Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790128-47855S1

Date of Document: 2000-04-16

در خطبه هاي نمازجمعه تهران مطرح شد تحليل مقام معظم رهبري از مفهوم خشونت و اصلاح طلبي خشونت غيرقانوني كه فردي خودسر و خودراي برخلاف قانون به آن دست بزند، جنايت و امري زشت است خشونت قانوني نه فقط خوب بلكه لازم است و خشونت غيرقانوني نه تنها بد بلكه جنايتي است كه بايد با آن مقابله شود من مي دانم كه مسئولان دولت كنوني و از جمله رئيس جمهور محترم كه شعار اصلاحات را داده اند چه مقصودهايي را دنبال مي كنند، آنها خواهان اصلاحات اسلامي و انقلابي هستند اصلاح، مفهومي جز تبديل خرابي، نارسايي و فساد به يك وضعيت صحيح ندارد بديهي است در جامعه ما مواردي وجود دارد كه بايد اصلاح شود مقام معظم رهبري رشد نيافتن ملكات انساني در جوانان نظير شجاعت، صفا، صدق، نشاط، فعاليت و كار را يكي از موارد فساد در جامعه اسلامي برشمردند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: نماز جمعه اين هفته تهران همزمان با تاسوعاي حسيني با حضور پرشورعزاداران ابي عبدالله الحسين ( ع ) در دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف به آن، امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي و امام جمعه تهران برگزار شد. آيت الله خامنه اي در خطبه اول نماز به تشريح اهداف نهضت عظيم حسيني پرداختند و حركت بر عليه جهل و زبوني انسان را مهمترين هدف قيام امام حسين ( ع ) برشمردند. امام جمعه تهران، نهضت حسيني را از دو نگاه قابل ارزيابي دانستند وفرمودند: يك نگاه، نگاه حركت ظاهري حسين بن علي است كه حركت عليه يك حكومت فاسد، منحرف، ظالم و سركوبگر يزيد است و نگاه دوم كه درواقع باطن اين حركت نهضت است، حركت بر عليه جهل و زبوني انسان است. رهبر فرزانه انقلاب افزودند: در حقيقت، امام حسين گرچه با يزيد مبارزه مي كند اما مبارزه گسترده و تاريخي امام حسين با جهل، پستي، زبوني گمراهي، و ذلت انسان است. حضرت آيت الله خامنه اي انحراف حكومت اسلامي 50 سال پس از تاسيس آن را ازمهمترين دلايل قيام امام حسين (ع ) عنوان كردند و فرمودند: وقتي پيامبر (ص )از دنيا رفت، حكومت اسلامي يك حكومت مستقري بود كه مي توانست الگوي همه بشريت در طول تاريخ باشد و اگر آن حكومت با همان جهت ادامه پيدا بدون مي كرد، هيچ ترديدي، تاريخ عوض مي شد و دنياي سرشار از عدالت و پاكي و راستي و معرفت و محبت كه قرار بود قرنها بعد از آن در زمان ظهور امام زمان پديدآيد، همان زمان تحقق مي يافت و فرجام كار بشري و زندگي حقيقي انسان مدتهاجلو مي افتاد، اما اين كار به دلايلي نشد. امام جمعه تهران افزودند: خصوصيت حكومت پيامبر اين بود كه به جاي ابتناي بر ظلم، پايه آن بر عدالت استوار بود، به جاي شرك و تفرقه فكري انسان متكي بر توحيد و تمركز در عبوديت ذات مقدس پروردگار بود، به جاي جهل، بر علم و معرفت تكيه داشت و به جاي كينه ورزي انسانها متكي بر ارتباط محبت، و رفق و مدارا بود و اين يعني حكومتي كه ظاهر و باطن آن آراسته است. حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: انساني كه در چنين حكومتي پرورش مي يابد، انساني باتقوا، پاكدامن، عالم، با بصيرت، فعال، پرنشاط و رو به كمال است. مقام معظم رهبري يادآور شدند: با گذشت 50 سال از دوران تنها پيامبر، اسم اسلام بر حكومت ماند و نام آن اسلامي بود اما در باطن اثري ازآن وجود نداشت. به جاي حكومت عدل، حكومت ظلم بر سر كار آمد، بجاي برادري و برابري، تبعيض و دودستگي و شكاف