Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790129-47858S2

Date of Document: 2000-04-17

با مردم حرف دل دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق مطلب مندرج در صفحه 7 همشهري /1/79 25مورخ با عنوان كنكور وكلا راهي به سوي انحصار وكالت مشكل و حرف دل دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته حقوق اين مملكت است كه اميدواريم مورد توجه مسئولان قرار بگيرد. مورد 4 تلفن به ستون با مردم با زور و فشار حل نمي شود براي بازداشتن جوانان از منكرات، بايد از روش هاي اقناع كننده استفاده شود. روش هاي همراه با زور و فشار نتيجه بخش نيست و نسل جوان كشور را نسبت به نظام بدبين م بهنام مرتضوي - تهران چه كساني از مطبوعات؟ مي ترسند اگر اطلاع رساني فعاليت مطبوعات براساس قانون نهادينه شود، از بروز و رشد هرگونه فساد در مملكت جلوگيري مي كند و قطعا كساني كه از اين فعاليت ها مي ترسند، سعي مي كنند آزادي هاي قانوني مطبوعات را محدود كنند. غلامرضا شفائي - شيراز ساخته نشده تا تخريب شود! خبر تخريب مدرسه در شهرك هما واقع در حاشيه بزرگراه، كه در صفحه حوادث همشهري /1/79 28مورخ چاپ شده صحت ندارد. ساكنان شهرك از حقوق قانوني خود براي حفظ فضاي سبز دفاع كرده اند و مدرسه اي ساخته نشده تا تخريب ساكن شهرك هما درآمدشان را نيز بگويند مديرعامل ايران خودرو براي توجيه گراني خودروهاي ساخت داخل به قيمت خودرو در خارج، مثل فرانسه استناد مي كند، اما خوب است بگويد كه سطح درآمد مردم در آن كشورها چقدراست مقدم - تهران مردم آماده همكاري اند از دوم خرداد سال 76 به اينطرف مردم متوقع بوده اند كه اولا مشكلات اقتصادي برطرف شود و ثانيا با گروههاي فشار برخورد قانوني صورت بگيرد. مردم آماده اند براي رفع موانع و حل مشكلات فوق دولت را ياري بدهند. م - پزشك از شيراز