Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47840S4

Date of Document: 2000-04-13

سخنان رئيس قوه قضائيه گروه سياسي: رئيس قوه قضائي ديروز در ديدار وزير ومعاونين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وي گفت: احزاب و رسانه ها بايدرقابتشان را در جهتي قراردهند، كه منافع ملي و اسلامي حفظ شود. وي افزود: وقتي به قوه قضائيه آمدم وارث پرونده هايي شدم كه قبلا خيلي از مراحلش را طي كرده است، پرونده هايي كه مقدمات آن دراختيار مانبوده است و حال ما بايد پاسخگوي نتايج آن باشيم. هاشمي شاهرودي اضافه كرد: در چنين پرونده هايي كه وجه ملي و كشوري پيدا مي كند، همه دلسوزان مردم اعم از رسانه ها، گروهها و احزاب بايد كاري كنند كه زود حل شود و عدالت اجرا گردد. رئيس قوه قضائيه باشاره به پرونده كوي دانشگاه اظهار داشت: بايد كاري كنيم كه چنين پديده هايي در جامعه رخ ندهد، دانشجو اقتضائات و وضعيت ويژه اي دارد، بايد با درك دانشجو و مسائل آن، با تخلف دانشجو برخورد شود.