Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790129-47866S1

Date of Document: 2000-04-17

تعادل زيستي دوباره بدست نمي آيد اثرات آلودگي محيط زيست برنسل هاي آينده (بخش پاياني ) آلودگي هوا علاوه بر نقشي كه در ايجاد بيماريهاي پوستي، اعصاب و روان، افسردگي، قلب و عروق، فشارخون، تنفسي، بينايي، انواع سرطان ها، عقيم شدن مردان، نازايي زنان، اختلالات عادات ماهانه و... دارد، اثرات بسيار شديدي نيز بر روي زنان باردار مي گذارد. دكتر داريوش فرهود در اين خصوص مي گويد: اين اثرات به صورت نقصهاي بدني، كاهش قدرت ذهني، سقط جنين، مرده زايي، زايمان زودرس يا حداقل كم وزني نوزاد در لحظه تولد بروز مي كند. وي مي افزايد: حتي خانمهايي كه در دوران حاملگي همنشين افراد سيگاري هستند، تنفس هواي آلوده به دود سيگار مي تواند تاثيرمستقيمي را بر روي جنين زن باردار به بگذارد گفته وي، در كنار اثرات ياد شده به صورت عامل بوجود آورنده بيماري، آلودگي هوا اثر شديدي بر روي جنين و نوزاد دارد. كمبودهاي بدني و ذهني و كاهش بهره هوشي در كودكان در حال رشد ناسازگاري و اختلالات يادگيري ازجمله اين مشكلات است. حتي در بزرگسالان اثرات آلودگي هوا به صورت خستگي شديد، بي حوصلگي، پرخاشجويي، گرفتگي عضلات، سردردهاي شديد، سوزش چشم، سرفه و خفگي، بي اشتهايي و لاغري بروز مي كند و گاهي همراه با كم شدن مقاومت بدن در مقابل عفونتها و افزايش دوران بيماري و در نتيجه پرداخت هزينه هاي سنگين درماني و اقتصادي بوده كه تاثيرات آن به طور مستقيم به منافع ملي لطمه مي زند. به علت بي تفاوتي شهروندان نسبت به مصالح شخصي و ملي و عدم حفظ محيط زيست از آلودگيهاي بوجود آمده توسط انسان، دود اين خسارتهاي سنگين به چشم خود ما مي رود، و اين در حالي است كه با از دست دادن محيط زندگي، احتمال بدست آوردن دوباره آن امكان پذير نبوده و يا به حداقل مي رسد. براي برطرف نمودن آلودگي هوا و حفظ محيط زيست نياز به يك عزم و همت ملي داريم وگرنه ادامه وضعيت كنوني اين بار نيز همانند سالهاي گذشته، ادامه داشته و با تاثيراتي كه گازهاي سمي مثل: سرب، دي اكسيد نيتروژن، دي اكسيد گوگرد، منواكسيدكربن، دي اكسيد كربن، ذرات معلق، آزبست ها و باران هاي اسيدي بر روي محيط زيست گياهان، پرندگان و ديگر جانوران و از جمله انسان خواهند گذاشت، اين وضعيت هر سال نسبت به سال گذشته بدتر و شديدتر خواهد شد. چرا كه روز به روز بر تعداد جمعيت و تعداد توليد و فروش ماشينها و خودروهاي گوناگون از سوي كارخانه ها افزوده مي شود. در كنار افزايش جمعيت وتوسعه شهرها از وسعت جنگلها و فضاهاي سبز كاسته مي شود و در نتيجه درختان به عنوان پالايش دهندگان كره زمين به تدريج از بين مي روند و زيان هاي سنگين تري متوجه انسان و ساير موجودات زنده مي شود. وي در زمينه راه هاي جلوگيري از آلودگي هوا مي گويد: براي جلوگيري از آلودگي هواي تهران بطور كلي بايد 4 اقدام اساسي را انجام داد- 1 تحول فرهنگي - 2 تحول سيستم اداري - 3 به كارگيري راه حل هاي فني - 4 ايجاد تحول در ساخت و سازهاي شهري در جهت حفظ محيط اين زيست اقدامات مي تواند زمينه ساز مناسبي براي بهبود هوا در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت مثل تهران باشد. دكتر فرهود خاطرنشان مي كند: تاثيرات مخربي كه گازها و مواد آلاينده، بخصوص سرب بر روي هوش و ذهن كودكان به جا مي گذارد، به يك نسل محدود نمي شود و در درازمدت و در خلال انتقال ژن از نسلي به نسل بعدي، اين قبيل ضايعات با انسان همراه خواهد بود و به اين ترتيب، استفاده از ماشين با هدف بهبود زندگي و تامين رفاه براي آدميان منجربه عوارض و پيامدهاي بسيار پرخسارت و غيرقابل جبران شده است. از سوي ديگر، برپايه بررسي دانشمندان، بر اثر آلودگي محيط زيست نسل تازه اي از ميكروبهاي خطرناك و مقاوم در برابر آنتي بيوتيك ها در كره زمين به وجود آمده است كه مي تواند منشا بيماري هاي خطرناك و نوظهوري در كره مسكوني ما از باشد جمله بيماري سل مقاوم كه امروزه در بسياري از مناطق جهان به صورت يك خطر جدي درآمده است، حاصل آلودگي محيط زيست مي باشد. بشر امروزي توانسته است همراه با پيشرفت سريع در صنعت و تكنولوژي از منابع گوناگون از قبيل جنگلها، مراتع، رودخانه ها، درياها، اقيانوسها و كليه منابع زيرزميني بهره برداري كند اما متاسفانه به علت بهره برداري بي رويه از اين منابع به حيات گونه هاي مختلف جانداران، خزندگان، پرندگان و.. آسيبهاي جدي و خطرناك زيست محيطي وارد شده است. امروزه انسان با ايجاد آلودگي محيط زيست در ابعاد گسترده زندگي تمامي جانداران، گياهان و كره زمين را به خطر انداخته است اما غافل از اينكه خود در زمره نخستين قربانيان اين آلوده سازي خواهد بود. اي بسا موجودات مقاوم ديگري بتوانند با انطابق خود با وضعيت دشوار زيست محيطي به زندگي ادامه دهند و نسل انسان با خطر جدي روبه رو اميد شود است در سايه همكاري و مشاركت جهاني و با كاهش آلودگي محيط زيست چنان روزهايي فرا نرسد. گفت وگو: مريم مهدوي