Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790203-47921S1

Date of Document: 2000-04-22

در اجتماع بزرگ جوانان در تهران مطرح شد اظهار نگراني مقام معظم رهبري درباره عملكرد مطبوعات تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاباسلامي پيش از ظهر پنجشنبه در اجتماع عظيم دهها هزار تن از جوانان كه تحت عنوان ديدار يار برگزار شد، طي سخنان بسيار مهمي بر ضرورت تبديل شدن مساله جوانان به يك موضوع جدي و درجه يك ملي و برنامه ريزي همه جانبه مسئولان كشور در اين زمينه تاكيد كردند و ضمن انتقاد شديد از عملكرد برخي از مطبوعات درقداست شكني مسائل اساسي اسلام و ارزشهاي انقلاب اسلامي از آنها به عنوان پايگاههاي دشمن نام بردند. مقام معظم رهبري در اين ديدار كه با ابراز احساسات پرشور جوانان توام بود، توجه دولت، روحانيت، بسيج، سازمان هاي ورزشي، صداوسيما و سازمان هاي دخيل در امور مربوط به جوانان را به مسئوليت و نقش خطير آنها در زمينه رسيدگي به مسائل جوانان جلب كردند و برنامه ريزي براي آينده نسل جوان كشوررا اجتنابناپذير برشمردند. ايشان، دوران جواني را يك پديده درخشان و فصلي بي بديل و بي نظير درزندگي هر انسان توصيف كردند و فرمودند: در هر كشوري كه به مساله آنچنان جوان، كه حق مطلب است، به درستي رسيدگي شود، آن كشور موفقيت هاي بزرگي رادر راه پيشرفت بدست خواهد آورد و اين مساله در مورد ايران كه نسبت عظيمي از جمعيت آن را جوانان تشكيل مي دهند، حائز اهميت بيشتري است. آيت الله خامنه اي، انگيزه ها، حالات، تمايلات، آرزوها و توانمندي هاي جوانان را تشريح كردند و فرمودند: هر انساني در دوره جواني هويت جديدخود را تكوين مي كند و مايل است شخصيت جديد او به رسميت شناخته شود. او درحاليكه با رشد جسماني و روحي مواجه است، به دنياي تازه اي قدم مي گذارد، بامجهولات زيادي مواجه مي شود و نيازمند آن است كه به شبهه ها، سوالات واستفهام هاي ذهني او پاسخي به هنگام و دلنشين داده شود، انرژي هاي متراكمي در وجود جوان ايجاد مي شود كه او را به معجزه آفريني و جابه جا كردن كوهها قادر مي سازد. همچنين جوان نيازمند كمك فكري ديگران است تا بتواند حوادثي را كه براي اولين بار تجربه مي كند، پشت سر بگذارد و اين همه ايجاب مي كند كه نهادها ومراكز فرهنگي و ورزشي كشور به مسئوليت بزرگ خود در قبال جوانان، به صورتي مجدانه اهتمام ورزند. رهبر معظم انقلاب اسلامي، نسل جوان كشور را برخوردار از روحيه ايماني و استعداد درخشان و آماده انجام كارهاي بزرگ دانستند و فرمودند: جوان ايراني، فردي مومن، پاكدامن، پاك نهاد و داراي زمينه هاي ديني بسيار زياداست و با استناد به بررسي هاي علمي انجام شده، ترديدي نيست كه ايران اسلامي با داشتن نسلي متراكم و گسترده از جوانان با استعداد و برخوردار ازامكانات روحي، معنوي و ذهني بسيار خوب مي تواند در مسير تكامل، تعالي وترقي روز افزون گام بردارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي از دوران پر فروغ و درخشان جواني حضرت علي بن ابن طالب ( ع ) به عنوان الگويي ماندگار براي تاسي جوانان مسلمان ايران يادكردند و افزودند: امير المومنين علي بن ابي طالب ( ع ) در دوران جواني به عنوان يك عنصر فداكار، باهوش، فعال، پيشرو و پيشگام در همه موانع ميدان ها، بزرگ را از سر راه دعوت پيامبر اسلام برطرف كرد. سخت ترين كارها رابر عهده گرفت، در ميدان جنگ به عنوان يك فرمانده فعال، عالم، جوانمرد هوشمند، و شجاع با دشمن مصاف كرد، در عرصه و صحنه حكومت كارآمدي خود رانشان داد و در زمينه مسائل اجتماعي، حضور به هنگام و موثر داشت. ايشان با استناد به اقدام رسول گرامي اسلام در سپردن فرماندهي سپاه اسلام به يك جوان 18 ساله فرمودند: امروز