طبقاتي بوجود آمد و بجاي معرفت، جهل حاكم شد و سلطنت جاي امامت را گرفت. ايشان، امامت و سلطنت را دو نقطه مقابل يكديگر و از نظر ماهيتي كاملا مغاير، متفاوت و حتي ضد هم معرفي كردند و فرمودند: امامت يعني پيشوايي روحي و معنوي و پيوند عاطفي و اعتقادي با مردم در حالي كه سلطنت يعني تسلط با زور و قدرت و فريب بر جامعه بدون هيچگونه علقه عاطفي معنوي، و ايماني با امامت مردم يك حركت در ميان امت، براي امت و در جهت خير امت است، در حالي كه سلطنت يك سلطه مقتدرانه بر عليه مصالح مردم است كه منافع طبقات خاص و ثروت اندوزي و شهوت راني گروه حاكم را تضمين مي كند. امام جمعه تهران فرمودند: يزيد حكومت اسلامي را به سلطنت تبديل كرد. او نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهيزكاري و پاكدامني وپارسايي، او نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذره اي به معنويات اسلام اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار يك موءمن بود و نه گفتار او، گفتار او يك حكيم هيچ چيزش شباهتي به پيغمبر نداشت. آيت الله خامنه اي، اين امر را موجب قيام حسين بن علي (ع ) كه در واقع، امامي است كه بايد جاي پيامبر قرار بگيرد، دانستند و افزودند: به تحليل ظاهري اين قيام كه نگاه كنيم، مي بينيم قيام عليه حكومت فاسد و ضدمردمي يزيد است اما در باطن، يك قيام براي ارزشهاي اسلامي، معرفت، ايمان، عزت و نجات مردم از فساد، زبوني، پستي و جهالت است. خطيب نمازجمعه تهران، قيام امام حسين را داراي دو نتيجه احتمالي دانستند و فرمودند: يك نتيجه احتمالي از مبارزه امام آن بود كه بتواندبر حكومت يزيد، پيروز و قدرت را از چنگ كساني كه با قدرت بر سر مردم مي كوبيدند و سرنوشت آنان را تباه مي كردند، خارج كند و حكومت را در مسيرصحيح خود بيندازد. اگر اينطور مي شد، مسير تاريخ به نفع استقرار حاكميت واقعي اسلام در همان زمان تغيير مي يافت. ايشان افزودند: وجه ديگر اين بود كه امام نتواند به هر دليل پيروزي سياسي و نظامي را به دست آورد. آن وقت، امام حسين (ع ) نه با زبان بلكه باخون، مظلوميت و با زباني كه تاريخ آن را تا ابد فراموش نخواهد كرد، حرف خود را مثل يك جريان مداوم غيرقابل انقطاعي به جريان مي اندازد. حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند: بخاطر كوتاهي ديگران، مقصود اول حاصل نشد اما امام ( ع ) به مقصود خود رسيد يعني چيزي كه هيچ قدرتي نمي توانست آن را از امام بگيرد و آن، قدرت رفتن در ميدان شهادت و تقديم جان وعزيزان بود. خطيب نماز جمعه تهران، همين ويژگي را موجب شناخت بيش از پيش امام حسين ( ع ) در جهان عنوان كردند و فرمودند: امروز بيش از گذشته، حسين بن علي در دنيا شناخته شده است. متفكران، روشنفكران و آنها كه وقتي بي غرضند، به تاريخ اسلام و ماجراي امام حسين برمي خورند، احساس غرور مي كنند. ايشان افزودند: آنها كه اسلام را نمي شناسند اما مفاهيم آزادي، عزت عدالت، و ارزشهاي والاي انساني را مي فهمند، امام حسين را امام خود درآزاديخواهي، عدالت طلبي و در مبارزه با بديها، زشتي ها و جهل و زبوني انسان، مي يابند. ولي امر مسلمين، ريشه تمامي مشكلات سياسي و اقتصادي امروز بشر راجهل و زبوني خواندند و فرمودند: ضربه هاي سياسي، نظامي و كه اقتصادي، به بشر وارد شده است ريشه در جهل يا زبوني دارد. يا نمي دانند و جهالت دارند يا اگر معرفت و شناخت دارند خود را ارزان فروخته و جاي آن، پستي زبوني، و دنائت را خريده اند. ايشان تسليم شدن در مقابل صاحبان زر و زور را ناشي