Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47841S4

Date of Document: 2000-04-13

گازرساني، نويدي سبز براي جنگل و حاشيه نشينان جنگل در كشور پهناور ما جنگلهاي وسيعي وجود دارد و روستاهاي بسياري در حاشيه اين جنگل ها قرار دارند كه مردم اين روستاها به خاطر نزديكي به جنگل و عادت سنتي براي تهيه سوخت از چوبهاي جنگلي استفاده مي كنند. اگر به طور ميانگين هر خانوار حاشيه نشين جنگل 2 تن چوب را براي سوخت زمستاني و حتي در طول سال مصرف كند در يك روستا با جمعيت 300 خانوار 600 تن چوب از بين مي رود و اگر اين عدد در تعداد روستاهاي حاشيه جنگل ضرب شود عدد سرسام آوري به دست مي آيد كه به جرات مي توان گفت با اين مقدار چوب نياز كارخانه هاي نئوپان در كل كشور برآورده خواهد شد و ديگر نيازي نخواهد بود كه درختي را براي توليد نئوپان قطع كرد و درختان زيادي مانند انجير و بيد و... كه در حاشيه مزارع روييده اند از تاراج قاچاقچيان چوب در امان خواهند ماند. يكي از اجزاء سيستم حفظ و احياء جنگل گازرساني است كه بايد در ارتباط متقابل با اجزاء ديگر، كارآمدي و لزوم آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. براي اين امر توجيهات زيادي وجود دارد. اول اينكه هر ساله چه سرمايه هنگفتي از ثروت عمومي از بين مي رود كه در مقابل ضرورت تسريع در امر گازرساني به روستاهاي حاشيه نشين جنگل جاي بسي تامل دارد و اگر به عامل اقتصادي هزينه - فايده توجه شود، هم ارز با گازرساني شهري مي توان توجيه اقتصادي داشت. خوشبختانه، بعضي از روستاهاي حاشيه جنگل در حدود پانصدمتر با شبكه گازرساني فاصله دارند و علاوه بر آن به علت كم بودن فاصله روستاها در مناطق جنگل نشين به جهت دارا بودن عوامل زيستي لازم، مي توان براي چند روستا يك انشعاب در نظر گرفت كه در اين صورت معادل هر انشعاب شهري جمعيت روستايي بهره مند از گاز خواهيم داشت كه در اين صورت اولويت داشتن شهرها براي گازرساني چه توجيهي خواهد داشت، بخصوص اينكه لوله هاي گاز در مسيري طولاني با ايجاد راهي در حدود ده متر از ميان جنگل هاي شرق استان گلستان گذشته و خسارت زيادي را به جنگل وارد نموده است. اين عمل كمترين بهايي است كه بايد براي جبران و حفظ جنگل پرداخته شود و از لحاظ اقتصادي نيز تفاوتي بين گازرساني شهري و روستاهاي حاشيه جنگل وجود اگر ندارد هزينه ها برآورد شوند در مقابل ستانده هاي اقتصادي، اجتماعي، رفاهي، امنيتي، محروميت زدايي و.. مبلغ كم بهايي خواهد بود و از لحاظ جامعه شناختي تنها اگر زيان مهاجرت بي رويه و خارج از برنامه روستاييان به شهرها كه مشكلات مختلفي ايجاد كرده است به درستي محاسبه شود به طور قطع تغيير در اولويت بندي هاي سطح كلان امري لازم خواهد بود. در روزنامه همشهري در مورد شرايط گازرساني به مناطق شهري و روستايي مطلبي چاپ شد كه نويدي سبز را براي حاشيه نشينان جنگل و دوستداران محيط زيست ترسيم كرده بود كه اگر با جديت مورد توجه قرار گيرد مي تواند در رفاه زندگي روستاييان حاشيه نشين جنگل نقش مهمي را ايفا كند. گازرساني به مناطق روستايي به خصوص حاشيه نشينان جنگل مي تواند نقش ارزنده اي به عنوان يك جاذبه سكونت ايفا كند و اگر برنامه ريزي هاي سطح كلان با تامل انجام گيرد طرح گازرساني به مناطق جنگل نشين به صورت خاص علاوه بر توجيه اقتصادي، توجيه بين المللي نيز خواهد داشت، زيرا ايران اسلامي از كشورهاي صاحبنام و قانونمند در توجه به منابع طبيعي و محيط زيست مي باشد و با اين اقدام شايسته بيشتر از گذشته داراي اعتبار جهاني خواهد شد و از تلاشهاي فرهنگي دكتر غلامعلي سبكي كه در رابطه با جنگل، فراتر از چارچوب شغلي اش به عنوان يك انسان صاحب انديشه و فراتر از هر عشقي - به جاي دل بستن به اجزاء كوچك - عشق به كره زمين را در قلب بزرگ خود جاي داده است به نحو شايسته اي قدرداني خواهد شد. گازرساني به روستاهاي حاشيه جنگل به عنوان يك خرده سيستم در فراسيستم حفاظت از جنگل نقش ارزنده اي خواهد داشت و با ايجاد زيرساختهاي ديگر امكان قدرشناسي از اين پديده سراسر نعمت فراهم خواهد شد و فرمايش پيامبر اكرم ( ص ) كه شكستن شاخه درختان را مانند شكستن بال فرشتگان دانسته است به عينيت خواهد رسيد و خداوند رحمان نيز به خاطر قدرشناسي بندگانش (لعن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي شديد ) باران رحمت خود را بر تمام مجريان اين طرح بزرگ فرو خواهد فرستاد. اميد است مسئولان محترم در تمام سطوح كشور جمهوري اسلامي با مطالعه و بررسي بيشتر اقدامات عملي در اين زمينه را پايه ريزي نمايند. اسماعيل سيدي تمك