Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790204-47928S1

Date of Document: 2000-04-23

در هفتمين جلسه دادگاه كوي دانشگاه اعلام شد حزباللهي نماها دو وزير دولت، دانشجويان و پليس را كتك زدند متهم * رديف اول: به اعتقاد من حمله و هجوم لباس شخصي ها به كوي دانشگاه با يك حركت سازمان يافته همراه بود و ما ناچار شديم براي جلوگيري از افزايش دامنه اين حمله نيروي كمكي بخواهيم * نظري: من به صورت شفاهي، كتبي، اشاره اي ويا به هر شكل دستورحمله ديگر، به كوي رابراي احدي صادر نكردم شماري از آسيب ديدگان حادثه كوي دانشگاه از چپ به راست - 1 محسن جمالي دانشجوي چشم پزشكي كه در حادثه كوي از چشم راست محروم شد- 2 رامين كريمي از طبقه سوم به محوطه كوي پرتاب شد- 3 غلامرضا محمودي پس از نخستين جلسه دادگاه در خيابان از سوي لباس شخصي ها ضرب و شتم شد- 4 رضا نظري ارشد كه هنگام ضرب شتم ضاربان، از وي خواستند خاتمي به كمكش بيايد گروه حوادث: هفتمين جلسه رسيدگي به محاكمه متهمان حادثه كوي دانشگاه تهران ديروز راس ساعت 9 با حضور شكات وكيل مدافع دانشجويان و متهمان در شعبه هفتم دادگاه يك نظامي تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما حجت الاسلام طباطبايي قاضي پرونده بي هيچ مقدمه اي ادامه دادگاه را به دفاعيات فرهاد نظري اختصاص داد و از او خواست در جايگاه اتهام حاضر شده و پيرامون حادثه كوي دانشگاه فارغ از حاشيه پردازي توضيح دهد، سردار فرهاد نظري سرپرست سابق نيروي انتظامي و متهم رديف نخست پرونده اين بار برخلاف جلسات قبل دادگاه ناچار شد به پرسش هاي مشاور دادگاه پاسخ گويد و به توجيه اين نكته مهم بپردازد كه به رغم اعترافات دو تن از ديگر متهمان مبني بر دستور وي براي ورود به كوي دانشگاه چرا اصرار بر انكار آن دارد و پياپي اتهام دستور حمله به كوي را رد كرده است. سرپرست سابق نيروي انتظامي بار ديگر در جلسه دادگاه بر حضور پرتعداد لباس شخصي ها در حادثه كوي دانشگاه تاكيد كرد و گفت: لباس شخصي ها همان حزباللهي نماها هستند كه پيش از اين دو وزير دولت را كتك زدند و فحاشي كردند. وي خطاب به رئيس دادگاه افزود: افرادي كه از لباس شخصي ها صحبت مي كنند چرا نامي از كيانوش مظفري كه داراي سوابق كيفري است و چند روز بعد از واقعه كوي دانشگاه مورد اصابت قرار مي گيرد نمي برند. وي افزود: چرا حزباللهي نماها، وزير كشور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و دانشجويان را نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند. سردار نظري از داوود رجبي و بابك شهرستاني، دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران به عنوان افراد لباس شخصي كه در واقعه كوي دانشگاه حضور داشتند نام برد و گفت: اين افراد نيز سوابق كيفري دارند و در بين لباس شخصي ها و مراجع قضائي شناخته شده اند. وي همچنين افزود: سردبير هفته نامه جبهه نيز در اين واقعه حضور داشت و توسط نيروي انتظامي مورد پرسش قرار گرفت كه وي با نشان دادن كارت شناسايي خود علت حضورش را تهيه خبر عنوان كرد و سپس توسط نيروي انتظامي از محل دور شد، ولي نيروي انتظامي بر حسب وظيفه نام وي را به مراجع قضائي اعلام كرد. وي همچنين از فردي مشهور به قلمو سالو به عنوان يكي از اراذل و اوباش منطقه گيشا كه در واقعه كوي دانشگاه حاضر بود نام برد و گفت: هم اكنون وي به عنوان فرار از خدمت تحت تعقيب است. وي تاكيد كرد: اسامي لباس شخصي ها را در شوراي امنيت ملي، شوراي تامين استان و وزارت كشور اعلام كرده ام و رسما براي تشكيل پرونده به قوه قضائيه داده ام. نظري افزود: بايد اسم چه كسي را مي گفتم كه نگفتم! نظري پيرامون اتهام لغو دستور وزير كشور گفت: در خصوص لغو دستور وزير كشور بايد بگويم كه كدام دستور به من داده شد كه من آن را لغو كردم! مگر آن شب وزير كشور در محل بود كه من دستور او را لغو كرده باشم، ايشان