Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47842S1

Date of Document: 2000-04-13

تكرار حركات مشكوك تيم اميد در تيم ملي! طالبي: اگر بمانم، تيم ملي را متحول و دگرگون مي كنم علي دايي كاپيتان جديد تيم ملي اين چنين در بازي با سوريه با شهامت و تعصبي مثال زدني به استقبال خطر شتافته است. اين صحنه زيبا توسط مجتبي جانبخش عكاس هنرمند گروه ورزشي همشهري شكار شده است. گروه ورزشي: بازي انتقادآميز بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران در مسابقه هاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا سئوالات بسياري را بوجود آورده است. بازيهاي اخير تيم ملي و توقف مقابل سوريه ده نفره، بضاعت اصلي فوتبال ما نبود. براي اطلاع از وضعيت تيم ملي و علل بازيهاي ضعيف ملي پوشان با جلال طالبي به گفتگو نشستيم و او پاسخهاي صريحي داد. هر چند كه در لابه لاي حرفهايش از حركتهاي مشكوك چند ملي پوش سخن گفت، اما اصرار داشت كه چاپ نشود، سربسته مي گفت آنها از مربي باشگاهشان خط مي گيرند و مي گفت به موقع نام آنها را خواهم گفت، شايد هم وقايع تيم ملي اميد در زمان كوردس در حال شكل گيري است. مثل دعواي آن بازيكن در ويتنام، سركشي چند ملي پوش اميد ديگر و خالي شدن بلافاصله ورزشگاه در بازي تيم ملي اميد با بحرين پس از ديدار يك بازي باشگاهي پرتماشاگر! اين گفتگو با جلال طالبي را با هم مي خوانيم، ناگفته ها را هم قرار است بعدا بگويد. * آيا واقعا بضاعت فوتبال ما اين است كه به بحرين ببازيم و يا مقابل تيم ده نفره سوريه متوقف؟ شويم طالبي: حرف شما را دربست مي پذيرم. بضاعت فوتبال ما اين نيست، ما سرمايه هاي خوبي در كشور من داريم از برخي از ملي پوشان رضايت ندارم، آنها خودسرانه عمل مي كنند. وقتي بازي مقابل سوريه يك بر يك مساوي تمام شد، من واقعا خجالت كشيدم، نه بخاطر كسب مساوي، بلكه بدليل بازي ضعيف و خيلي بد بازيكنان تيم ايران و به عنوان سرمربي تيم ايران، از همه مردم پوزش مي خواهم. * علت اينكه ملي پوشان دچار افت شدند و ناهماهنگ نشان مي دهند،؟ چيست طالبي: شما تصور نكنيد ما طرحهاي تاكتيكي نداريم، اما آنها حرف گوش مقابل نمي كنند سوريه و در وقت دوم هر كس صاحب توپ مي شد، بي دليل آنرا لو مي داد، اصل حمايت رعايت نمي شد و بازيكنان بيشتر به كارهاي انفرادي مي پرداختند تا كارهاي تيمي، اما من فقط سه بازيكن را مي توانم تعويض كنم نه 11 نفر را. * در وقت نخست كه سوريه 11 نفره بود ايران بهتر نمايش داد اما در نيمه دوم كه حريف 10 نفره شد بسيار ناهماهنگ بوديم. طالبي: من هم متعجب وقتي شدم بازيكن سوريه در نيمه دوم اخراج شد، مثل همه تصور كردم كه پيروزي با ما خواهد بود اما ملي پوشان هيچكدام از حرف هاي مرا در زمين پياده نكردند. البته نمي خواهم تمامي تقصيرها را بر گردن بازيكنان بيندازم، به عنوان سرمربي تيم ملي، تمامي مسئوليتها را مي پذيرم. من شرمنده مردم هستم، بويژه تماشاگراني كه در ورزشگاه حاضر مي شوند تا تيم ملي را حمايت واقعيت كنند اين است كه در فوتبال ما يك عادت بد، جا افتاده و پس از هر شكست يا ناكامي تمامي كاسه و كوزه ها را بر سر مربي مي شكنند، اما چرا بازيكنان كم كار را تقبيح؟ نمي كنند * در نيمه دوم ديدار با سوريه، شما حميد استيلي را تعويض كرديد و اين تغيير باعث شد تا خط مياني ما تضعيف شود، در حاليكه در ديدار با بحرين شما با يك تغيير بموقع، سبب شديد خط مياني تيم ملي قدرتمند شود. به عنوان مثال در ديدار با بحرين امامي فر جانشين باقري شد و با اين تغيير، يك جابجايي منطقي نيز صورت گرفت و علي كريمي به صف مردان مياني پيوست. حتي شما مي توانستيديك مهاجم بياوريد و با سه مهاجم حمله كنيد. چرا شما از بازيكنان جوان وباانگيزه مثل بهنام ابوالقاسم پور و يا ليث ناصري استفاده؟ نمي كنيد طالبي: من نمي توانستم به مردان خط حمله بيافزايم چون سوريه در وقت دوم فشار مي آورد و هر آن امكان داشت، به گل دوم هم برسد. استيلي تا حدودي كم آورده بود. من مي خواستم با آوردن نوازي، شعاع حركتي مهدوي كيا بيشتر شود و او بتواند آزادانه تر عمل كند. زيرا حملات ما بيشتر از جناح راست و بوسيله مهدوي كيا پايه گذاري مي شد و بهتر بود به او آزادي عمل بيشتري بدهيم. منتهي اين جابجايي اثربخش نبود، زيرا همانطوريكه اشاره كردم، بازيكنان طرحهاي مرا بخوبي در زمين پياده نكردند. * در مرحله نهايي جام ملتهاي آسيا بايد با حريفاني قدرتر مثل ژاپن، كره جنوبي، عربستان، كويت و يا... نبرد كنيم. وقتي در ديدار با تيم هايي مثل بحرين و سوريه اين چنين ناتوان نشان مي دهيم، چگونه مي توانيم مقابل اين حريفان مدعي، مبارزه؟ كنيم طالبي: من براي ماندن در تيم ملي شرط خواهم گذاشت. با رئيس فدراسيون فوتبال هم اتمام حجت مي كنم، اگر ماندني شوم تيم ملي را متحول مي كنم. برخي از ملي پوشان بدرد ما نمي خورند، بايد يك تيم جوان را آماده كرد. اگرمي خواهيم در آينده نتيجه بگيريم بايد از همين امروز بفكر فردا باشيم. قصد دارم يك تيم جوان و بي ادعا را به اردن ببرم (جام ملك حسين. مسابقات فوتبال غرب آسيا ) تا آنها را براي جام جهاني آينده آماده كنم. واقعا باعث تاسف است كه با اين همه جوان با استعداد و اين همه مردم علاقه مند به فوتبال كه سرمايه هاي راستين ورزش ما هستند، به بحرين ببازيم و يادر خانه مقابل سوريه متوقف شويم. من يكبار ديگر از مردم پوزش مي خواهم و قول مي دهم در صورت ماندن و حمايت از سوي مسئولان، تيم ملي را متحول كنم وگرنه باشرايط كنوني، نه من و نه هيچ مربي ديگري نمي تواند در مرحله نهايي جام ملتهاي آسيا و يا ديگر مسابقات مهم بين المللي، نتيجه بگيرد.