Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790129-47861S2

Date of Document: 2000-04-17

سال گذشته شاخص بهاي عمده فروشي كالاها/23 1 درصد افزايش يافت شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در ايران درسال 78 نسبت به به 77سال طور متوسط بيست و سه و يك دهم درصد افزايش داشت. فرنودي مدير اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي به واحدمركزي خبر گفت: اين رشد به صورت عمده ناشي از بالارفتن شاخص قيمت گروه كالاهاي توليدو مصرف شده دركشور، به /22 2ميزان درصد شاخص قيمت گروه كالاهاي وارداتي برابر 21 درصد و شاخص قيمت گروه كالاهاي صادراتي معادل درصد 51 بوده است. وي افزود: درسال 78 نسبت به سال 77 شاخص قيمت تمام ده گروه اصلي و اختصاصي شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در كشور با افزايش روبروبود كه بالاترين آن مربوط به شاخص قيمت گروه سوخت هاي معدني وفراورده هاي آن /54 6برابر درصد بوده است. معاون اداره آمار اقتصادي بانك مركزي گفت درسال 78 شاخص قيمت گروه مواد صنعتي غير از /33 6سوختي درصد گروه نوشابه ها و دخانيات 34 درصد گروه محصولات كشاورزي و /26 6دامپروري درصد گروه كالاهاي /25 5متفرقه درصد گروه مواد /24 3خوراكي درصد گروه مصالح /23 6ساختماني درصد گروه مصنوعات برحسب مواد /اوليه. 26 درصد گروه ماشين آلات و وسايل حمل و /18 6نقل و درصد شاخص قيمت گروه مواد شيميايي و /16 6پتروشيمي درصد افزايش داشته است.