Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47881S5

Date of Document: 2000-04-18

با دعوت رئيس بانك جهاني شهرداري تهران در كنگره شهرهاي رقابت طلب شركت مي كند گروه شهري: رئيس بانك جهاني از مهندس الويري براي شركت در دومين كنگره جهاني شهرهاي رقابت طلب كه از بيست و هشتم تا سي ام ارديبهشت ماه سال جاري در مقر بانك جهاني واقع در واشنگتن برگزار مي شود دعوت به عمل آورد. به گزارش روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران بررسي مساله بحراني توسعه اقتصادي شهري از زواياي مختلف در دستور كار كنگره مذكور قرار دارد. همچنين در اين كنگره زمينه ابداع استراتژي كارآمد رقابتي، استفاده از فن آوري اطلاعات جهت تسريع توسعه، جستجوي توانهاي بالقوه براي مشاركتهاي دولتي - خصوصي و توسعه منابع فرهنگي جهت برانگيختن رشد اقتصادي مورد بحث و بررسي و تبادل نظر بين شركت كنندگان قرار خواهد گرفت. سال گذشته شهرداران و ماموران اجرايي شهري از بيش از 35 كشور دنيا در مراسم افتتاحيه كنگره جهاني شهرهاي رقابت طلب شركت كردند و دستور كار امور شهري را كه داراي اهميتي روزافزون است مورد بحث و بررسي قرار دادند. بسياري از شهرهاي جهان به اين فرصتهاي جديد پاسخ مثبت داده و تلاش مي كنند تا در زمره شهرهاي رقابت طلب قرار گيرند. ظرف 25 سال اخير بخش اعظمي از جمعيت جهان (حدود پنج ميليارد نفر ) به شهرنشيني روي آورده اند. در جهان در حال توسعه كه كانون توجه اين كنگره است، شهرهاي كوچك و بزرگ از نظر اندازه دو برابر خواهند شد كه اين امر به ايجاد مراكز شهري گسترده منتهي خواهد مراكزي شد كه به نوعي از مديريت نياز دارند كه شهرهاي معدودي در آن مهارت كسب كرده اند.