Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790201-47910S1

Date of Document: 2000-04-20

در بيانيه 17 گروه سياسي جبهه دوم خرداد اعلام شد اعتراض شديد به بحران سازي و بهره برداري جناحي از رسانه ملي * جبهه مشاركت: اقدام سيما براي زير سوءال بردن اصلاحات مورد نظرجبهه دوم خرداد است * رئيس دفتر رئيس جمهوري: جريان تازه اي براي تحريك احساسات مردم آغاز شده است * جلائي پور: از صدا و سيما شكايت مي كنيم * آيت الله موسوي تبريزي: كار صدا و سيما خيانت به جامعه و بيت المال بود ملت شريف و متعهد ايران اسلامي در شرايطي كه پس از تكرار حماسه دوم خرداد 76 در 29 بهمن ماه گذشته، يكي ديگر از زيباترين جلوه هاي حماسه حضور ميليوني، آرام و معني دار شما در حمايت از دستاوردها و ارزش هاي برآمده از انقلاب اسلامي و حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود در منظر جهانيان به تماشا گذاشته شد و حتي دشمنان به ناچار در قبال مردم سالاري افتخارآفرين برخاسته از اقتدار نظام اسلامي، وادار به قبول آن شدند و نيز در شرايطي كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود وحدت و امنيت ملي را به عنوان شعارهاي اساسي سال جديد اعلام نمودند و هماهنگي هرچه بيشتر دولت، مجلس ششم و قوه قضائيه تحت اشراف و هدايت مقام رهبري، سالي پرتلاش براي تحقق همين اهداف و تلاش هماهنگ و دسته جمعي مجموعه نظام براي حل مشكلات و گرفتاري هاي موجود را ترسيم مي كرد متاسفانه جريان هاي ناخرسند كه تمامت خواهي و منافع جناحي خود را پايان يافته مي بينند از پا ننشسته و تلاش مي كنند تا وحدت و امنيت ملي را مخدوش ساخته و ذهن ملت را در مواجهه با خطرها و آفات موهوم و خودساخته مشوه سازند. ترور آقاي سعيد حجاريان و تلاش در جهت انحراف افكار عمومي در جهت شناخت آمرين و طراحان و نظريه پردازان اين گونه حركت هاي خشونت طلبانه و سوءاستفاده از ماجراي قتل يك پاسدار براي بهره برداري هاي جناحي و انتصاب آن به هواداران جريان دوم خرداد و صدور بيانيه هاي جناحي از مقدس ترين نهادهاي اسلامي و مردمي همه حلقه هايي از يك زنجيره اقدامات از اين نوع است كه آخرين حلقه آن پخش گزينشي بخش هايي از ماجراي كنفرانس برلين است. اين اقدام كه ظاهرا با مسئوليت و هدايت مستقيم رئيس صدا و سيما صورت گرفته است يادآور اقداماتي است كه قبلا از طريق پخش برنامه هاي هويت، چراغ و فيلم عصر عاشوراي سال اتفاق 76 افتاده بود. اگر قبلا با اين گونه اقدامات درست برخورد شده بود و عاملان و مجرمان آن مجازات شده بودند، اين گونه حوادث تكرار نمي شد. سيماي جمهوري اسلامي در ايام عزاي حسيني (ع ) در شرايطي به پخش گزيده هايي از صحنه هاي آن كنفرانس اقدام مي كند كه اگر تصوير بعضي از صحنه هاي اين ماجرا در يكي از مطبوعات درج مي شد، شديدترين هجمه ها عليه آن در دستور كار همان جناح قرار مي گرفت. در حالي كه برگزاري اين قبيل جلسات و وقوع اين گونه اتفاقات و برخوردهاي معاندانه مخالفان انقلاب و نظام در خارج كشور امري تازه نيست و در مورد هر يك از سفرها و برنامه هاي افراد با هيات هاي رسمي نظام جمهوري اسلامي نيز ممكن است اتفاق بيفتد، به بهانه حضور افرادي كه بعضا نسبتي با نيروهاي دوم خرداد نداشته يا از موضعي فردي اقدام كرده بودند، سيماي جمهوري اسلامي مي كوشد تا اين گونه اقدامات وقيح ضدانقلابي هاي فراري را به نيروهاي جبهه دوم خرداد ارتباط دهد. مسئولان بزرگترين رسانه ملي كشور يكبار ديگر نشان دادند كه براي بهره برداري هاي جناحي و باندي خود حاضر هستند هم وقيح ترين صحنه ها و مواضع ضداسلامي و ضدانقلابي را عليه نظام از رسانه اي عمومي آن هم در ايام سوگواري پخش كنند و هم از فرصتي كه براي افشاي ماهيت ضداخلاقي و مواضع غيردمكراتيك و خشونت گرايانه مخالفان نظام فراهم آمده است به سهولت بگذرند و آن را با منافع جناحي خود معاوضه نمايند. ماجراي برلين بيش از همه نشان دهنده اين واقعيت است كه عوامل خشونت گرا و مخالفين حركت عميق و مردمي اصلاحات، در داخل و خارج كشور ماهيتا از مواضع مشابهي برخوردار هستند. كدام سندي بيش از اين مي توانست روشنگر آن باشد كه ماهيت بخشي از مخالفان نظام اسلامي و