Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790129-47862S2

Date of Document: 2000-04-17

درگيري و تشنج در بخش هايي از شهر رشت * در اين درگيري گروههاي فشار با چماق به مردم و دستجات عزاداري حمله بردند و خساراتي به برخي ادارات دولتي وارد كردند گروه حوادث در پي برخورد چند تن ازمامورين امر به معروف و نهي از منكر با يكي از دستجات عزاداري، درگيري خشونت باري بوقوع پيوست كه گسترش آن بخشهايي از شهر رشت را دچار آشوبهاي خياباني كرد. بنابه گفته شاهدان عيني، اين درگيريها كه از حوالي ميدان فرهنگ آغاز شده بود بتدريج به خيابانهاي اطراف گسترش يافت و عده اي از گروههاي فشار با چوب و سنگ به ادارات و سازمانهاي دولتي و همچنين برخي مراكز خصوصي حمله كردند و شيشه هاي اين ساختمانها را شكستند. گفته مي شود عده زيادي از كساني كه در آشوبها شركت داشته اند، دستگير شده اند. همچنين عده اي ديگر از گروههاي فشار مسلح به چماق پس از ضرب و شتم عده اي از مردم، با سردادن شعارهايي استاندار گيلان وفرماندار رشت را تهديد به بركناري كردند. گزارش ديگري از اين شهر حاكي است درگيري /21 45ساعت شب گذشته و از آنجا آغاز شد كه گروه فشارمسلح به باتوم با بي احترامي و توهين به مردم عزادار و دستجات عزاداري كه در خيابان شهيد مطهري اين شهر تجمع كرده بودند، متفرق كردند و با اعتراض مردم روبرو شدند. اين گزارش مي افزايد: عليرغم اينكه نيروهاي امنيتي و گارد ويژه در صحنه حاضر بودند در دفاع از مردم و مقابله با گروههاي فشار واكنشي از خود نشان نمي دادند. گروههاي فشار پس از هر حمله گردهم مي آمدند و با شعار ماشاءالله حزبالله تجديد قوا مي كردند. اين گزارش مي افزايد در ميدان صيقلان رشت دختر 1314 ساله اي بر اثر ضربات بيهوش و عده ديگري مجروح شدند. مردم با فريادهاي ياحسين مجروحين را حمل و سرور و سالار آزادگان را نسبت به ظلم و تعدي كه از جانب گروههاي فشار به مردم مي شود، شاهد قرار مي دادند.