از عدم شناخت انسان از ارزش خود بيان كردند و افزودند: خيلي از سياستمداران دنيا خودرا فروخته اند. عزت فقط اين نيست كه آنان روي تخت سلطنت يا رياست بنشينندچه بسا، فردي روي تخت سلطنت نشسته و به هزاران نفر زور مي گويد اما در عين حال، زبون و اسير يك مركز و يك قدرت ديگر و اسير تمايلات نفساني خويش است. آيت الله خامنه اي افزودند: قبل از انقلاب مردم مي بايست در مقابل حكومتي خم مي شدند و تعظيم مي كردند كه خود زبون و تسليم ديگران بود و هر زمان سفير آمريكا مي خواست مي توانست هر مسئله اي را به شاه ديكته كند. رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: امروز كسي نمي تواند ادعا كند كه دستگاههاي سياسي ايران از هيچ قدرتي در دنيا فرمان مي برد. امروز همه دنيا عزت و عظمت جمهوري اسلامي را قبول دارند. آيت الله خامنه اي در پايان خطبه اول نماز در مورد دو خصوصيت بصيرت ووفاداري حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) سخن گفتند و در اين زمينه به بيان مصيبت واقعه كربلا پرداختند. امام جمعه تهران در ابتداي خطبه دوم به جايگاه وحدت ملي و امنيت ملي به عنوان نياز امروز ملت و جامعه اشاره كردند و با تبيين شرايط جامعه و اوضاع بين المللي و ضرورت توجه مسئولان و مردم به اين دو شعار گفتند مهم: ، اگر وحدت ملي و امنيت ملي تامين شود دولت نيز فرصت خواهد يافت تا وظايف بزرگ خود را به انجام رساند و برنامه هاي سازنده اش را اجراكند. ايشان فرمودند: اگر اختلافات و جنجال ها و تشنج هاي سياسي جايگزين امنيت و وحدت در جامعه شود، اولين مجموعه اي كه ازاين فضا متضرر خواهدشد، دولت است. دولت در چنين فضايي قادر به انجام وظايفش نخواهد شد ووضعيت جوانان و تمامي كساني كه تشنه اقدامات دستگاههاي مسئول كشور هستند، اصلاح نخواهد شد. مقام معظم رهبري با تاكيد برضرورت حفظ وحدت ملي خاطرنشان كردند: وحدت ملي و امنيت ملي دوشعار براي جامعه امروزما است. اما روي شعار وحدت ملي تاكيد بيشتري دارم، اگر وحدت نباشد امنيت ملي نيز به خطر مي افتد. آيت الله خامنه اي، سپس به تشريح واژه وحدت ملي پرداختند و گفتند: وحدت ملي به اين معنا نيست كه همه مردم يك نوع فكر كنند و سليقه ياحزبسياسي خاصي حاكم باشد، بلكه مفهوم آن، پرهيز و نبود تفرقه، درگيري نفاق، و كشمكش است. امام جمعه تهران خاطرنشان كردند: يكي از مواردي كه وحدت ملي راخدشه دار مي كند، مفاهيم شبهه انگيزي است كه دائما به فضاي فكري مردم پرتاب مي شود. اين مفاهيم گاهي اختلافات غير لازم را در جامعه ايجادمي كند كه تنها به سود دشمنان است و گاهي احتمال داده مي شود كه دشمنان در ايجاد آنها دست دارند. آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با تبيين مفاهيم خشونت در فرهنگ اسلامي تصريح كردند كه خشونت غيرقانوني كه فردي خودسر و خودراي، برخلاف قانون به آن دست بزند، جنايت و امري زشت است. مقام معظم رهبري در جمع هزاران نمازگزار تهراني در دانشگاه تهران فرمودند: اسلام، استفاده از خشونت را اصل قرار نداده اما در مواردقانوني، اعمال خشونت را نفي نكرده است. امام جمعه تهران به مباحث برخي روزنامه ها درباره خشونت اشاره كردندوبا تقسيم بندي خشونت در دو قالب قانوني و اظهارداشتند غيرقانوني: خشونت قانوني، كه درمقابل انسانهاي بي قانون و متجاوز اعمال مي شود، خشونتي بد نيست چرا كه در غير اين صورت تجاوز و متجاوز در جامعه زياد مي شود. ايشان با استناد به آياتي از قرآن كريم درباره استفاده يا عدم استفاده از خشونت گفتند: اسلام دين جامعي