هيچگونه دستور مستقيمي به من نداد كه من آن را لغو كنم كه امروز به اين اتهام متهم شده باشم. نظري گفت: وي افرادي را در محل تعيين كرد و اين افراد زمينه حوادث روزهاي نوزدهم و بيست و يكم را فراهم كردند، كه راهپيمايان و اغتشاشگران در سطح شهر به راحتي اقدام به تخريب اماكن و آتش سوزي و اهانت به مسئولان كردند. اما با اين وجود و به رغم دستور اكيد مبني بر عدم ورود نيروي انتظامي به كوي در نهايت با طرح ريزي عوامل اغتشاشگر، نيروي انتظامي به داخل كوي كشانده شد و در اين ميان چند نفر لباس شخصي وارد كوي شده بودندو سنگپراني ها از داخل خوابگاهها و پشت بامها آغاز شده بود. نظري اضافه كرد: يك نفر از لباس شخصي ها مجهز به دستبند و بي سيم بود و يك سرباز مجهز به اسلحه شليك گاز اشك آور را خلع سلاح كرده و مبادرت به پرتاب چند گلوله گاز اشك آور به داخل كوي دانشگاه كرد. نظري گفت: اين فرد كه منيري نام دارد بعدا دستگير و به مراجع قضائي معرفي شد و مشخص شد كه وي از فرماندهان لباس شخصي ها بوده و يك بي سيم سرقتي نيروي انتظامي را نيز به همراه داشته و اظهارات پليس را شنود مي كرده است. وي افزود: اين شخص به همراه تعدادي از لباس شخصي ها اقدام به ضرب وشتم دانشجويان و تخريب اموال آنان كردند كه در بازجويي ها نيز گفته است كه پليس از ورود وي به داخل كوي ممانعت كرده ولي وي در زمان و مكان مناسبتوانسته است كه وارد كوي شود. نظري تصريح كرد: من در اين جريان احساس كردم كه كار با برنامه ريزي قبلي پيش مي رود و به همين دليل لازم ديدم نيروي كمكي بيايد تا اغتشاش جمع شود. سردار نظري در ادامه دفاعيات خود گفت: تنها 45 دقيقه ورود نيروي انتظامي به كوي دانشگاه مطرح است ودراين ميان تعدادزيادي از لباس شخصي هاوعوامل سازمان يافته كه ازفرصت استفاده كرده و وارد كوي شدند نيز قابل بررسي است. وي با اشاره به مستندات شوراي عالي امنيت ملي افزود: دستور خروج نيروي انتظامي ازكوي دانشگاه توسط من صادر شده است. رئيس دادگاه اظهارات سردارنظري را تكرار مكررات خواند وگفت: اگر مطلب جديدي داريد بگوييد و گرنه بگذاريد سوالها درمورد اتهامات شروع شود. مشاور دادگاه پرسيد، دستور شما درخصوص حمله به كوي دانشگاه چه بود! نظري گفت: من به صورت كتبي، شفاهي، اشاره اي ويا به صراحت و هرشكل ديگر، به احدي دستور حمله به كوي را صادر نكرده ام. مشاور دادگاه تصريح كرد: آيا بعدازانقضاء مهلت پنج دقيقه اي به تجمع كنندگان، آمر حمله شما نبوديد! نظري گفت: در 9 نقطه تهران 9 افسرنيروي انتظامي دستورات فرماندهان را دردفتر واقعه ثبت مي كنند واگر يكي از اين افسران دستور من را شنودكرده و ياثبت كرده مي تواند اعلام كند ومن آن را قبول مي كنم. وي افزود: من دستوري كه ندادم هيچ، بلكه اصرار داشتم كه هركسي نيزكه وارد كوي دانشگاه شده بايد بيرون بيايد ودراين ميان با فرمانده ميدان نيز برخورد كردم. محسن رهامي وكيل شكات پرونده كوي دانشگاه ديروز در پايان هفتمين جلسه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه، گفت: اميدواريم به اين دادگاه، شكل قضائي بدهند. وي در جمع خبرنگاران بااشاره به اينكه هفتمين جلسه اين دادگاه از مرتبا سوي متهم رديف اول وارد بحث هاي سياسي مي شد، افزود: گويا متهم اين سياست را درپيش گرفته تا با ارتباط دادن دفاعيات خود به مسايل سياسي و حتي كنفرانس برلين، شاكيان و مردم را خسته بكند. وي دفاعيات سردار نظري در هفتمين جلسه اين دادگاه را به جلسه سخنراني تشبيه كرد و اظهارداشت: دانشجويان كه شاكيان پرونده هستند، گفته اند كه اگر جلسات آتي دادگاه به همين شكل ادامه يابد، ما دادگاه را ترك مي كنيم. رهامي افزود: ما نمي خواهيم محاكمه به اينجا برسد بلكه اميدواريم به دادگاه شكل قضائي بدهند و دفاعيات پيرامون اتهامات ايراد شود. جلسه بعدي دادگاه رسيدگي به حادثه كوي دانشگاه فردا ( دوشنبه ) دنبال مي شود.