Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790204-47933S1

Date of Document: 2000-04-23

وزير كشور در سمينار استانداران سراسر كشور: صداو سيما در جهت بالابردن انتظارات و ايجاد التهاب گزارش خبري تهيه وپخش مي كند وزير كشور ديروز در همايش استانداران سراسر كشور باپرداختن به رهنمودهاي مقام معظم رهبري حول دو محور وحدت و امنيت ملي گفت: امنيت هر كشوري به آرامش در رفتار و عملكرد افراد و گروههاي آن جامعه بستگي دارد. به گزارش روابط عمومي وزارت كشور، سيدعبدالواحد موسوي لاري با تاكيد برپيگيري راهكارهاي لازم در جهت رفع دغدغه هاي مقام معظم رهبري گفت: تلاش وزارت كشور و نمايندگان دولت در استانها بايد براساس شناخت ريشه هاي ناامني و اتخاذ شيوه هاي مطلوب ايجاد وحدت و امنيت ملي باشد. آقاي موسوي لاري بااشاره به سلسله اتفاقاتي كه در اين دو سال و چند ماه رخ داد گفت: عده اي در اوايل سال 76 و هنگام تبليغات رياست جمهوري به گونه اي تبليغ مي كردند كه اگر آقاي خاتمي رئيس جمهور امنيت شود، كشور به مخاطره مي افتد. وي تاكيد كرد: بخش عمده اي از التهابات جامعه باطراحي كساني بوده است كه در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نظريه عدم امنيت در رياست جمهوري آقاي خاتمي، را ارائه كرده بودند. آقاي موسوي لاري گفت: كساني كه فيلم كارناوال شادي عصر عاشورا را تهيه و در اختيار مراكز مذهبي و شخصيت هايي باعرق مذهبي، گذاشته اند هدفشان القاي اين مساله بوده كه در صورت روي كارآمدن آقاي خاتمي وضع جامعه اينگونه مي شود. وي افزود: عليرغم اينكه عوامل تهيه كننده و پشت پرده فيلم كارناوال شادي شناسايي شده آقاي بودند، خاتمي با مصلحت انديشي و عطوفت طبع خويش اين عده را معرفي نكرد. وزير كشور هدف از پروژه قتل هاي زنجيره اي را نيز نشان دادن عدم توانايي دولت در برقراري امنيت دانست. وزير كشور بااشاره به كنفرانس برلين متمايز دانستن سه مقوله برگزاري اصل موضوعات كنفرانس، مطروحه و صحنه هاي ايجاد شده گفت: شخصا نيز در مورد اصل شركت در چنين كنفرانس هايي توجيه نيستم و افراد مدعو دركنفرانس به هيچ وجه به نمايندگي از سوي دولت نمي باشند. وزير كشور بااظهار گلايه نسبت به مفاد سخنان برخي از مدعوين گفت: اظهارات برخي ازسخنرانان كه دستاوردهاي دو دهه انقلاب را در خارج از كشورمخدوش جلوه مي دادند بسيار تلخ بود در حاليكه حداقل انتظار از آنان در برابر حركات ناشايست ضدانقلابيون خارج از كشور ترك آن جلسه بود. وي درمورد پخش فيلم كنفرانس برلين از صدا وسيما گفت: فارغ از چگونگي حضور افراد دعوت سئوال شده، اين است كه چرا در شب سوم شهادت حضرت سيدالشهداء با نشان دادن صحنه هاي رقص و پايكوبي يك زن آنچناني، اينگونه عواطف امت شيعه را جريحه دار كردند و اين چنين از منظر عده اي هدف توجيه گروسيله مي باشد. آقاي موسوي لاري با مبهم خواندن اهداف صداو سيما از پخش كنفرانس برلين گفت: بزرگ كردن پديده اي به نام كنفرانس برلين به عنوان يك مسئله ملي ازسوي صدا و سيما جاي بحث، سئوال و ابهام دارد. وي افزود: اگر واقعا پخش قسمتي از آن كنفرانس از ديدگاه مسئولين صداو سيما ضروري حداقل بود، مي بايست در فرصتي ديگر و غير از ايام سوگواري امام حسين ( ع ) پخش مي شد و يا از ترك جلسه و بحث دفاع از امام و نظام كه دركنفرانس ازسوي يكي از سخنرانان انجام گرفت سخن به ميان مي آمد. وزير كشور افزود: جاي سئوال است كه كساني كه براي بيرون بودن تار موي يك زن، زمين و زمان رابهم چگونه مي دوزند، است كه براي طرح يك مساله، ازرقص و پايكوبي استفاده مي كنند! وزير كشور بااشاره به چاپ مطلبي دريكي از روزنامه ها درخصوص تشكيل كميته هاي بحران در صداو سيما و يكي ديگر از نهادهاي كشور گفت: آيا اين كميته با هماهنگي مسئولان امنيتي و شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است يا اينكه بجاي جلوگيري از بحران، قصد بحران سازي دارد. وي افزود: اميدواريم خبر تشكيل