است و يك بعدي نيست، آنجا كه در مقابل تجاوز، زور و اغتشاش گر و تعدي از قانون قرار مي گيرد، استفاده از خشونت و قاطعيت، تجويز مي شود. آيت الله خامنه اي مرز استفاده و عدم استفاده از خشونت را قانون دانستند و فرمودند: مرزي كه اسلام معين مي كند نحوه قانوني يا غيرقانوني نبودن اعمال خشونت است. خشونت قانوني نه فقط خوب بلكه لازم است و خشونت غيرقانوني نه تنها بد بلكه جنايتي است كه بايد با آن مقابله شود. امام جمعه تهران به نقش دشمنان در ايجاد شكاف و دودستگي در ميان مردم با بهره گيري از برخي مباحث درون جامعه پرداختند و در خصوص موضوع خشونت كه اخيرا در برخي از روزنامه ها به آن پرداخته مي شود، گفتند: اين بحث كه گاهي حتي با تحريف سخنان بزرگان انجام مي گيرد، جدل نداردالبته دشمناني كه مايلند مردم درگير اين بحث ها شوند دنبال اهداف آنان خاصي هستند حتي با اعمال خشونت قانوني نيز در كشور مخالفند و مي خواهند اگر كسي در جامعه اغتشاش به راه انداخت و امنيت جامعه را با خطرمواجه ساخت، در مقابل او سكوت شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي به شيوه دوگانه صاحبان رسانه هاي استكباري درعمل و تبليغات اشاره كردند و فرمودند: صاحبان رسانه هاي استكباري كه پيوسته شعار مدارا و ضد خشونت سر مي دهند در عمل همگان شاهدند كه خشن ترين خشونت ها را در مقابله با ملل جهان از جمله در فلسطين و لبنان اعمال مي كنند. آيت الله خامنه اي، به شهادت شهيد اسدالله لاجوردي و نحوه انعكاس خبر ترور اين شهيد بزرگوار در امپراتوري خبري استكبار جهاني اشاره كردندو گفتند: هنگامي كه شهيد لاجوردي به عنوان يكي از مجاهدان و چهره هاي درخشان انقلاب اسلامي ترور شد و به فيض شهادت نائل آمد يكي از روزنامه هاي آلماني نوشت كه ترور لاجوردي، ترور نيست. آنها حتي عنوان ترور را عوض كردند، اين نحوه برخورد امپراتوري خبري استكبار است. ايشان با تاكيد بر حفظ استقلال به ويژه استقلال فكري، به بيان ترفندهاي تبليغاتي رسانه هاي استكباري پرداختند و فرمودند: رسانه هاي استكباري امروز مبارزه مردم فلسطين و لبنان را در تبليغات خود نمودي ازتروريسم نشان مي دهند اما در مقابل، يورش جنايتكاران صهيونيست به روستاهاي لبنان و كشتار مسلمانان و ويران كردن خانه هاي آنان را نمودي از تروريسم تلقي نمي كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي كه بياناتشان با شعارهاي نمازگزاران تاييدمي شد، تاكيد كردند: جوانان، موءمنين و متدينين ايراني اهل خشونت نيستنداما آنجا كه قانون از آنها اعمال خشونت را بخواهد، دريغ نخواهند كرد. امام جمعه تهران به صدور حكم قتل برخي افراد از سوي پيامبر ( ص ) درصدر اسلام و صدور حكم ارتداد سلمان رشدي از سوي حضرت امام (ره ) اشاره كردند و فرمودند كه پيامبر و حضرت امام اين احكام رادرگوشي به كسي نگفتند، امام در قضيه رشدي مرتد صريحا گفت كه هركس، رشدي را پيدا كرد اورا بكشد. آيت الله خامنه اي تصريح كردند: امروز هم رهبري اگر طبق احكام اسلام يك جاتكليفش اقتضا كند، علني اين موضوع را خواهد گفت و مخفيانه ودرگوشي نيست. رهبر معظم انقلاب اسلامي، توجه مردم را به حضور و آمادگي دشمن براي بهره گيري از فرصت ها معطوف كردند و فرمودند: متاسفانه امروز گروهي نسبت به بيان واژه دشمن، حساس شده اند، اما دشمن وجود دارد و نمي شود اورا ناديده گرفت و يقينا ملتي كه اسلحه و توطئه دشمنانش را نبيند، ستايش نخواهد شد. مقام معظم رهبري، غفلت و كوتاهي را دو عنصر اساسي در موفقيت برنامه ها و طرحهاي دشمنان