Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790204-47924S3

Date of Document: 2000-04-23

رو در رو زبان تهمت و افترا! آن دسته از مطبوعاتي كه زبان تهمت و افترا را به عنوان ادبيات مورد علاقه خود برگزيده اند، در پي تحولات جديد كشور، چنان خود را محور حق تصور كرده اند كه از نفي مشروعيت متصديان وزارتخانه رسمي كشور - وزارت ارشاد - نيز بيمي به دل راه اين نمي دهند دسته از مطبوعات كه اتهامهايي نظير عامل بيگانه، وابستگي به گروهكهاي تروريستي، جاسوس ساواك، وابسته به تابلودار موساد.. را مثل نقل و نبات نثار مطبوعاتي هاي رقيب خود مي كنند، ظاهرا مي خواهند از ياد ببرند كه اگر در مطبوعات طرفدار اصلاحات، گاهي واژه يا عبارت تندي به كار مي رود، در واكنش به همين اتهامهاي رنگارنگي است كه نه فقط در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيده بلكه اصرار مطبوعات دوم خرداد براي رسيدگي نهادهاي قانوني به اين نوع اتهامها نيز ره به جايي نبرده است. اصلاح طلبان بارها و بارها درخواست كرده اند كه اگر كسي سند يا مدرك يا هرگونه دليل و قرينه اي در مورد هرگونه ارتباط فعالان مطبوعاتي دوم خرداد با محافل بيگانه و تروريستي دارد، موظف است تا آنها را در اختيار نهادهاي مسئول قرار دهد تا آن نهادها طبق نص قانون با آنها برخورد كنند و اگر اين مدارك و دلايل ادعايي در اختيار نهادهاي مسئول قرار داده نشود، فرد مدعي مرتكب جرم شده است و بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. اما پاسخ اين درخواست مكرر تاكنون چه بوده؟ است هيچ! جز تكرار همان ادعاها و اتهامها. اينك كه قرار است مطبوعات كشور وارد فضاي تازه اي شده و ادبيات منطبق با اخلاق اسلامي و شئونات مدني را براي رساندن پيام خود به كار گيرند، در درجه نخست بايد نشرياتي كه هولناكترين اتهامها و زننده ترين واژه ها را براي مقابله با طرف رقيب به خدمت مي گيرند، راه و روش خود را اصلاح كنند تا بدينوسيله مطبوعات اصلاح طلب نيز در روش واكنشي خود نسبت به آن اهانت ها و تهمت ها، تجديدنظر كنند و زباني آراسته تر انتخاب نمايند. مسلما اگر بنا باشد كه يك دسته از مطبوعات فارغ از هرگونه پايبندي به قواعد اخلاقي و اصول قانوني، رقباي خود را به باد تهمت و دشنام بگيرند، چگونه از افرادي كه مورد اتهام و دشنام قرار گرفته اند مي توان انتظار داشت كه در برابر اهانتها و اتهامها سكوت پيشه آيا؟ كنند آنكه ابتدا به ساكن فرد ديگري را مورد اتهام قرار مي دهد مقصر است يا فرد متهمي كه به دفاع از خود؟ برمي خيزد احمد زيدآبادي