشها به سوي بي قانوني و خشونت سير كند. رئيس جمهوري با اشاره به حوادث دوران انتخابات رياست جمهوري، گفت: جرياني كه پايگاهش معلوم و وظيفه اش حفظ امنيت كشور بود علني اين نظر رامطرح كرد كه با آمدن خاتمي هم اسلام و هم امنيت از بين خواهد رفت و آن رابه شدت ترويج كردند. آيا بسياري از بحران سازي هاي امروز ادامه آن حركت نيست كه طوري وانمود كنند كه دين و اسلام از بين رفت. آقاي خاتمي گفت: در وضعيت جديد دلبستگي مردم به ويژه نسل جوان به نظام، رهبري، دولت و دستاوردهاي انقلاب بيشتر شده كه اينها پايه هاي امنيت ما هستند. رئيس شوراي عالي امنيت ملي افزود: چرا بايد كاري شود كه دشمنان بگويندوضع جديد، فتنه جديد است و در درون نيز كاري شود كه بگويند امنيت نيست، چرا نيست. آيا وجود نيروهاي مسلح عزيز، سپاه، ارتش، بسيج و نيروي انتظامي و ملت رشيد و جوانان هوشيار و اعتبار بيشتر در عرصه بين المللي امنيت نيست. رئيس جمهوري خاطر نشان كرد: چرا بايد از يك طرف افرادي بيايند به نام اسلام و آزادي كارهاي بي ربطي كنند و بهانه به دست ديگران بدهند و كارهايي شود كه بگويند دين از بين رفت. آقاي خاتمي تصريح كرد: حركت اصلاح گري در جهت پايه هاي استواردين داري، معنويت و تقويت و نهادينه كردن نظارت مردم بر نهاد قدرت است و هيچ كس حق ندارد اسلام و انقلاب، ارزشها، خون شهدا، حقوق اساسي و آزادي هاي مشروع ملت را به نفع جناح و باند خود مصادره گروه ها كند هر چه مي خواهندبگويند، اما اينها متعلق به نظام و ملت رئيس ماست جمهوري بر لزوم تحريك نكردن احساسات جامعه تاكيد كرد و با اشاره به مسايل اخير در جامعه، گفت: طرح اين گونه مسايل از يك طرف باعث تاسف و از سوي ديگر موجب خشنودي است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گفت: به هيچ وجه با كار صدا و سيماموافق نبودم كه مسئله را به اين نحو مطرح كند كه موجب تحريك احساسات ونگراني بيش ازحد بخش هاي مومن جامعه و كساني كه خواستار عظمت كشور هستند، بشود. آقاي خاتمي با تاكيد بر اين كه آنچه در برلين نيز رخ داد قابل قبول نيست، گفت: از آغاز انقلاب، از زمان حضرت امام (قده ) تاكنون دهها نشست وسمينار با انگيزه هاي مختلف كه نوعا براي تحريف انقلاب و دستاوردهاي آن بوده برگزار شده و حرف هاي بي ربطي هم زده شده است و شنيده ام در كنفرانس برلين هم حرف هاي بد و نامناسبي زده شد و برخي حرف هاي خوب و معقول هم زده اند، آيا بناست هر چه در آرشيوهاست بيرون بكشند و نشان بدهند. رئيس جمهوري تصريح كرد: اين كار، كار درستي نبود و بنده به هيچ وجه متهم نمي كنم كه باندي و جناحي بوده، ولي اينكار را نمي پسندم. آقاي خاتمي در عين حال گفت: اين برنامه يك نكته مثبت داشت و واقعيت و ماهيت مخالفان ملت و داعيه داران براندازي نظام را براي نسل جوان و مومن ما نشان داد تا قدر انقلاب را بدانند و دشمنان را بشناسند. شايد بسياري از مردم و به خصوص نسل جوان و مومن ما نمي دانست كساني كه مي گويند بايدجمهوري اسلامي ايران را براندازيم ماهيت شان چيست و تا چه حد بي ادب، بي منطق، خشونت گرا و وقيح هستند. آقاي خاتمي گفت: اين رويه همان جرياني است كه منطق شان گلوله است وموج طوفان ترور را در ايران ايجاد كردند. رئيس جمهور گفت: آنچه برما لازم است سير به سوي طمانينه و آرامش است. منظور از آرامش سكوت و، سكون مرگ بار نيست. بحث، نقد و اظهارنظر مايه حيات جامعه است و اين را به صورت جدي دولت، ملت و نخبگان جامعه مورد توجه قراردهند. آقاي خاتمي با تاكيد براينكه بحث و نقد سوق دادن به سوي هرج و مرج ومچ گيري و آشفتگي نيست، تصريح كرد: اصحاب قلم و بيان در سير به سوي طمانينه و آرامش و پرهيز از جنگ هاي رسانه اي و تريبوني نقش مهمي دارند ونبايد كاري شود تا رهبري، ملت، مومنان، خيرخواهان و جوانان نگران شوند. رئيس جمهوري خاطر نشان كرد: بايد براي رفع اين نگراني ها تلاش كنيم وبه سوي منطق و آرامش سير نماييم و نشان دهيم كه ظرفيت يك نظام مردمي ومشاركتي را داريم. رئيس جمهوري با اشاره به نامگذاري سال 79 به نام سال امام