دانستند و تصريح كردند: دشمن هست، خود او مي گويدكه ما براي براندازي شما بودجه و راديو اختصاص در داده ايم، چنين شرايطي سخن گفتن از نبود دشمن، ساده لوحي است اما اگر ما بيدار باشيم و غفلت واشتباه نكنيم، دشمن نمي تواند در رسيدن به اهداف و خواسته هايش، موفق شود. رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنانشان، مفهوم اصلاحات را از ديدگاه اسلام وانقلاب تبيين كردند و فرمودند: حرف قاطع در زمينه اصلاحات اين است كه اصلاحات، يا اصلاحات اسلامي، انقلابي و ايماني است كه همه مسئولان مردم كشور، موءمن و همه صاحبنظران با آن موافقند و يا اصلاحات، اصلاحات آمريكايي است كه همه مسئولين كشور، مردم موءمن و آحاد هوشيار ملت با آن مخالفند. آيت الله خامنه اي با افشاي نقش دشمن در شبهه افكني پيرامون اين مفهوم فرمودند: تبليغات امپراطوري خبري دشمن با شبهه افكني و غبارآلود كردن فضاي كشور درصدد است تا كاري كند كه عده اي با طرح شعار اصلاحات و عده ديگري با نفي آن در مقابل يكديگر بايستند. مقام معظم رهبري ايجاد اصلاح در ميان امت و كشور اسلامي را شعار اصولي و اساسي امام حسين ( ع ) برشمردند و با بيان مواردي از اصلاحات ضروري دركشور فرمودند: اصلاح، مفهومي جز تبديل خرابي، نارسايي و فساد به يك وضعيت صحيح ندارد و انقلاب دراصطلاح اسلامي آن، خود يك اصلاح بزرگ است زيراادامه و تداوم اصلاحات در ذات و هويت انقلاب نهفته است و يك ملت هوشيار انقلابي، و شجاع، پيوسته درصدد برطرف كردن و اصلاح فسادهايي است كه درطول زمان و بر اثر غفلت ها، سوء مديريت ها، سوء تدبيرها و تجاوزهابوجود آمده اند. آيت الله خامنه اي اصلاحات را مستلزم انقلاب و هر جامعه انساني دانستندو فرمودند: از آغاز انقلاب تاكنون همه مردم آرزو داشتند كه اصلاحات بوجودآيد و هركس نيز به قدر همت خود در اين زمينه كار كرده است و من مي دانم كه مسئولان دولت كنوني و از جمله رئيس جمهور محترم كه شعار اصلاحات راداده اند چه مقصودي را دنبال مي كنند. آنها خواهان اصلاحات اسلامي و انقلابي هستند و بديهي است كه درجامعه ما مواردي وجود دارد كه بايد اصلاح شود. امام جمعه تهران بر ضرورت اصلاح اداري، اقتصادي، قضايي و امنيتي دركشور تاكيد كردند و فرمودند: مقررات دستگاه اداري كشور بايد عادلانه وبراي همه يكسان باشد و رشوه وارتشاء در آن وجود نداشته باشد، چه در غيراين صورت فساد است و بايد اصلاح شود. رهبر معظم انقلاب ضرورت مشروع بودن راه هاي كسب ثروت و اهميت برخوردبا ثروتهاي بادآورده و غير مشروع را مورد تاكيد قرار دادند و با بيان مواردي از فساد كه بايد اصلاح شود فرمودند: ايجاد امتيازات انحصاري در جامعه كه مانع از استفاده همگان از فرصت هاي برابر مي شود، نبود امنيت شغلي و ثبات مقررات، فراهم نبودن فرصت كار و تلاش براي آحاد مردم، وجود گرايش مصرفي روبه رشد در جامعه، ترجيح دلالي بر توليد در تلاشهاي اقتصادي، ابتلاء مردم ومسئولان بخش هاي مختلف كشور به حالت بي انضباطي و نبود انضباط اجتماعي واحساس مسئوليت از موارد فساد هستند و اگر جامعه دچار آن شده باشد بايداصلاح شود. مقام معظم رهبري رشد نيافتن ملكات انساني در جوانان نظير شجاعت، صفا، نشاط، صدق، فعاليت و كار را يكي از موارد فساد درجامعه اسلامي برشمردند و با تاكيد بر ضرورت اصلاح آن افزودند: اگر درجامعه روابط جنسي ناسالم و اعتياد وجود دارد، اگر سطح معرفت و شعور عمومي در حد مطلوبنيست و مسئولان كشور وظيفه شناس نيستند، اگر كساني خانواده ها، شهرها، خيابان ها، جاده ها و روستاها را ناامن