Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790131-47886S3

Date of Document: 2000-04-19

رو در رو هشدار براي سرنوشت حكيمي پور! روزنامه رسالت در شماره ديروز خود نوشته بود: گفته مي شود كه آقايان حكيمي پور و مقدمي كه اكنون در اختيار دادگاه محترم هستند، قادرند نقاط ابهام زيادي را روشن از نمايند اين رو، براي پيگيري پرونده تا ريشه كني همه عوامل و آرمان آن، لازم است در مورد حيات و سلامت آنان دقت كافي و وافي انجام پذيرد چرا كه موضوع خودكشي سعيد امامي سوژه اي خطرناك و قابل تكرار است. سخن از امكان خودكشي حكيمي پور در زندان نكته مشكوكي است كه اين گمان راايجاد مي كند كه مبادا خداي ناكرده توطئه اي براي سربه نيست كردن وي در جريان باشد. بنابراين مسئولان محترم از كنار اين مساله بي اعتنا عبور نكنيد. مسئولان محترم هشدار! جواد دليري