Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790201-47909S2

Date of Document: 2000-04-20

با هدف تحول نظام اداري نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها امسال در سراسر كشور اجرا مي شود گروه شهرستانها: رئيس مركز آموزش مديريت دولتي خراسان در بيرجند اعلام كرد: نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها امسال در سراسر كشور اجرا مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري در بيرجند، وي گفت: با تصويب شوراي عالي اداري در سال 78 اين طرح در 4 وزارتخانه و چهار استان كشور به طور آزمايشي اجرا شده است. وي افزود: در سال جاري اين طرح در سراسر كشور و تمامي سازمانها به مورد اجرا گذاشته مي شود. وي در جلسه شوراي اداري بيرجند هدف از اجراي اين طرح را تحول نظام اداري كشور در چارچوب برنامه توسعه دولت ذكر كرد و گفت: در 4 محور اصلاح ساختار سازماني نيروي انساني، روشها و رويه هاي كاري و مقررات و قوانين اجرا مي شود. وي از آموزش نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل تحول در نظام اداري كشور نام برد و گفت: توسعه مديريت و كاركنان در برنامه سال جاري دولت قرار دارد. وي افزود: اين سازمان علاوه بر آموزش، در بخشهاي پژوهشي - مشاوره اي و اطلاع رساني ارائه خدمات مي كند.