مي كنند و به ارتكاب جرم وجنايت مي پردازند و اگر رسيدگي هاي قضايي طولاني است و پرونده هاي قضايي مدت ها معطل مي ماند، اين ها همه از موارد فساد است و بايد اصلاح شود. اينها همان اصلاحاتي است كه اسلام و انقلاب، ما را به انجام آن فرمان مي دهد. امام جمعه تهران انجام اصلاحات را مستلزم قاطعيت و اقدام و پرهيز ازتعارف دانستند و از اقدام ها و تلاش هايي كه مسئولان قضايي و اجرايي كشورتاكنون در اين زمينه انجام داده اند تمجيد كردند. آيت الله خامنه اي سپس ديدگاه دشمن و از جمله آمريكا را در مورداصلاحات تشريح كردند و فرمودند: از نظر آمريكايي ها، اصلاحات به مفهوم از بين رفتن حجاب، شكسته شدن مرزهاي اخلاقي و ديني و نيز منطبق نشدن قوانين كشور با احكام اسلام است. امام جمعه تهران افزودند: اصلاحات آمريكايي خواهان آن است كه ملت ايران دستاوردهايش، يعني استقلال، رشد سياسي و شخصيتي و عزت خود را كه با پرداخت قيمتي گزاف بدست آورده است، از دست حمايت بدهد آمريكايي ها ازشعار اصلاح طلبي به معناي حقيقي كلمه دروغ است و آنها با اصلاحات واقعي دراين كشور مخالفند. رهبر معظم انقلاب هدف دشمنان اسلام را از بين بردن روحيه استقامت واستقلال ملت ايران برشمردند و با اظهار تاسف از تكرار سخن دشمن از سوي برخي عناصر داخلي فرمودند: اين مساله واقعا يك داستان بسيار غم انگيز وتلخ است كه بعضي ها به دشمن و بيگانه بيشتر اعتماد مي كنند و روي خوش نشان مي دهند تا به دوست، و من سر انجام به مردم خواهم گفت كه برخي افراددر كشور به نفع دشمن و عليه اين ملت و به نفع متجاوز و عليه مظلوم چه كارهايي انجام مي دهند. مقام معظم رهبري در ادامه سخنانشان ملت ايران و از جمله روشنفكران جوانان، و مجموعه هاي سياسي كشور را به تقواي الهي و خداترسي سفارش كردند و با بيان خواست دشمن در ايجاد تفرقه، اختلاف و جنگ داخلي در ايران فرمودند: از آنجا كه دشمن نمي تواند شاهد اين واقعيت باشد كه نظام جمهوري اسلامي توانسته است ايران را به عنوان كشوري امن و آرام و در مسير پيشرفت و سربلندي حفظ كند، هر جايي و به هر بهانه اي و با استفاده از جهالت ياغرض ورزي افرادي، مي كوشد با درست كردن يك ماجرا، امنيت مردم را برهم بزند. آيت الله خامنه اي، شيشه شكستن، آتش زدن و نابود كردن اموال دولتي و خصوصي در دو شهر كشور به بهانه انتخابات را اقدامي ناصحيح و غيرعقلايي و نيز ناشي از جهالت يا غرض ورزي دانستند و با تاكيد بر نقش مشوقانه دشمن در ايجاد ناامني اظهار داشتند: در تابستان گذشته در خيابانهاي تهران جنايت، ناامني و اغتشاش بوقوع پيوست و دشمن آن را تشويق كرد اما هنگامي كه دستگاه قضايي قصد داشت با فرد جنايتكار و اغتشاشگر برخورد قاطع قانوني كند، دشمن بمباران تبليغاتي خود را عليه دستگاه قضايي شروع كرد. امام جمعه تهران، گروه ها و جمعيت هاي سياسي و آحاد مردم را به هوشياري در برابر ترفندهاي فريبكارانه دشمن فرا خواندند و فرمودند: من از ملت ايران و جوانان خوب كشور راضي هستم و اميدوارم خداوند نيز از آنان راضي باشد زيرا حقيقتا نقش خود را به بهترين وجه ايفا كرده اند. شكوه من ازكساني است كه بايد افكار مردم را جهت بدهند اما گاهي به وظايف خود عمل نمي كنند. رهبر معظم انقلاب در پايان سخنانشان، وحدت، اتحاد قلبي و محبت روحي، و وفاق مردم را حول نظام اسلامي، احكام مقدس اسلام و قانون اساسي ضروري دانستند و اظهار اميدواري كردند كه مردم و مسئولان كشور بتواننداصلاحات صحيح اسلامي، انقلابي و ايماني را به بهترين وجه ممكن به انجام برسانند.