اميرالمومنين ( ع ) و با شعارامنيت و وحدت ملي گفت: حضرت امير ( ع ) در اوج قدرت بزرگترين مدافع حقوق انسانهاو تشجيع كننده مردم بود كه به من نصيحت و از من انتقادكنيد. آقاي خاتمي در ادامه افزود: اين كشور به آرامش و امنيت نياز دارد وكارهاي بزرگي به عهده دولت و ملت و بخش هاي مختلف جامعه است و نبايد اين دولت دائما با بحران روبرو شود بحراني كه ريشه اي هم ندارد. آقاي خاتمي گفت: اصلاحات نيازمند آرامش و امنيت، دفاع از انقلاب ونهادينه شدن ارزشهاي انقلاب، ساختن، توليد كردن و آبادكردن است و اميدوارم همه با تشخيص مصالح در مسير رفع نگراني هاي موجود و زمينه سازي براي پيشرفت بهتر جامعه گام بردارند. رئيس جمهوري در بخش ديگري ازسخنانش ازدشمن خارجي، تجربه نكردن زندگي مشاركتي و پايين بودن دامنه تحريك پذير ي جامعه، سوءاستفاده ازذهنيتها ومقدسات و ارزشها براي تحميل بعضي گرايشها به عنوان تهديد عليه جامعه وانقلاب اسلامي نام برد و گفت: انقلاب اسلامي مركز ثقل تصميم گيري رابه درون كشور منتقل كرد و از همين زاويه بود كه توطئه، فشار، تحريم و تروريسم براين ملت تحميل شد تا اين كشور جايگاه خود رادر عرصه بين المللي نداشته باشد. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه جامعه ما درطول تاريخ محكوم به استبدادبوده است، گفت: عدم تحمل يكديگر موجب مي شود تا بخش عمده اي ازنيروها وتوان كشور هدر برود و درگيري هاي جناحي و باندي جامعه را دچار هرج و مرج كند وحكومت را به تمركز بيشترو اعمال فشار بكشاند و دوباره همان بيماري مزمن بدبيني ملت به دولت تشديدشود وموجب جدايي ملت ازدولت شود و وقتي كه اعتمادمتقابل بين دولت و ملت از بين رفت، هر آسيبي امكان پذير است. رئيس جمهوري سوءاستفاده ازذهنيت و مقدسات وارزشهابراي تحميل گرايشهاي خاص راتهديد ديگري دانست و گفت: از آن جايي كه نهادهاي مدني هنوز درجامعه شكل نگرفته است، معلوم نيست كدام گروه و جناح، سخنگوي كدام بخش از جامعه است. آقاي خاتمي بر ضرورت يافتن راهكار عملي براي مقابله با اين تهديدات تاكيد كردو گفت: راه حل اساسي اين است كه به يك راهكار عملي درمورد آنچه كه رهبر معظم انقلاب درآغاز سال درباره وحدت ملي و امنيت ملي برسيم فرمودند.، رئيس جمهوري افزود: در زمينه وحدت و امنيت ملي تفاهم نظري وعملي ضروري است ودراين مقام راستا، دولت، رهبري، ملت، گروهها، جناحها ودانشگاههاوهمه مابايدهزينه تامين وحدت و امنيت ملي رابپردازيم. آقاي خاتمي گفت: وحدت ملي وامنيت ملي چيزي نيست كه بتوان به جامعه ديكته كرد بلكه بايد براي آن برنامه ريزي كنيم وبراي تحقق آن نيازمندمبناهستيم وآن نهادينه شدن جامعه برمبناي ميثاق ملي، وحدت اجتماعي و تاريخي يعني قانون اساسي است. رئيس جمهوري دربسط اين ديدگاه، نفي دين از عرصه حيات اجتماعي را به لحاظ فلسفي و منطقي ناممكن دانست و گفت: چه بخواهيم و چه نخواهيم دين مبناي هويت تاريخي اين ملت و ملاك فرهنگي جامعه است و جداكردن عنصر دين ازحيات اجتماعي بزرگ ترين خطاي تاريخي است. آقاي خاتمي اضافه كرد: اگردين و اين تجربه جديد رانفي كنيم چه چيز جاي آن اين؟ بگذاريم خطاي بزرگي است، آياالگوي ما غرب است كه خود غرب نيازمنداصلاح است. رئيس جمهوري تصريح كرد: اقتباس از غرب جاي خود رادارد ولي مابايدبرپايه هويت خودشخصيت تاريخي مان رابسازيم واين الگوي تازه را كه درآن دين نقش اساسي و محوري دارد، تجربه كنيم. آقاي خاتمي گفت: ما براي استقلال وآزادي انقلاب كرديم و ازخاستگاه دين و معنويت بسوي استقلال و آزادي رفته ايم والگو را هم بايد خودمان بسازيم. رئيس جمهوري تحقق تجربه نظام مردم سالار مبتني بر دين را مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي دانست و گفت: اين تجربه نويني است كه همه سرنوشت مادر گرو كامروايي و ناكامي اين تجربه است. آقاي خاتمي تصريح كرد: من معتقدم نفي دين از زندگي موجب بدبختي بشرمي شود و نفي دين از عرصه حيات اجتماعي انسان، خسارت بار است چنانكه باهمه پيشرفت ها در غرب مي توان نشانه تنگناها و گرفتاري هاي عظيم را ديد.