Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790131-47894S1

Date of Document: 2000-04-19

قانون، همسفر زندگي مردم است از سالها پيش، ترازو به عنوان سمبل عدل و عدالت بر سر در محاكم قضايي نقش بسته است و مغازه داران نيز آن را روي ميز خود گذاشته اند و با وزنه هاي متفاوت اجناس خود را در قبال دريافت بهاي آن به مردم داده اند و اين روال ديرينه هنوز هم ادامه دارد. باور هميشگي مردم است كه هرقدر هزينه كنند در كفه ترازو همان قدر وزنه گذاشته شده و همان اندازه ميوه دريافت خواهند كرد. اما بعضي وقت ها ترازوي جامعه خوب عمل نمي كند مثلا وقتي به اشتباه پاي يكي را لگد مي كنيم و سپس معذرت خواهي مي كنيم ممكن است قبل از معذرت، كشيده اي سنگين به گوشمان بخورد كه در اين صورت پاسخ سنگين بوده و ترازو بالانس نبوده است! بازيكن فوتبال به اندازه وزن خود دلار مي گيرد و برنده المپياد رياضي فقط يك سكه طلا دريافت مي كند، شاعر از گرسنگي مي ميرد و متعاقب مرگ وي، اتوبان، بلوار، موزه و هزاران فروشگاه به نام او احداث مي شود و حتي بيمارستاني كه او لحظات آخر زندگي را بدرود گفته اهميت پيدا مي كند! تلاش و پاداش در دو كفه قپان گذاشته شده و به عبارت ديگر به يكي با ميكروسكوپ و به ديگري با تلسكوپ نظاره شده است. بسا براي كاري كم ارزش بهاي زياد داده مي شود و عكس آن نيز اتفاق مي افتد. بعضي وقتها قوانين نيز چنين عمل مي كنند، به عنوان مثال عضو هيات علمي با سابقه 2015 سال با يك نامه كه توسط مسئول آبدارخانه دريافت مي كند بدون هيچ گونه قيد و شرط از خدمت دانشگاهي عزل مي گردد كه در اين مورد قانون حضور پيدا نكرده و در خواب بوده است! و ساعات خواب و بيداري قانون موجب مي گردد اعتبار خود را از دست بدهد. اگر قانون مشابه حربه اي قوي به دست قدرتمند جلوه كند ضعيف با مشاهده آن فرار را بر قرار ترجيح مي دهد. اگر ماليات خود را نپردازيد جريمه تعلق مي گيرد، اما اگر از بابت درمان طلبكار شويد مسئله اي نيست منتظر بازشدن گره ديون خواهيد شد! حال آنكه داد وستد قانون با ترازو بايد صورت گيرد. پس در اينجا نيز قانون يكسويه عمل كرده است. نامه اي مبني بر اهداي زمين يا ماشين به اداره اي مي رسد اما در جعبه آگهي آن مشاهده نمي گردد بعداز سه ماه، جعبه آگهي حاكي از اين است كه افرادي كه زمين دريافت داشته اند جهت پرداخت قسط دوم آن مراجعه نمايند. (اختفاء قانون ). ليس للانسان الا ما سعا ارزش انسان به اندازه تحمل زحمات اوست خداوند قانون را براي همه يكسان اجرا مي كند، پاداش را در قبال زحمات مي دهد و جز اين به وقوع نمي پيوندد. قانون چيزي مشابه چوب تعليم نيست بلكه همسفر زندگي ماست، مثل پدر اگر با چوب تر به يك دستمان مي زند ساعاتي بعد يك هديه به دست ديگرمان مي نهد و حتي بعضي وقت ها كتك خوردن از پدر را طالب بوديم. راننده تاكسي به علت توقف در خارج از ايستگاه جريمه مي شود اما هرگز به مسافر اعتراض نمي شود كه قدم رنجه فرموده و در ايستگاه بايستد! قانون بايد نمودي از عطوفت و مهرباني باشد و تنها چهره دژخيم خود را نشان ندهد. آن زمان شكوفه هاي قانون به گل مي نشيند كه از چشمه زلاله وضع كل شي ء في موضع آبياري شده باشد. - 1 قانون در دادن حق و گرفتن آن يكسان عمل كند اگر امروز حقي از تو مي گيرد، حافظ منافع فرداي تو نيز باشد. - 2 قانون به طور سمبل خود ترازو عمل كند نه به صورت قپان ده برابر نشان دهد. - 3 قانون ساعات خواب و بيداري نداشته باشد. - 4 از دل برآيد و بر دل نشيند. سياه و سفيد، زشت و زيبا، مستضعف و مستكبر نشناسد و اگر قانون حقوقي از تو طلب مي كند ديون خود را نيز بپردازد. قانون يكسويه عمل نكند و در حالت اختفاء بسر نبرد. آيا شما نيز چنين انتظاري از قانون؟ داريد تبريز - دكتر حسن جورابچي