مردمي كه مدعي دمكراسي و آزادي نيز هستند، تا بدان حد پست و شرم آور باشد كه حتي در برلين و در مقابل بعضي عناصر منتقد نظام نيز توان استدلال نداشته باشند و مقاصد خود را با اين گونه حركات شرم آور دنبال آيا كنند اصل اين نحوه برخوردهاي غيردمكراتيك و ضداخلاقي خود حاكي از درماندگي دشمنان زبون اين انقلاب نيست. آيا سيماي جمهوري اسلامي نمي توانست اين گونه حركات را به عنوان بهترين سند براي نشان دادن ماهيت ضددمكراتيك مدعيان آزادي تحليل نمايد. پس چگونه آن را در جهت بحران سازي، خشونت گرايي و در روند مجموعه اي از اقدامات تخريبي براي تلخ كردن حلاوت پيروزي 29 بهمن ماه به كار مي گيرد. ما گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد ضمن رد مسئوليت اقدامات شخصي افراد شركت كننده در اين كنفرانس و عدم دفاع از بخشي از مواضع ابراز شده، اين گونه بهره برداري و سوءاستفاده هاي جناحي از رسانه ملي را بسيار دور از رسالت مردمي و قانوني آن مي دانيم و معتقديم مجموعه اين حركات بيش از همه نشانگر ناخرسندي جريانات تماميت خواه از روند اصلاحات و حاكميت قانوني ارزش هاي انقلاب در فرايند تثبيت دستاوردهاي ملت بزرگ ايران است. وقتي محكوميت صريح خشونت هاي غيرقانوني و تاييد كلي روند اصلاحات مورد نظر دولت برآمده از حماسه دوم خرداد در خطبه هاي تاسوعاي مقام معظم رهبري توطئه هاي دشمنان و تلاش هاي باندهاي مافيايي قدرت و خشونت و مخالفان را با مانع مواجه مي كند، مي توان انتظار داشت تا اقدام هايي در جهت تشنج آفريني و ناآرام كردن جامعه صورت گيرد. ما بر اين باوريم عده اي مي خواهند با اين گونه جوسازي ها، اذهان مردم را از موضوع مهم و اساسي شكل گيري مجلس ششم بازدارند و با زمينه سازي هايي اينچنين، زيبايي ها و دستاوردهاي عظيم اين حركت را مخدوش و عظمت پيروزي ملت را ملكوك سازند. ملت هوشيار ايران بايد فراتر از اين مسئله آفريني ها، به برگزاري هرچه سريع تر مرحله دوم انتخابات و تشكيل به موقع مجلس ششم بينديشد، و از همين موضع است كه از شوراي محترم نگهبان مي خواهيم روند برگزاري انتخابات مجلس سوم را مرور كنند كه چگونه پاره اي از افراد همين جريان خاص، آن روز نيز در مقابل عظمت پيروزي جناح خط امام موضع داشتند و تدابير حضرت امام (ره ) مانع از اعمال سليقه هايي شد كه در ظاهر نيز تحت عنوان وسواس در صحت انتخابات ابراز مي شد. ملت انقلابي و هوشيار ايران كه در حافظه تاريخي و در انبوه تجارب سياسي - انقلابي خود اين گونه مواضع را به ثبت رسانيده است تحت رهبري امام، نظامي برآمده و منطبق بر موازين اسلام و راي مردم را مستقر نموده است و بناي استواري ساخته است كه در آن كم التفاتي به آراء مردم و مقابله با آن، ممكن نيست، از اين رو از همه جناح ها و نيروهاي سياسي مي خواهيم كه با پذيرش مبناي قانوني در همه رفتارهاي سياسي موجبات آرامش، امنيت و نشاط هرچه بيشتر جامعه و اهتمام به مسائل اساسي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي و حل مشكلات مردم را فراهم سازند. جبهه دوم خرداد: - دبير مجمع روحانيون مبارز: مهدي كروبي - دبير مجمع حزبالله مجلس شوراي اسلامي: مجيد انصاري - رئيس شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي: حسين هاشميان - دبير مجمع نمايندگان خط امام مجلس شوراي اسلامي: الياس حضرتي - دبير مجمع نيروهاي خط امام: سيدهادي خامنه اي - دبير مجمع اسلامي بانوان: فاطمه كروبي - دبيركل حزب اسلامي كار: سيدابوالقاسم سرحدي زاده - رئيس دفتر سياسي حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي: سيدمحمدرضا خاتمي - حزب همبستگي ايران اسلامي - دبيركل خانه كارگر جمهوري اسلامي: عليرضا محجوب. - دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: سيد محمد سلامتي. - حرب كارگزاران سازندگي ايران اسلامي - اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور - دفتر تحكيم وحدت - انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران - انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها - انجمن اسلامي معلمان ايران - انجمن اسلامي مهندسان ايران - انجمن اسلامي و كارشناسان صنعتي و اقتصادي