Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790131-47889S3

Date of Document: 2000-04-19

دكتر كلانتري: ادغام وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي حتمي است گروه اقتصادي: تا زماني كه سرمايه دار، سرمايه گذار و سرمايه گذاري مورد تكفير قرار مي گيرد نبايد منتظر ماند تا كسي سرمايه گذاري كند و توليدي اتفاق بيافتد. بنده نيز دلم مي خواهد امروز ايران از لحاظ تكنولوژي مانند كشور سوئيس باشد اما با كدام داده، انتظار ستانده داريم! به گزارش خبرنگار ما، عيسي كلانتري وزير كشاورزي كه به وزير منتقد كابينه به ويژه از بخش خود اشتهار دارد ديروز از تلاش هاي همكاران و كاركنان بخش كشاورزي تقدير و تشكر كرد و گفت: امروز مي خواهم از شما تعريف كنم در حالي كه هميشه منتقد شما و بخش خود بوده ام. بخش كشاورزي 25 درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده اما فقط كمتر از 2 درصد سرمايه گذاري هاي دولتي در اين بخش است. با اين ميزان داده طبيعي است بخش ما طلبكار هم هست. كشاورزي كشور با اين ميزان داده و سرمايه گذاري كه درست نمي شود. وقتي نداده چگونه بايد ستانده آن بيش از اين باشد. دكتر كلانتري گفت: امروز 12 سال است كه بنده وزيرم و حدود 10 سال آن خشكسالي در كشور حكم فرما بوده است. طبق آمار سازمان هواشناسي سال گذشته از نظر كم آبي بدترين سالي بود كه كشور در 30 سال گذشته خود شاهد بوده است. امسال 70 ميليارد مترمكعب كمتر از سال گذشته بارندگي داشتيم. در 30 ماه گذشته در سيستان و بلوچستان 10 ميلي متر بارندگي داشتيم و ميزان بارندگي آن يك بيست وپنجم بارندگي كشور اين بود در شرايطي است كه كل كشور با كم آبي مواجه است. ايران در چنين منطقه اي بايد كشاورزي كند و بدون سرمايه گذاري چگونه بايد انتظار معجزه داشت! وي گفت: در شرايط خشكسالي همه ساله كشاورزان خسارت ديده، جبران خسارت مي شوند اما چرا در پيش از وقوع و يا سالهاي نسبتا خوب به اين كشاورزان براي بهبود شرايط توليد تسهيلات بي درد سر اعطا نمي شود. بايد بگويم كه براي بحران خشكسالي هيچ گونه آمادگي در كشور وجود ندارد. كلانتري افزود: در شرايطي كه از كشاورز داخلي گندم را سال گذشته 68 تومان خريداري كردند از كشاورزان رقيب با آن همه امكانات براي توليد در اروپا و آمريكا به طور نابرابر بيشتر حمايت مي شود و گندم را 180 تومان خريداري مي كنند! وي گفت: برنجكاران داخلي به دليل فروش نرفتن محصول بايد دچار مشكل شوند و شكر داخلي با وجود كاهش سطح توليد با عملكرد مناسب توليد با افزايش توليد مواجه مي شود اما شكر در انبارها بي مشتري باقي مي ماند. امروز كسي نمي تواند منكر بهبود و توسعه ميزان توليد محصولات باغباني شود و اين در شرايطي شكل گرفته كه ميزان استفاده از سم به كمترين مقدار خود رسيده است. بذرهاي مقاوم به انواع آفات و بيماري ها توليد شده و ظرفيت توليد به همين دلايل بهبود يافته اما است، مشكلات كشاورزان بيشتر شده است. وي گفت: به دلايل مختلف و سياسي از صادرات محصولات كشاورزي به برخي كشورها از جمله تركيه جلوگيري مي شود و ضروري است كه وزارت خارجه در اين زمينه اقدام موثري به اجرا درآورد. وي تاكيد كرد: سياست هاي موجود بايد به طور كامل تغيير يابد و ساختار بخش كشاورزي متحول شود. امروز به دليل خشكسالي نبايد منطقه اي و بخشي وارد عمل شد; تمام سازمانهاي كشاورزي بايد به هر ميزان كه مي توانند به مناطق بحران زده ياري رسانند و اين شامل ساير دستگاههاي ذيربط نيز مي شود. كشاورزان ما تمام زندگي خود را از دست داده اند و نيازمند حمايت و توجه هستند. ادغام وزارتخانه كشاورزي و جهاد سازندگي حتمي است و به هيچ راهي جز اين نبايد انديشيد. مديريت دوگانه نشان د اد كه نمي تواند جواب بدهد. تكثير دام به آسان ترين شكل ممكن انجام شد اما تغذيه آن مشكل ترين قسمت آن است. اينكه تعداد دامها را دو برابر كرد هرگز مشكل نيست اما آيا به فكر تامين علوفه آن هم بايد باشيم يا؟ خير دام توليد كنيم و لاشه 15 كيلويي به جاي 25 كيلويي از كشتارگاه تحويل بگيريم! وي در ادامه گفت: در برنامه سوم توسعه كشور كه امسال سال اول اجراي آن است تصميمات خوبي براي تقويت بخش كشاورزي اتخاذ شده و بايد براي رسيدن به آن تلاش كرد. وي در پايان گفت: تا پايان دولت امسال، طرح ادغام وزارتخانه ها را نهايي خواهد كرد.