Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47882S3

Date of Document: 2000-04-18

خانه استاد عبدالعظيم قريب به جمع آثار ملي پيوست گروه شهرستانها: منزل استادعبدالعظيم قريب واقع در روستاي گركان شهرستان آشتيان از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور در فهرست آثار ملي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار همشهري در اراك ابوالفضل فراهاني مدير ميراث فرهنگي استان مركزي گفت: منزل مذكور در بافت مركزي روستاي گركان قرار دارد و عرصه آن معادل 715 مترمربع و داراي هشتي ورودي است كه درب دو لنگه آن با تزئينات گل و ميخ و كوبه آراسته شده است. وي گفت: اين بنا داراي يك هشتي ورودي است كه به حياط مركزي منتهي مي شود و در اطراف آن اطاقهاي نشيمن، انبار آذوقه و خباز خانه ديده مي شود، اين بنا داراي يك برج ديده باني است كه در داخل آن تزئينات نقاشي به كار رفته و در تزئينات آن نقوش حيوانات، پرندگان، گياهان، طرحهاي بته جقه اي و شبه ستونكهاي گچي با نقوش فرشته بالدار ديده مي شود. فراهاني افزود: اين بنا از آثار دوره قاجاريه و متعلق به خاندان قريب است كه اهل فضل و دانش بوده اند و مرحوم استاد عبدالعظيم قريب يكي از شخصيتهاي برجسته در ادبيات فارسي است و كمتر كسي را مي توان يافت كه با دستور زبان فارسي او آشنا نباشد. اين بنا توسط فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي خريداري شده كه پس از مرمت و بازسازي به عنوان يك مركز پژوهشي مورد استفاده قرار گرفته است. وي گفت: اين اثر تاريخي به شماره 2551 در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است.