Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47872S2

Date of Document: 2000-04-18

خلاصه نمايش پابلونرودا شاعر شيليايي ( ) 19731904 بي ترديد يكي از بزرگ ترين شاعران سده معاصر و اسطوره اي ارزشمند از تاريخ زمان از ماست زندگي نرودا كه برنده جايزه نوبل، شاعر، سياستمدار، فراري، سفير، نماينده كارگران و نامزد رياست جمهوري بود، همان گسترش و عمق و نيرومندي مي تراود كه اشعار خشم آلود و پراحساس او دارا اين است نمايش انساني را به خواننده مي نماياند كه طنز و شوخ طبعي، شور زندگي و عمق احساسات، او را در چشمان مردم شيلي و سراسر دنيا گرامي و عزيز كرده است. در اين نمايش ما شاهد تاثير عميق او بر توده ها او هستيم آموزگار عشق است. ماريوي پستچي در اثر ارتباط با شاعر بزرگ به رمز و راز عشق پي مي برد و مثل يك بيماري مسري عشق را در سراسر شيلي شايع مي كند. نرودا نسلي را بيمار مي كند، نسلي را عاشق مي كند. عاشقاني كه پس از كودتاي 1973 ناجوانمردانه قلع و قمع پابلو مي شوند نرودا درست 12 روز پس از مرگ دوستش سالوادور آلنده دق مرگ مي شود. در نيمه راه زندگي خواهم بودمن هميشه، دوشادوش دوست، رو در روي دشمن با نام تو بر لب و بوسه اي كه هرگز از لبان تو جدا نشد