Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790128-47852S2

Date of Document: 2000-04-16

جمع آوري اتومبيل هاي مدل پايين بدون مقدمه به اصل مطلب مي پردازم و اگر شهردار بودم چنين مي كردم: - 1 با استفاده از اهرم شوراي اسلامي شهر ترتيبي مي دادم كه هيچ خودرويي بدون اجازه شهرداري خريد و فروش نشود. - 2 خريد و فروش اتومبيل به ارزش پلاك شماره وابسته شود و براي هر پلاك امتياز در نظر مي گرفتم. - 3 براي تهران فقط تا سقف 1 ميليون پلاك شماره در نظر مي گرفتم. - 4 طي مدت 5 سال كليه اتومبيل هاي مدل پايين را از رده خارج مي كردم - 5 خريد و فروش اتومبيل دست دوم را ممنوع مي كردم. منوچهر روحاني يك روز كافي است! اگر يك روز به جاي شهردار بودم، به جاي عبور از مسير روزانه از چند خيابان و كوچه مي گذشتم و اشكالات موجود در ارائه خدمات شهري را از نزديك مي ديدم و براي رفع آن به مسئولان مربوطه تاكيد مي كردم. ديگر آن كه به منظور رفاه و راحتي سالمندان و كودكان در جاي جاي جوي هاي آب اقدام به نصب پل مي كردم. رفع اشكالاتي از اين دست نياز به برنامه ريزي و طول زمان ندارد و از همين رو براي من به عنوان شهردار يك روز كافي است! ر - كريمي تشويق به دوچرخه سواري - 1 براي نظافت محيط شهر: تمام مغازه داراني كه آشغال ها را در جوي آب مي ريزند، جريمه نقدي مي كردم، اين امر باعث مي شود عابران پياده نيز دقت بيشتري در تميزي شهر داشته باشند. - 2 براي نظافت هواي شهر: خودروهاي شخصي را بر اساس پلاك به روزهاي زوج و فرد تقسيم مي كردم و مردم را براي استفاده از دوچرخه تشويق مي كردم و براي رواج اين وسيله ورزشي كه بر پاكيزگي هوا تاثير فراواني دارد به كارمندان اداره ها و اماكن دولتي به طور اقساط دوچرخه مي دادم. الهه - /ح تهران نشان پاكي و نظافت بر سينه شهر! اگر بجاي شهردار بودم با تبليغ، تشويق، جايزه، تنبيه، جريمه و... فرهنگ زيباسازي شهر و زيبا نگهداشتن شهر را رواج مي دادم (چه از طرف شهروندان و چه از طرف شهرداري ) و نشان ايمان (پاكي و نظافت ) را بر سينه شهرمان مي آويختم، نشاني كه هم اكنون در كمتر جايي از شهر ما ديده مي شود كه واقعا شايسته يك جامعه اسلامي نيست. در جامعه اسلامي نبايد شاهد پرتاب آشغال از شيشه اتومبيل به داخل خيابان باشيم، نبايد پياده روها، جدولها و خيابانها پر از پوست شيريني و بستني، ته سيگار و آشغال باشد. دوم آنكه كيفيت بد خدمات باعث صرف هزينه و وقت و در نهايت برآورده نشدن خواست مردم شده است. خيابانها آسفالت مي شود، پياده روها سنگ فرش مي شوند خانه ها و مجتمع هاي مسكوني ساخته مي شوند ولي بعلت عدم كنترل صحيح و عدم كيفيت مناسب مصالح فقط يكي دو سال دوام دارند، بايد سيستمي باشد كه نظارت صحيح و اصولي بر ساخت و ساز و خدمات داشته باشد. محمدرضا علي پور جمع آوري بخشنامه هاي دست و پاگير اگر من جاي شهردار بودم... ) 1 اختيار كارمندان شهرداري را به چند كارمند نيازمنداداره حراست نمي سپردم تا آنها را روي خصومت شخصي از زندگي ساقط كنند. ) 2 دستور مي دادم جو پليسي از ادارات شهرداري برداشته شود. ) 3 براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي ساعت كار براي كسبه تعيين مي كردم. ) 4 چنانچه كارمندان شهرداري (مذكر و موءنث ) با يكديگر ازدواج نمايند، مبلغي به عنوان هديه در اختيارشان قرار مي دادم. ) 5 بخشنامه هاي دست و پاگير شهرسازي را جمع آوري و به كارخانجات مقواسازي مي فروختم. ) 6 ادامه دارد... سيد ابوالقاسم سيد صدر