Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47883S15

Date of Document: 2000-04-18

نامه دفتر تحكيم وحدت به مقام معظم رهبري درباره مسائل مهم كشور گروه سياسي: دفتر تحكيم وحدت ديروز پيرامون مسائل اخير كشور نامه اي به محضر مقام معظم رهبري ارسال كرد. در اين نامه كه نسخه اي از آن براي روزنامه ارسال شده است، با ابراز سلام گرم و صميمانه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور خدمت رهبر انقلاب آمده است: آنچه موجب شد تا در آغاز سال جديد، سالي كه مزين به نام امير موءمنان علي ( ع ) گرديده است، دردمندانه با رهبر خويش سخن بازگوييم، بيان دغدغه هايي است كه دانشجويان در دانشگاههاي سراسر كشور داشته و دارند و همچنين اظهار نگرانيهايي كه از پاره اي حوادث و عملكردها كه در جهت تضعيف كيان نظام جمهوري اسلامي به كار گرفته شده، در ما ايجاد گرديده است. در ابتدا بر خود واجب مي دانيم تا از مواضع آن مقام محترم در مسائل اخير علي الخصوص در جريان انتخابات مجلس ششم مراتب امتنان و تشكر را داشته باشيم. به خوبي مي دانيم اگر حمايت شما در جريان اين انتخابات وجود نداشت، به سامان رسيدن اين صحنه سياسي در كوتاه مدت عملي نبود و از اين رو نقش حضرتعالي را در به ثمررسيدن و توفيق در يكي ديگر از صحنه هاي امتحان نظام به نيكي مشاهده كرديم. در سخنراني اخير در نمازجمعه، سخن از فتنه هايي رانديد كه بر نظام جمهوري اسلامي مي رود و دو گروه خالق و آفريننده اين فتنه ها را يكي عده اي خوانديد كه جاهلند و از روي جهل مشكل آفريني مي كنند و عده اي ديگر آنان كه غرض ورزند. ما ضمن اعتقاد راسخ به اين ديدگاه حضرتعالي، بيشتر نگراني و دلهره خويش را از آنجا مي دانيم كه بدنه هاي توسعه گريزي از نظام بدون وقوف آگاهانه به موقعيت، نقش و جايگاه حساس خود، فرصتهاي طلايي و درخشاني را براي دشمن و افرادي كه با غرض قصد خدشه و خلل در كار اين نظام را دارند، مي آفرينند. مصداقي از اين گروه شوراي محترم نگهبان است كه در بازه هاي مختلف زماني با دست يازيدن به پاره اي اقدامات غيرقابل توجيه، به فضاسازي در جهت تضييع حقوق ملت، سوءاستفاده دشمنان اين كشور و غرض ورزان مي پردازد. اقدامات اخير اين شورا كه در بعضي از شهرهاي كشور سبب بروز پاره اي اخلال و درگيريها شد مصداق بارز خدشه در امنيت و وحدت ملي است... مسئله ديگري كه در اين ايام اذهان را به خود متوجه ساخت، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه براي اولين بار در تاريخ بيست و دو ساله جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي از حق مسلم و قانوني خويش كه نظارت بر اجراي نظام است، محروم گرديد. اين مصوبه كه بر خلاف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل هفتاد و ششم ) بود بر سنگيني فضاي سياسي كشور افزود... نكته حساس ديگري كه مايليم با حضرتعالي درميان بگذاريم، بحث خشونتهاي موجود در جامعه و دامنه تبعات و عواقب آن است. بيش از نه ماه از حمله فجيع به كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز كه عريان ترين خشونت غيرانساني و غيرقانوني در تاريخ كشورمان به شمار مي رود، گذشته است. اما هنوز برخورد قاطعي با عاملان و مهمتر از آن آمران و زمينه سازان چنين اقدامي صورت نگرفته است. تراژدي تلخ قتلهاي زنجيره اي نيز كه بي نتيجه و نامشخص باقي مانده است. ترور نايب رئيس شوراي شهر تهران آقاي سعيد حجاريان نيز به معماي هزارتويي مشابه گرديده است كه كسي را ياراي گشودن و حل آن نيست. از سويي عده اي همچنان با فراغ و آسايش از تريبونهاي رسمي كشور به ترويج خشونت مي پردازند و از اين سو قوه قضائيه با اقدامات و حركات غيرقابل پيش بيني بجاي اجراي عدالت و كشف حقيقت گره هاي تازه اي بر كار مي افكند و از سوي ديگر خطر نفوذ عده اي محفلي منافق پيشه و كژانديش در حساس ترين نقاط نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و ضرورت اصلاحات جدي در آنها احساس مي گردد. اقدام اخير قوه قضائيه در بازداشت دبير شوراي شهر تهران در جريان كشف توطئه ترور آقاي حجاريان از اين دست به شمار مي رود. جاي تاسف است كه پس از گذشت اين همه زمان و انعكاس ميزان آگاهي و هوشمندي مردم در صحنه هاي مختلف بعضي هنوز مردم را چنان سطحي و ساده انديش مي پندارند كه بتوان با چنين اقدامات بي ساماني مردم را از پيگيري و حساسيت در كشف حقايق بازنگهداشت و با سناريوسازهاي اينچنيني كه بي سابقه هم نبوده است، به تحريف حقايق تاريخي پرداخت. با توجه به دستور اكيد و شفاف حضرتعالي مبني بر كشف ماجراي اخير، توطئه جديدي كه در حال وقوع است و سعي در تحريف تمامي وقايع داشته و دارد، نشانگر اين است كه عده اي كه در مصدر بعضي امورند به فرمان روشن و قاطع شما نيز وقعي نمي نهند و در پي تكميل افسانه هاي خود و نيل به خواست و اراده خويشند. حساسيت بيش از پيش حضرتعالي در كشف بي پرده حقايق مي تواند عامل بسيار موءثر و موفقي در ناكام ماندن اين توطئه خطرناك باشد...