Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790128-47855S2

Date of Document: 2000-04-16

بنا به درخواست متهمان يهودي و به علت تقارن با ايام عيد پسح محاكمه يهوديان متهم به جاسوسي به 12 ارديبهشت موكول شد گروه سياسي: جلسه دادگاه متهمان به جاسوسي براي رژيم صهيونيستي كه با حضور متهمان، وكلاي مدافع آنان و نماينده رئيس كل دادگستري استان فارس و رئيس شعبه سوم دادگاه شيراز برگزار شده بود /11 15ساعت دقيقه پنج شنبه پايان يافت. حسينعلي اميري رئيس كل دادگستري استان فارس به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: هرچند قبل از تشكيل دادگاه از متهمان براي آمادگي دفاع استعلام شده بود و آنان آمادگي لازم را اعلام داشته اند، ليكن پس از تشكيل جلسه واعلام رسميت دادگاه به درخواست يكي از وكلاي تعييني متهمان دادگاه ارديبهشت 12به ماه موكول شد. رئيس كل دادگستري استان فارس افزود: استمهال دادگاه به لحاظ احترام به عقايد كليميان و باتوجه به نظرات متهمان مبني برتقارن ايام ازاعياد پسح باعيد كليميان، انجام شده است. رئيس كل دادگستري استان فارس همچنين پس از جلسه دادگاه در گفت وگويي مطبوعاتي به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ گفت. وي در اين مصاحبه گفت: هيچ تفاوتي بين متهمان مسلمان ومتهمان يهودي پرونده جاسوسي وجود ندارد و همه متهمان در برابر قانون يكسانند. حسينعلي اميري افزود: هيچكس در اين دادگاه به لحاظ داشتن عقيده اي خاص محاكمه نمي شود و شرايط يكساني براي كليه متهمان اعم از مسلمان و يهودي وجوددارد. وي با تاكيد بر اينكه دادگاه در فضايي عادلانه و بر اساس قانون اجرا مي شود، گفت: نخستين جلسه دادگاه با ارتباطي صميمي بين قاضي، وكلا ومتهمين برگزارشد وهمه متهمين از نحوه برخورد باآنها ابراز رضايت كردند. وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا ممكن است مجازات مرگ براي برخي ازمتهمان اعمال؟ شود گفت: قاضي اين پرونده كاملا مستقل عمل مي كند و هنوزنمي توان درباره حكم نظري داد، ليكن به طور يقين مي توانم بگويم حكم هرچه باشد بر اساس قانون و عدالت است. رئيس كل دادگستري فارس يادآور شد: پرونده هنوز براي همه متهمان كامل نشده و قاضي درباره قسمتي از پرونده كه كامل است حكم مي دهد. اميري علت غيرعلني بودن دادگاه را براساس تشخيص قاضي و با توجه به موارد مطرح شده در پرونده دانست و گفت: بر اساس قانون محكمه هايي كه مربوط به امنيت كشور و نظم در جامعه باشد، غيرعلني برگزار مي شود. وي گفت: به رغم آنكه سفر به فلسطين اشغالي براي اتباع ايران ممنوع است، سفربرخي از متهمين به اين منطقه محرز شده اما اين مسئله به عنوان جرم درپرونده نيامده و جرم تلقي نشده است. وي درپاسخ به اين سئوال يكي از خبرنگاران خارجي كه پرسيد، آيااين پرونده مي تواند اهرم فشاري عليه دولت خاتمي و برنامه اصلاحات وي؟ تلقي شود گفت: بهتراست دستگاه قضايي در امور سياسي وارد نشود، ما وظيفه داريم سير قضايي پرونده را به اطلاع عموم برسانيم. وي دراين باره كه آيا پرونده هاي مشابه تاكنون در دادگاههاي محلي رسيدگي شده است يا؟ نه گفت: قاضي پرونده با 12 سال سابقه قضاوت تسلط كافي برپرونده و نحوه رسيدگي دارد و همه وكلا و متهمان نيز از كار وي ابراز رضايت دارند. وي مشاغل متهمان كليمي پرونده را مختلف خواند و گفت: در بين آنان استاد دانشگاه، آموزگار و كاسب وجود دارد و مستنداتي دال بر انجام جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي و به زيان جمهوري اسلامي بدست آمده است. وي گفت: اكنون 10 نفر از متهمين در بازداشت بسر مي برند و بقيه شامل مسلمان و يهودي با قيد وثيقه آزادند. رييس كل دادگستري فارس خاطر نشان كرد: در نخستين جلسه دادگاه چهارمتهم حاضر در دادگاه اقرار كردند كه خطا كارند و خواستار برخورداري ازرافت اسلامي شدند. اميري در اين باره كه متهمان كليمي كه درمشاغل كليدي نبوده اند، چه اطلاعاتي مي توانستند به بيگانه منتقل كنند، گفت: پيشتر حتي كساني درمشاغل پائينتر هم، دركشورها به اتهام جاسوسي دستگير شده اند، البته برخي از اين متهمان به اسناد محرمانه و طبقه بندي شده دسترسي داشته اند. در همين حال بنا به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، الياسي نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي خانواده هاي متهمان، عادلانه بودن دادگاه مهم است و علني يا غيرعلني بودن آن چندان مهم نيست. نماينده كليميان درمجلس شوراي اسلامي افزود: همكاري مسئولان قضايي وامنيتي با خانواده هاي متهمان بسيار خوب بوده و پرونده سير قانوني خود را مي گذراند و من اميدوارم از اين پرونده رفع اتهام شود. الياسي گفت: متهمان الان در وضع رضايت بخشي هستند، امكان ملاقات باخانواده هايشان هفته اي يك بار ميسر است و از تغذيه مناسبي برخوردارند.