در ايران اسلامي، جوانان زيادي و جمعيت انبوه و عظيمي از دختران و پسران داريم كه حاضرند در ميدان هاي درس، سياست و فعاليت هاي اجتماعي و مشاركت هاي گوناگون براي فقرزدايي از كشور وسازندگي در هر عرصه اي شركت كنند. بر خلاف برخي قضاوت هاي انحرافي و غلط درمورد جوانان كشور، اينجانب اعتقاد دارم كه نسل جوان كشور، امروز شبيه همان نسلي است كه توانست يكي از بزرگترين مفاخر تاريخ ايران يعني تجربه پيروزي در جنگ تحميلي را با قدرت و موفقيت رقم بزند و آن را به پايان ببرد. حضرت آيت الله خامنه اي در ادامه سخنانشان خطاب به جوانان فرمودند: باامكاناتي كه در حال حاضر ايران اسلامي از آن برخوردار است، مي توان بطورمنطقي نتيجه گرفت كه آينده ملت ايران روشن، رضايت بخش و افتخارآميز است. ايشان با تبيين دلايل اين ارزيابي منطقي فرمودند: ايران اسلامي از لحاظ برخوردار بودن از جمعيت جوان، يكي از پر فرصت ترين كشورهاست، به بركت انقلاب روحيه كار، ابتكار و خلاقيت بر جوانان و عموم مردم حاكم است و مردم خود را در سرنوشت كشور سهيم و دخيل مي دانند و دولتها و نمايندگان قواي مجريه و مقننه را با اراده و ميل و تشخيص خود انتخاب مي كنند، رهنمودهاي اسلام و ارزشها و اصول اسلامي در ايران رسميت دارد و مردمي بودن مسئولان به مفهوم همراهي و همدردي با مردم يك ارزش است، بنابراين با اين امتيازات بزرگ و برخورداري از منابع انرژي و تنوع اقليمي و آب و هوايي، مي توان به صورت منطقي و استدلالي نتيجه گرفت كه با برنامه ريزي صحيح براي نسل جوان وارتقاء معلومات و تحصيلات جوانان كشور، آينده اي روشن و درخشان در انتظارملت ايران است. رهبر معظم انقلاباسلامي بر ضرورت شناخت تهديدها و برطرف كردن آنها تاكيدكردند و اظهار داشتند: اگر اين ملت، دشمن داخلي و نفوذي نداشته باشد ودو چهرگان در مسائل كشورتخريب نكنند، دشمن خارجي نمي تواند عليه ملت ايران كار زيادي را انجام دهد. ايشان در بيان مواردي از تهديدهاي داخلي فرمودند: هرچيزي كه به ايمان سلامت، و عزم و نشاط مردم لطمه بزند و كار و كوشش جوانان و تحصيل آنان رامعوق بگذارد، نظير ولنگاري، بي بندباري، موادمخدر، بي اهميتي نسبت به علم، درس و كار، سرگرم شدن به مناقشات بيهوده اجتماعي، ايجاد درگيري هاي بي اعتماد داخلي، كردن مردم به نظام و مسئولان و غفلت مسئولان كشور، تهديد محسوبمي شود و يك ملت بيدار، آگاه، زنده، جوان و انقلابي مانند ملت ايران، بايدهمه اين تهديدها را از سر خود بردارد. مقام معظم رهبري از نفوذ مستقيم قدرتهاي بزرگ و در راس آنها آمريكا ونيز موج جهاني گري به مفهوم سلطه آمريكا بر اقتصاد، فرهنگ، ارتش، سياست وحكومت كشورها به عنوان يك تهديد مضاعف خارجي ياد كردند و افزودند: آمريكائيها، سياسيون دنيا را وادار به تملق، تواضع، تعظيم و تسليم كرده اند و به روساي كشورهاي آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين تفهيم كردندكه چاره اي جز تسليم شدن در برابر سياستهاي آمريكا ندارند و در اين ميان تنها يك كشور، ملت و دولت در دنيا وجود دارد كه با صداي بلند و رسا اعلام كرده است تسليم زورگويي، فشار و تحميل سياستها و روابط با آمريكا نخواهدشد و آن كشور، جمهوري اسلامي ايران است. ايشان هدف از فشارهاي آمريكا و حتي اظهارات رياكارانه مسئولان آمريكايي را سلطه سياسي، اقتصادي و نظامي بر ايران دانستند و فرمودند: ملت ايران ونظام انقلابي و اسلامي اين كشور توانسته است يك خيزش عظيم را در دنياي اسلام بوجود آورد و اين چيزي نيست كه آمريكايي ها به آساني بتوانند آن را از بين ببرند، بنابراين يكي از هدفهاي آمريكا براي شدت بخشيدن فشار به ايران وبرقراري روابط ناسالم اين است كه در تبليغات خود خضوع و تسليم ايران دربرابرآمريكا را وانمود