Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790203-47912S4

Date of Document: 2000-04-22

بخش خصوصي در هند، راديو راه اندازي مي كند همزمان با افزايش دسترسي مردم هند به انواع گوناگون شبكه هاي تلويزيوني ازجمله تلويزيون هاي ماهواره اي، دولت هند تصميم گرفته است فعاليت شبكه هاي راديويي در اين كشور را نيز افزايش دهد. به گزارش شبكه تلويزيوني بي. بي. سي، تمامي ايستگاهها و شبكه هاي راديويي در هند دولتي هستند، ولي دولت اخيرا تصميم گرفته است به بخش خصوصي اجازه دهد در شهرهاي بزرگ فرستنده هاي راديويي اف. ام تاسيس كنند. قرار است در هر يك از شهرهاي بزرگ هند يازده فرستنده راديويي اف. ام از سوي بخش خصوصي داير شود. در كشور پهناور و پرجمعيت هند به ويژه در مناطق روستايي، راديو به عنوان رسانه گروهي اصلي به شمار مي رود، هدف از تاسيس ايستگاههاي راديويي درشهرهاي بزرگ هند از سوي بخش خصوصي افزايش برنامه هاي تفريحي و سرگرم كننده براي ساكنان شهرها به ويژه سرنشينان خودروهاست. درشهر دهلي نو، حدود سه ميليون خودرو رفت و آمد مي كنند و پخش برنامه هاي سرگرم كننده راديويي مي تواند به تمدد اعصاب و كاهش فشارهاي عصبي رانندگاني كه در راه بندان هاي طولاني گرفتار مي شوند، مفيد واقع شود.