Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47879S5

Date of Document: 2000-04-18

تظاهرات در واشنگتن ادامه دارد در ادامه تظاهرات واشنگتن گروهي از تظاهركنندگان باحمله به يك خودروي پليس شيشه هاي آن را شكستند. گروهي از تظاهركنندگان در خيابانهاي واشنگتن پراكنده شدند و گستره وسيع تري از شهر را تحت تاثير خود قرار دادند. تظاهركنندگان واشنگتن كه از شهرهاي مختلف آمريكا آمده اند، درراهپيمايي خود بر روي طبل و قوطي هاي خالي مي نوازند و ماكت بزرگي از يك خوك كه روي آن نوشته شده است بانك جهاني با خود حمل مي كنند تا اعتراض خود را عليه جهاني شدن اقتصاد (كه تحت نظر آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي انجام مي شود ) به نمايش بگذارند. در يكي از خيابانهاي نزديك مركز شهر عده اي شيشه هاي يك خودرو پليس را شكستند و با افشاندن رنگ روي آن شعار پليس نوشتند ناگزير شد خودرو را توسط يك جرثقيل از منطقه دور سازد. پنجاه نفراز نيروهاي پليس با گذاشتن ماسك هاي مخصوص نشان دادند كه قصدمتفرق ساختن تظاهركنندگان توسط گاز اشك آور را دارند. اين باعث خشم بيشتر تظاهركنندگان و تشديد شعارها گشت تا اين كه رئيس پليس واشنگتن به صحنه آمد و به ماموران دستور داد ماسك ها را از صورت خود بردارند.