كنند و به اين ترتيب خيزش جهاني را در دنياي اسلام از ميان ببرند. آيت الله خامنه اي ادعاي حل مشكلات اقتصادي كشور درسايه ارتباط با آمريكارا دروغ و خلاف واقع توصيف كردند و با استناد به مشكلات فراوان و عديده كشورهاي منطقه كه با آمريكا داراي روابط هستند فرمودند: آمريكايي ها براي ارتباطات و فعاليت هاي خود در دنيا يك وجهه نظر بيشتر ندارند و آن راكتمان و پنهان هم نمي كنند، آنها تنها به دنبال تامين منافع خود هستند وبه هيچ كشوري سود نمي رسانند. ايشان از فعاليت موسسات مختلف آمريكايي در اروپا و آمريكا براي فشارآوردن بر دولت ايران و تاثيرگذاري بر فضاي ذهني مردم ايران سخن گفتند وفرمودند: متاسفانه برخي از اين موسسات با استفاده از اوضاع آشفته، واردايران شده و با اين و آن تماس هم گرفته اند. امروز متاسفانه در داخل كشورايادي دشمن و منافقان فعالي مانند عبدالله بن ابي حضور دارند. آنهاكساني هستند كه خيال مي كردند اگر انقلابي در اين كشور روي دهد، حكومت متعلق به آنهاست، آنها نه فقاهت، نه امام، نه مردم و نه احساسات ديني راقبول دارند و همانطور كه پيامبر (ص ) با عبدالله بن ابي خوشرفتاري كرد و ازمجازات او اجتناب ورزيد، نظام اسلامي هم ضمن خوشرفتاري، آنان را مجازات نكرد. آنها همان كساني هستند كه با حرفها، موضعگيريها و تبليغات خود واحيانا با دخالت در برخي از اغتشاشات، دشمن خارجي را اميدوار مي كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي هدف نهايي دشمنان خارجي و منافقان داخلي را نفي حكومت اسلامي دانستند و ضمن فراخواندن جوانان به مطالعه تاريخ فرمودند: به بركت وجود ملت هوشياري مانند ملت ايران و افكار برانگيخته اين ملت و به بركت انقلاب بزرگي مانند انقلاب ايران، نه آمريكاو نه قدرتهاي هم پيمان اوقادر نيستند حادثه تلخي مانند حادثه صلح امام حسن مجتبي ( ع ) را بر ملت ايران تحميل كنند و اگر دشمن خيلي فشار بياورد، حادثه اي مانند حادثه كربلا در اينجا اتفاق خواهد افتاد. آيت الله خامنه اي بر اتفاق كلمه مردم و مسئولان كشور بر محور دين واسلام تاكيد كردند و گفتند: خيلي ها سعي مي كنند از زبان مسئولان كشور از جمله رئيس جمهوري محترم حرفهاي بيهوده اي بزنند. رئيس جمهوري يك عنصر روحاني، مومن، مريد امام و متكفل ترويج دين و داراي احساس مسئوليت در اين زمينه است و مسئولين ديگر نيز در سطوح بالا همينطور هستند اما در سطوح مياني كساني هستند كه ما از آنها گله منديم. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان با بيان اينكه برخي از مطبوعات به پايگاههاي دشمن تبديل شده اند، فرمودند: من با آزادي و تنوع مطبوعات مخالف نيستم و اگر به جاي 20 روزنامه 200 روزنامه نيز در ايران منتشرشود خوشحالتر خواهم بود و از اينكه مطبوعات و روزنامه ها در اين كشورزياد باشند، هيچ احساس بدي ندارم. اگر مطبوعات همانگونه كه در قانون اساسي مشخص شده است مايه روشنگري باشند، مصالح كشور را رعايت كنند و به نفع مردم و دين قلم بزنند، اين مطبوعات هرچه بيشتر باشند بهتر است. ايشان، اهتمام برخي از مطبوعات به تشويش افكار عمومي، ايجاد اختلاف وبدبيني در مردم و خوانندگان نسبت به نظام را شديدا تقبيح و نكوهش كردند وفرمودند: گويا 10 تا 15 روزنامه، از يك مركز هدايت مي شوند، از تيترهاي شبيه به هم در قضاياي مختلف استفاده مي كنند، قضاياي كوچك را بزرگ جلوه مي دهند و تيترهايي استفاده مي كنند كه هركس به آنها نگاه كند، تصور خواهدكرد كه در اين كشور همه چيز از دست رفته است. آنها روح اميد را در جوانان مي ميرانند، روح اعتماد به مسئولين را در آحاد مردم تضعيف مي كنندو نهادهاي اصلي كشور را مورد اهانت قرار مي دهند. مقام معظم رهبري از روش برخي از مطبوعات به عنوان