Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790203-47912S2

Date of Document: 2000-04-22

شبكه هاي تلويزيوني انگليس از طرح واقعيت ها طفره مي روند يك گزارش افشاگرانه در خصوص كاركرد شبكه هاي تلويزيوني انگليس خاطرنشان كرده است در دهه گذشته ميلادي، اين شبكه ها از پرداختن به واقعيتهاي كشورهاي در حال پيشرفت و عقب مانده خودداري كرده اند. به نوشته روزنامه گاردين چاپ لندن جني استون در گزارشي باعنوان از دست دادن چشم انداز كه به وسيله بنياد خبرپراكني بين المللي منتشر شده است، محتواي برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني انگليس را در ده سال گذشته مورد بررسي قرار داده و نتيجه مي گيرد، در اين مدت، شبكه هاي تلويزيوني تجاري و غير تجاري اين كشور به نحومستمر از پرداختن به واقعيات متنوع كشورهاي در حال پيشرفت يا كشورهاي عقبمانده غفلت ورزيده اند و تنها به گزارش موضوعاتي نظير بروز جنگ و قحطي دراين مناطق و يا مناظر طبيعي آنها اكتفا كرده اند. اين محقق انگليسي تصريح مي كند، اين شبكه ها با وجود آنكه موءثرترين مجراي اطلاع رساني به عامه مردم به شمار مي آيند، اطلاعاتي بسيار ناقص و غيردقيق در خصوص واقعيات كشورهاي مختلف جهان در اختيار بينندگان خود قرارمي دهند و به اين ترتيب آنان را در نوعي جهل و عدم اطلاع از واقعيات نگاه مي دارند.