Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790131-47897S10

Date of Document: 2000-04-19

در راهروهاي مجلس * عده اي از نمايندگان در صدد تهيه طرح تحقيق و تفحص از عملكرد دادگاه مطبوعات هستند. موسوي نماينده ياسوج و رئيس كميسيون نهادهاي انقلاب گفت: هدف از ارائه اين طرح بررسي برخوردهاي دادگاه مطبوعات با مديران مسئول و نويسندگان و روزنامه نگاران است. وي گفت: هدف طراحان، بررسي اين موضوع است كه تا چه اندازه قانون و يا سليقه شخصي در اين برخوردها دخالت داشته است. موسوي اضافه كرد: هيچ نماينده اي از جناح راست اين طرح را امضاء نكرده است. * روز گذشته بررسي طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس به پايان گفته رسيد مي شود پيش از شروع بررسي طرح مطبوعات كه از هفته گذشته آغاز شد، آقاي ناطق نوري در جلسه اي كه با نمايندگان جناح راست داشته است، از آنان خواسته تا از ارائه پيشنهاد بر روي اين طرح خودداري كرده و در مورد پيشنهادهاي ديگران نيز بحثي نكنند. بنظر مي رسد توصيه آقاي ناطق نوري بيشتر براي بررسي طرح در يك فضاي آرام و بدون برخورد در جلسات علني و عدم انعكاس آن در خارج از مجلس بوده است. در طي سه جلسه اي كه طرح بررسي شد تنها آقاي موحدي ساوجي به اين توصيه رئيس مجلس بي اعتنايي كرد و بقيه نمايندگان جناح راست هيچكدام پيشنهادي مطرح نكردند و آقاي ناطق نوري نيز در اداره جلسات تلاش مي كرد تا آنجا كه ممكن است از بحث روي پيشنهادها خودداري شود. بيشترين پيشنهادها از سوي راه چمني، قندهاري و انصاري مطرح شد كه تنها يك پيشنهاد راه چمني به تصويب رسيد و تغيير ديگري در طرح داده نشد. چون همه پيشنهاددهندگان از جناح چپ و بويژه حزب همبستگي ايران اسلامي بودند وقتي مخالفين پيشنهادها كه طبعا از جناح راست بودند از حق اظهار نظر خود مي گذشتند و طبق آئين نامه موافق نيز نمي توانست حرف بزند. به همين جهت اكثر پيشنهادها بدون بحث جدي مطرح و راي گيري مي شد. خانم * شهربانو اماني از نمايندگان اروميه تقريبا به تمام مواد طرح راي داد كه اين امر موجب تعجب خبرنگاران گرديد. خانم اماني كه به دور دوم انتخابات اروميه رسيده است عضو حزب همبستگي است. جناح چپ سعي داشت به هيچيك از مواد طرح راي ندهد. خانم جلودارزاده نيز ديروز براي هيچيك از پيشنهادهاي هم جناحي هاي خود بلند نشد. رفتار نمايندگان جناح چپ نشان مي داد كه كاملا از ايجاد تغيير در روندي كه براي مطبوعات اتخاذ شده، نااميد هستند و چشم اميد به مجلس ششم دارند. * گفته مي شود پنجاه تن از فرماندهان سپاه در حال تهيه نامه اي جهت دفاع از آقاي خاتمي هستند. اين نامه در عكس العمل به نامه اخير سپاه نوشته شده است. * در راهروهاي مجلس شنيده شد گفتگوهايي در حال انجام است كه مدير مسئول روزنامه مشاركت به فرد ديگري واگذار شود و آقاي رضا خاتمي از اين سمت كنار رود. نخستين فردي كه با وي براي قبول اين مسئوليت صحبت شده است، احمد پورعزيزي است. * مهاجراني ديروز شايعه استعفاي خود و احتمال گرفتن پست وزارت آموزش و پرورش را تكذيب كرد. * يكي از نمايندگان گفت: سناريويي در دست تهيه است كه مقدمي را طراح ترور و وابسته به جبهه دوم خرداد معرفي كنند و پاي نهضت آزادي را كه گروهي ميانه رو و مخالف حركات تند است به ميان بكشند. * ديروز تجمع بسيج دانشجويي عليه اكبر گنجي در مقابل در شرقي دانشگاه تهران برگزار شد. اتوبوس هاي زيادي كه افراد را از نقاط مختلف تهران به اين تجمع آورده بودند در خيابانهاي اطراف دانشگاه پارك كرده بودند. * گفته مي شود شوراي نگهبان قصد ابطال انتخابات اسفراين را داشته كه از اين كار منصرف شده است. همچنين شنيده شد شوراي نگهبان در نامه اي به آقاي خاتمي خواستار همكاري وزارت كشور براي تحويل دادن صندوقهاي انتخابات تهران به اين شورا شده است. آقاي خاتمي در ذيل نامه شوراي نگهبان دستور همكاري به وزارت كشور داده است. يكي از نمايندگان گفت: هدف آقاي خاتمي از اين دستور پايان وضعيت انتخابات تهران بوده است زيرا احتمال تغيير نام حداكثر يك يا دو نفر در ليست تهران را براي مجلس ششم تعيين كننده نمي دانست. * گفته مي شود آقاي هاشمي رفسنجاني خواستار رفع كامل شبهه از وضعيت خود در ليست تهران شده و گفته است اگر سي و يكم هستم بايد همان سي و يكم نيز اعلام شود. وي گفته علاقمند است بدون هيچ شبهه اي وارد مجلس شود و در غير اين صورت ترجيح مي دهد كنار برود.