شارلاتانيزم مطبوعاتي ياد كردند و فرمودند: در دنيايي كه روزنامه نگاري آنها، مدل برخي ازروزنامه هاي ما محسوب مي شود، به قانون اساسي و مجلس قانونگذاري حمله نمي كنند و در قبال يك قانون هوچي گري نمي شود، اما اين دسته از مطبوعات مااز صاحبان اصلي اين روشها هم قدم جلوتر گذاشته اند، قانون اساسي و سياستهاي اصلي كشور را مورد اهانت قرار مي دهند، قضاياي كوچكي را درشت نمايي مي كنندو در هرحادثه اي كه واقع مي شود، فضاي كشور را از تهمت و افترا پر مي سازند. آيت الله خامنه اي، متهم كردن بسيج، سپاه و روحانيت از سوي برخي روزنامه هارا برملاكننده انگيزه هاي باطني آنها دانستند و فرمودند: من مي دانم كه دربسياري از مطبوعات، عناصر خوب و مومني در ميان قلم به دستان و اداره كنندگان آنها وجود دارند اما در لابلاي همين ها اثر انگشت عبدالله بن ابي ها رامي بينم كه كارشان تفرقه افكني، ايجاد اختلاف، تشنج آفريني، تشويش افكارعمومي و ياس پراكني است. آنها، عناصر وابسته به دشمن و مريد دشمن را چهره سازي مي كنند و مي كوشند عناصر مومن، دلسوز و مفيد را از نظرها بياندازند هرچندكه اين كارها به جايي نخواهد رسيد و خداي متعال آنها را رسوا مي كند (فريادحاضرين: منافق حيا كن، مطبوعات را رها كن ). رهبر معظم انقلاب با بيان ناراحتي رئيس جمهوري محترم از وضعيت مطبوعات كشور، از تلاش آقاي خاتمي براي هدايت و نصيحت اين دسته از مطبوعات سخن گفتند و با بعيد دانستن تاثير اين نصيحت ها فرمودند: به مسئولان دولتي بارها تذكر داده ام و بطور جدي از آنها خواسته ام كه جلوي اين وضعيت رابگيرند. اين كار، محدود كردن مطبوعات و جلوگيري از انتقال آزاد اطلاعات نيست، انتقال سالم اطلاعات مورد تاييد ما است و معناي اين كار جلوگيري ازنفوذ دشمن و به ثمر رسيدن توطئه تبليغاتي اوست. ايشان برمضر بودن اين جريان تبليغاتي و مطبوعاتي به حال كشور، جوانان وانقلاب تاكيد كردند و فرمودند: اين دسته از مطبوعات پيوسته درصدد قداست شكني از مسائل اساسي اسلام هستند، مباحث اسلامي را زير سئوال مي برند و نه بابيان منطقي بلكه با روشهاي بسيار غلط، انقلاب را مورد حمله قرار مي دهند. مقام معظم رهبري مطبوعات ناسالم امروز كشور را در تاريخ مطبوعات ايران بي مانند، توصيف كردند و با بيان اينكه ايجاد ناامني ازطريق تحريك احساسات يكي از هدفهاي دشمن محسوب مي شود، فرمودند: من قويا توصيه مي كنم كه مبادابرخلاف قانون و به خاطر طرفداري از رهبري، هيچ اقدامي انجام بگيرد. من به هيچ وجه اجازه چنين كاري را نمي دهم و شما بايد مراقب نفوذيهاي دشمن براي ايجاد اغتشاش و درگيري باشيد. آيت الله خامنه اي از بي ايمان كردن و ايجاد گسست بين نسل كنوني و نسل گذشته به عنوان يكي از اهداف دشمن و اين جريان تبليغاتي و مطبوعاتي يادكرد و فرمودند: طي 200 سال گذشته هرگاه اين كشور، وارد يك درگيري نظامي شده، بخشي از كشور از دست رفته است و پس از 200 سال آن جنگي كه در آن دشمن ملت ايران با وجود برخورداري از پشتيباني هاي سياسي و نظامي قدرتهاي كوچك و بزرگ جهان نتوانست يك وجب از خاك ايران را اشغال كند، جنگ تحميلي هشت ساله بود، بنابراين دفاع مقدس، يكي از مفاخر تاريخ ايران است، اما دراين ميان برخي از مطبوعات، جنگ، رزمندگان، شهدا، سپاه، ارتش و بسيج رازير سئوال مي برند و مي كوشند ميان نسل كنوني با افتخارات گذشته گسست ايجادكنند. رهبر معظم انقلاب در پايان سخنانشان خطاب به دستگاههاي مسئول فرمودند: اين يك خطر بزرگ است كه اگر جلوي آن گرفته نشود، بدون شك دشمن يك قدم جلوخواهد آمد و روحيه اي جديد پيدا خواهد كرد، اما جايي كه دشمن هرگز نخواهدتوانست آنجا را از لحاظ معنوي و روحي تصرف كند، جايي است كه اين مردم واين خدمتگزار در آنجا قرار دارند.