Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790203-47920S4

Date of Document: 2000-04-22

باغهاي فاقد صرفه اقتصادي آذربايجان غربي به ارقام با صرفه تبديل مي شود گروه شهرستانها: با هدف گسترش و اصلاح باغهاي آذربايجان غربي، ارقامي متنوع و با صرفه اقتصادي جايگزين درختان فعلي استان مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري از اروميه، رئيس سازمان كشاورزي آذربايجان غربي همچنين گفت: براي احيا و اصلاح باغهاي استان، كار شناسايي و ارزيابي در اين عرصه شروع شده است و در اجراي اين تصميم، باغهاي درجه يك نگهداري مي شوند، نوع درجه 2 با كمي اصلاحات به باغهاي درجه يك مبدل و باغهاي درجه 3 حذف و به ارقام ديگر تبديل خواهند شد. وي افزود: درختان موجود درباغهاي سيب استان به ارقام تجارتي يا سيب پايه كوتاه تبديل مي شود كه اين مساله مورد استقبال باغداران و كشاورزان نيز قرار گرفته است. سيدنژادي با اشاره به اين كه رقم جديد سيب از نظر اقتصادي با صرفه تر از سيبهاي موجود است، اظهار داشت: در هر هكتار زيركشت اين نوع درختان بيش از 50 تن سيب برداشت مي شود. وي باغهاي ميوه استان را 4791 هكتار ذكر كرد وگفت: در هشتاد هكتار از مجموع باغهاي استان، درختان سيب پايه كوتاه كاشته شده است.