چنين كميته اي كه صداوسيما ويكي از نهادها عضو آن هستند، صحت نداشته باشد. وزير كشور در برشماري اتفاقات اخير بااشاره به مساله نشريه موج گفت در فرآيند بحران سازي همين بس كه مطلب نشريه اي كه تيراژ آن از 150 عدد بيشتر نبود به مساله اي براي كل نظام تبديل شد. وزير كشور باخاطرنشان ساختن اينكه مسئولان براي حفظ ارزشها و برخورد با متخلف تكليف دارند، گفت: عده اي قصد موج سواري و بهره برداري ازاحساسات مذهبي مردم را به صورت يك رويه كه دارند، اين مهمترين مشكل در چند سال اخير بوده است. موسوي لاري گفت: من دفاع از روحانيت و ارزشهاي اسلامي را واجب اما مي دانم، نبايد با ايجاد هرمساله اي راهپيمايي هاي زنجيره اي راه بياندازيم و آرامش جامعه را مخدوش كنيم. وي باخاطرنشان ساختن اينكه درخصوص كنفرانس برلين هر روز اطلاعيه هايي از صداوسيما پخش گفت مي شود:لازم، است به التهابات ناشي از شركت دركنفرانس و پخش آن از صداوسيما پايان داده شود. وزير كشور به جلسه مبارزه با بحران خشكسالي كشور اشاره كرده و گفت: در يكي دو ماه اخير صداو سيما عمدتا خبرهاي منفي از عملكرد دستگاههاي مسئول ارائه مي كند و حتي وقتي مسئولان درمورد پديده اي كه خارج از اراده انسانها است تشكيل جلسه مي دهند تاراه حلي بيابند متاسفانه صداو سيما در جهت بالابردن انتظارات و ايجاد التهاب گزارش خبري تهيه وپخش مي كند. وي بااشاره به تظاهرات مسئولان صداوسيماي رشت در مقابل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و توهين به مسئولان و مقامات استان گيلان گفت: آيا بايد به خبرگزاري كه صرفا به گونه اي غير از به صداوسيما، تنظيم و ارسال خبرپرداخت، توهين كرد، يا مسئولي كه طبق خواسته آنان عمل نكرده است بايد مورداهانت قرار گيرد. وزير كشور افزود: اغماض از مساله تظاهرات دست اندركاران و مسئولين صدا و سيما در برابر خبرگزاري استان گيلان و توهين به مسئولان بسيار گران است و با اين افراد بايد برخورد قانوني شود. وي تصريح كرد: بايد دستهايي كه در ايجاد آشوب و بلوا و مساله سازي براي دولت فعال بوده اند، شناسايي و معرفي شوند و حركات آنان را در سال جديد نيز پيش بيني كنيم. موسوي لاري با اشاره به دغدغه هاي مقام معظم رهبري در خصوص مطبوعات وتشكيل جلسه مشترك وزير ارشاد با مديران مسئول نشريات گفت: مطبوعات بايددغدغه مقام معظم رهبري را جدي بگيرند و ازمنظر امنيت داخلي توجيه شوندكه به دام مساله سازان وبحران سازان نيافتند و هر مساله اي را در حدخودش و نسبت به اهميتش به آن بپردازند. وزير كشور همچنين از عملكرد مطبوعات درخصوص توجه كمتر به كارهاي انجام شده مختلف اقتصادي و عمراني و سياسي از سوي دولت، اظهار گله مندي كرد. موسوي لاري بااشاره به برگزاري مطلوب انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي سالم ترين و بي نقص ترين انتخابات نسبت به دوره 5 قبل بوده است. وي گفت: در اين زمينه برخوردهايي بامساله انتخابات شد كه تاكنون سابقه نداشته است بطوريكه بنده به عنوان مسئول انتخابات كشور، دلايل ابطال آراي بسياري از حوزه ها را نمي دانم. وزير كشور با اشاره به اينكه در انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي 5 روز پس از پايان انتخابات و قبل از تاييد و بررسي حوزه هاي انتخابيه، زمان انتخابات دوره دوم اعلام شد گفت: در مجلس پنجم نيز با اينكه تكليف بيش از 27 حوزه انتخابيه معلوم نشده بود زمان مرحله دوم تعيين شددر حاليكه در اين دوره تاكنون زمان برگزاري مرحله دوم انتخابات از سوي شوراي نگهبان به ستاد انتخابات كشور اعلام نشده است. موسوي لاري با اشاره به اينكه در مجموعه مسايل كشور رد پاي يك عزم وآهنگ براي به التهابكشيدن جامعه و در نتيجه اثبات ناتواني دولت درايجاد امنيت، مشاهده مي شود تاكيد كرد: بايد راههاي مقابله با التهابهاي اجتماعي و معرفي بحران سازان را بررسي كنيم تابا اتخاذ راهكاري مطلوب جلوي هرگونه فرصت طلبي هاي بحران سازان گرفته شود.